Národní ceny ČR 2020 už mají vítěze nejen v oblasti kvality

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Rada kvality slavnostně vyhlásily Národní ceny ČR. Už 20. ročník soutěže měl čtyři hlavní kategorie, tedy národní ceny: za kvalitu v programu EXCELENCE, v programu START PLUS, v rodinném podnikání a za společenskou odpovědnost.

Ceny s mezinárodním rozměrem získali podnikatelé a organizace z veřejného sektoru na základě modelu EFQM. Tedy na základě posouzení toho, jak kvalitně plní potřeby a očekávání zákazníků, klientů a zaměstnanců a jak jsou efektivní, produktivní a inovativní.

„Žijeme ve zlomové době. Transformace a změna podnikání je denním chlebem každého top managementu. Národní ceny umožňují porovnat se s nejlepšími organizacemi a prostřednictvím mezinárodně uznávaného hodnocení nejen zlepšovat firemní kulturu, ale i začlenit do řízení organizací osvědčené přístupy týkající se kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Platí, že firmy i státní organizace se často chovají společensky odpovědně a dbají na kvalitu i proto, že intuitivně cítí, že to tak má být a takový přístup pak přirozeně zahrnují do procesně orientovaných systémů řízení svých organizací.“

Ceny se udělují ve více než 80 státech

„Národní ceny kvality se každoročně udělují ve více než osmdesáti zemích světa podle mezinárodních schémat uznávání EFQM, které vycházejí z modelu excelence EFQM. Hodnocení zvenku firmám napoví, zda jsou na správné cestě k vynikajícím výsledkům, jak si stojí v českém konkurenčním prostředí a zda mají potenciál zlepšit se rozvíjet,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání a předsedkyně Rady kvality ČR Silvana Jirotková.

Více informací o Národních cenáchRočník 2021

„Odpovídající přidaná hodnota ve správném systému řízení organizace má být přirozenou součástí všech produktů a služeb, které se poskytují zákazníkům a klientům. Proto Rada kvality ČR podporuje implementaci moderních systémových přístupů k řízení kvality, metod a nástrojů kvality a společenskou odpovědnost v organizacích ze všech odvětví a služeb,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO a 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

Úspěch pro báňskou vysokou školu i fyzikální ústav

V Národní ceně kvality České republiky programy EXCELENCE a START PLUS za rok 2020 ocenění v každé kategorii získaly první tři organizace. Nejprestižnější program EXCELENCE se týká organizací s robustním systémem managementu s prokazatelně vynikající výkonností. Program START PLUS těch ostatních. Oba se harmonizují s mezinárodními schématy a vycházejí z modelu excelence EFQM.

Absolutním vítězem Národní ceny kvality ČR v programu EXCELENCE se stala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Získala ocenění „Excelentní organizace“ a mezinárodní certifikát vydaný EFQM „Recognised for Excellence5 Star“.

Absolutním vítězem Národní ceny kvality ČR v programu START PLUS se stal Fyzikální ústav AV ČR, pracoviště ELI Beamlines. Organizace zároveň obdržela mezinárodní certifikát vydaný EFQM „Commited to Excelence 2 Star“.

Vyhlášeny byly i Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, v nichž se hodnotila úroveň zavedení společenské odpovědnosti podle modelu excelence EFQM. Jde schéma uznávání, které vytvořila Evropská nadace pro management kvality (EFQM) a Organizace spojených národů UN Global Compact. Hodnocení vychází vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam společenské odpovědnosti jako neoddělitelné součásti udržitelného podnikání 21. století. 

Absolutním vítězem Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost se stal Lidl Česká republika, který obdržel ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability 3 Star“. 

Vítězem Národní ceny ČR za kvalitu v rodinném podnikání, která si – ač nevychází z mezinárodních modelů – klade za cíl poskytnout zpětnou vazbu pomocí posouzení manažerských, ekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit, se stala společnost HIT OFFICE.

Národní cena kvality České republiky program EXCELENCE

DIGITÁLNÍ STÁT

 1. místo    Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13
 2. místo    Státní pozemkový úřad
 3. místo    Liberecký Kraj, Krajský úřad Libereckého kraje

BYZNYS

 1. místo    Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.
 2. místo    Kaufland Česká republika v.o.s.
 3. místo    Kermi s.r.o.

CHYTRÉ INOVACE

 1. místo    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 2. místo    Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové, Štěfánikova 549
 3. místo    Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola Chomutov, p.o.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ programu Excelence

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Národní cena kvality České republiky program START PLUS

 1. místo    CZ testing institute s.r.o.
 2. místo    Technické služby Tábor s.r.o.
 3. místo    Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

CHYTRÉ INOVACE

 1. místo    Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., pracoviště Dolní Břežany – ELI Beamlines

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ programu START PLUS

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., pracoviště Dolní Břežany – ELI Beamlines

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost

CHYTRÉ INOVACE

 1. místo    Česká zemědělská univerzita v Praze
 2. místo    Platforma VIZE 0
 3. místo    Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb města Touškov

DIGITÁLNÍ STÁT

 1. místo    MENS SANA, z. ú.
 2. místo    Městský úřad Hranice
 3. místo    Městský úřad Kopřivnice

BYZNYS

 1. místo    LIDL Česká republika, v.o.s.
 2. místo    Technické služby Opava s.r.o.
 3. místo    Zámeček Petrovice, a.s.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ CSR

Lidl Česká republika, v.o.s.

Národní cena ČR za kvalitu v rodinném podnikání

 1. místo    HIT OFFICE, s.r.o.
 2. místo    DELFY s.r.o.
 3. místo    Ing. Jaromír Latislav (Latislav.cz)

Do soutěže se přihlásilo celkem 71 organizací, uděleno bylo 28 cen, z toho 9 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových a vyhlášeni byli 3 absolutní vítězové. Vyhlášení ročníku 2020 se kvůli koronaviru uskutečnilo online s tím, že akce měla záštitu prezidenta ČR, předsedy Senátu, předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy vlády. Národní ceny ČR mají víc než dvacetiletou tradici. Během ní se ocenění stala nedílnou součástí Národního programu kvality. Významně totiž pomáhají naplňovat filozofii a systémový přístup nejen ke kvalitě, ale také ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Pomáhají soukromým společnostem, státní správě a místní samosprávě na cestě k excelenci, společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme