Nanotechnologická velmoc. České firmy vynikají v oboru budoucnosti

Vyspělé nanotechnologie mění řadu oborů. A Češi jsou u toho. Zavedené firmy i mladé startupy používají neviditelné struktury nanomateriálů k lepšímu osvětlení, dokonalejšímu čištění odpadních vod, vývoji rozložitelných plastů nebo včasnější diagnóze chorob.„Projekt jsme začali řešit přibližně před šesti lety. V té době jsem se už několik let zabýval výzkumem nepatrných krystalků diamantu, nanodiamantů. Společně s Martinem Hrubým a Janem Kučkou nás napadlo, že bychom se mohli pokusit přispět inovativním způsobem k jejich využití v biomedicinálních oborech,“ popisuje vznik metody Petr Cígler, vedoucí týmu Syntetická nanochemie z Ústavu organické chemie a biochemie.

Potřebná úprava krystalů byla původně pomalá a drahá, takže gram nanodiamantů vyrobený v urychlovači částic stojí miliony korun. Díky průlomové metodě českých vědců je nyní možné produkovat nanodiamanty až tisíckrát rychleji a levněji jich tak připravit velká množství. „Materiál, který byl dosud dostupný jen v miligramových množstvích, jsme začali připravovat po desítkách gramů,“ porovnává Petr Cígler.  

Češi se s nanotechnologiemi prosadili také v dalších oborech. Společnost Nafigate vyvinula biologicky rozložitelný plast Hydal. Právě bioplasty ale čelí v poslední době kritice vědců, protože v praxi se ukazuje, že jejich základní principy u současně používaných řešení nefungují a v přírodě se zkrátka nerozkládají. České objev ale našel na tyto dětské nemoci bioplastů lék. „Naše řešení se odlišuje tím, že biopolymer, který vyrábíme z odpadu, je takzvaně plně biodegradabilní a biokompatibilní. To jest, opravdu se rozpadá a splývá s ekosystémem,“ zdůrazňuje Lenka Mynářová, členka představenstva a spoluzakladatelka Nafigate.

Nanotechnologie se díky českým inovátorům prosazují také v oblasti osvětlení. Česká společnost IQ Structures vyvinula s jejich použitím speciální optické čočky, které umožňují směrovat světlo z moderních LED zdrojů způsobem, jaký klasická optika nezvládá. Mohou tak vznikat lehká, plochá a tvarovatelná svítidla, ze kterých světelné paprsky dopadají přesně tam, kam mají.

Další důležitou oblastí, kde mohou nanotechnologie přinést klíčový průlom, je čištění odpadní vod. Tímto tématem se zabývá projekt Nanobiowat, na kterém spolupracuje společnost Dekonta s řadou tuzemských vědců a který by měl skončit v letošním roce. Vyvinutá metoda umožní například čištění podzemních vod. Jejím klíčovým prvkem je navíc železo, tedy přírodní prvek, jehož použití neznamená pro životní prostředí žádnou hrozbu.

Dalibor Dostál

• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Nanotechnologie | Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme