Zdroj: CzechTrade

Nadcházející rok bude v zemědělském sektoru Ukrajiny plný změn

Podle předběžných odhadů se v roce 2023 v Ukrajině sníží plocha oseté obilninami o 45 procent a sklizeň obilí bude o 60 procent nižší ve srovnání s předválečným rokem 2021.

Důvody tohoto snížení jsou: pokles všech obdělávaných ploch, změna struktury plodin a pokles výnosu obilnin. K prosinci 2022 se z 28,4 milionu hektaru všech obdělávaných ploch v roce 2021 nachází 24,6 milionu hektaru (86 % celého území) na kontrolovaném území Ukrajiny, z toho ale 3, 8 milionu hektaru nelze osít kvůli blízkosti frontové linie či zaminovaným plochám.

Důvodem poklesu produkce obilovin na Ukrajině je i nedostatek hnojiv.

Výsev ozimů již proběhl a lze pozorovat výrazné snížení osevní plochy. Bylo zaseto 3,8 milionu hektarů ozimých obilnin, což je o 26 % méně ve srovnání s podzimním ukazatelem z roku 2021. Stojí za zmínku, že plochu ozimé pšenice snížili především v severovýchodních a centrálních regionech.

Důvodem tohoto trendu jsou omezené exportní příležitosti, zdražení logistiky, což vyvolalo i výrazný rozdíl v cenách podle regionů. Regiony ležící územně blízko námořních přístavů a ​​hranic s EU mají vyšší cenu zemědělských produktů ve srovnání s regiony na severu a východě země. Blízkost hranic s EU a pracovních přístavů určuje schopnost příslušných regionů pokračovat v pěstování obilí.

Plocha olejnin bude poprvé větší než plocha osiva

Výrazný nárůst podílu logistiky na ceně obilnin v letošním roce zapříčiní zkrácení ploch obilnin při současném rozšíření ploch zasetých olejninami. Cena olejnin je na světovém trhu dvojnásobně vyšší než cena obilnin. Podle předběžných odhadů bude tedy osevní plocha obilí v roce 2023 činit 8,7 milionu hektarů, což je o 22 % méně než ukazatel z roku 2022 a o 45 % méně než ukazatel z roku 2021. Zároveň se předpovídá osevní plocha olejnin na úrovni 9,7 milionu hektarů, což je o 32 % více než v roce 2022 a o 9 % více než v roce 2021. Je to poprvé, kdy bude plocha osetá olejnými plodinami větší než plocha osiva.

S ohledem na 50-60% pokles aplikace hnojiv, dále na značné nesklizené plochy kukuřice na polích v letošním roce, nedostatek financí a nutnosti výrazných úspor se očekávaný výnos sníží v roce 2023 o 10 až 30 procent v závislosti na regionu a plodině, ve srovnání s průměrným výnosem minulých let.

V důsledku uvedených faktorů může předpokládaný objem obilí v roce 2023 činit 34 milionů tun, což je o 37 % méně než ukazatel z roku 2022 a o 60 % méně než ukazatel z roku 2021. U olejnatých semen se očekává hrubý sběr 19,3 milionů tun, což je o 13 % více než v roce 2022 a o 15 % méně než v roce 2021.

S přihlédnutím k daným hrubým objemům produkce a vnitřním potřebám Ukrajiny bude exportní potenciál obilnin a olejnin v prodejním roce 2023/24 asi 35 milionů tun, respektive 3 miliony tun měsíčně. Pro srovnání, o rok dříve byl exportní potenciál na úrovni 85 milionů tun obilí a olejnin, respektive 7 milionů tun měsíčně.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme