Nákladní terminál v litevské Mockavě plánuje rozšíření kapacit

Železniční nákladní terminál v litevské Mockavě poblíž litevsko-polské hranice hodlá rozšířit stávající skladovací kapacity pro ropné produkty i železniční infrastrukturu. Plánované investice by měly dosáhnout 2 mil. EUR a mohly by přinést zajímavé příležitosti pro české podniky zaměřené na železniční sektor či dodávky tanků pro tekuté produkty.Podle ředitele terminálu nejsou jeho současné kapacity vyhovující a tak klesá efektivita činnosti. Proto v Estonsku registrovaná firma Peranto, zabývající se velkoobchodem s palivy a patřící litevskému podnikateli T. Augustauskasovi, jež vlastní zmíněný terminál, plánuje vybudovat dodatečných cca 150 km železniční trati a dva nové tanky pro skladování tekutých paliv. Po dokončení plánovaných investic by měla skladovací kapacita terminálu narůst o 38 %, tj. ze 14 500 m3 na 20 000 m3.

Společnost nyní vlastní 7 tanků pro skladování tekutých paliv a chemikálií. V roce 2018 vykázala příjmy ve výši 1,3 mil. EUR (11,3krát více než o rok dříve), nicméně namísto zisku dosáhla ztráty ve výši 20 tis. EUR. Letos očekává návrat do kladných čísel.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Litva | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme