Národní zemědělské dotace půjdou i v příštím roce na lepší podmínky zvířat, polní plodiny, rybníkářství a včelařství

Dotační programy v zemědělství nabídnou v roce 2023 žadatelům celkem 2,7 miliardy korun.

Podporu si rozdělí živočišná i rostlinná výroba, část podpor je určená i na vzdělávání, kapkové závlahy, potravinové banky, potravinářství, nevládní organizace nebo pro obce, které mají v náhradní péči zvířata. Dotační programy pro zemědělství na rok 2023 projednala vláda.

„Výše národních zemědělských dotací pro příští rok vychází z aktuálních možností státního rozpočtu, který čelí mnoha nepříznivým okolnostem. Chceme ale v zemědělství i potravinářství zachovat všechny národní dotační programy jako doposud. Národní dotace navíc nejsou jediným zdrojem podpory. Další příspěvky mohou zemědělci a potravináři získat z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, protože tomu jsme na příští rok rozpočet o jednu miliardu navýšili. Tyto peníze tak pomohou žadatelům například s nákupem zemědělských strojů, zemědělské půdy nebo s náklady spojenými s úhradou pojištění,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Národní podpory jsou určeny na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat. V Nákazovém fondu je na potlačování nakažlivých chorob v chovech připraveno 900 milionů korun. Další programy zajištují udržení a rozvoj určité komodity například prostřednictvím zlepšení genetického potenciálu hospodářských zvířat či přímou podporou včelařství a rybníkářství.

V rostlinné výrobě mohou pěstitelé čerpat příspěvky na ozdravování polních a speciálních plodin. Národní dotace chtějí posílit i zemědělství šetrné k přírodě a krajině, na to jsou přichystané podpory na biologickou a fyzikální ochranu jako náhradu chemické ochrany rostlin a také podpora vybudování kapkových závlah v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách nebo podpora restrukturalizace ovocných sadů. Ministerstvo zemědělství se pomocí národních dotací zaměřuje i na vzdělávání zemědělců, zpracování zemědělských produktů, potravinové banky nebo obce, které se starají o zvířata umístěná v náhradní péči.

Podrobnosti k programům budou zveřejněny na webu Ministerstva zemědělství do konce letošního roku. Spektrum dotačních programů pro rok 2023 navazuje na programy z předešlých let.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme