Národní plán obnovy: Na nové projekty půjde dalších 14 miliard

Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vláda uložila rezortům rozpracovat návrhy projektů, které mohou být zařazeny do Národního plánu obnovy (NPO). Česká republika usiluje o navýšení alokace o 14 miliard korun.

Se zmíněným navýšením je spojeno i financování reforem a investic v rámci nové energetické iniciativy REPowerEU, jež má urychlit snížení závislosti na ruském plynu.

Ilustrační fotografie

„Prioritou vlády je energetická bezpečnost České republiky. Díky navýšení prostředků pro Národní plán obnovy a možnosti získat další finanční prostředky v rámci REPowerEU, může Česká republika usilovat o diverzifikaci dodávek energie, výrobu čisté energie a o úspory energií,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. MPO podle něj přijímá takové kroky, díky kterém se Česko postupně zbavuje závislosti na nepřátelských či nestabilních zemích jako je Rusko.

Materiál popisuje základní formy, jakými může Česká republika přistoupit k úpravám NPO a dále výběr podnětů, které jsou určeny k dalšímu rozpracování. 

Předsedkyně EK podpořila v Praze Národní plán obnovy

Finální projekty ještě nejsou na stole

„Výběr byl proveden z celkových podnětů za více než 125 miliard korun. Jednotlivá ministerstva budou mít nyní čas na to, aby navrhované projekty více rozpracovala, určila přesný harmonogram, cíle a náklady na financování,“ říká náměstek pro fondy Evropské unie Marian PiechaPo jejich detailním rozpracování bude vláda opakovaně rozhodovat o tom, jaké projekty budou v konečné fázi schváleny a stanou se součástí aktualizovaného NPO.

Předkládaný výběr tvoří větší množinu, než je očekávaný objem alokace z EU, a to z toho důvodu, aby byl vytvořen dostatečný zásobník projektů.

Více informací k Národnímu plánu obnovy

Výběr obsahuje zejména podněty z oblasti energetiky (podpora infrastruktury pro energetiku, domácností a municipalit a podpora podnikatelů) a dále projekty, které jsou zaměřené na dostupné bydlení, podporu školství, výzkumu a vývoje, kyberbezpečnosti, péče o ohrožené děti a další. Při výběru byly preferovány spíše velké projekty a ty zaměřené na řešení současné energetické krize tak, aby se nepřidávalo přehnané množství malých cílů, které bude muset Česká republika následně plnit.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme