Nástroj na podporu vstupu českých firem na mexický trh v roce 2021

V roce 2021 je v Mexiku opět možné využít nového nástroje Ministerstva zahraničních věcí ČR na podporu trvalejší přítomnosti českých firem v zahraničí (PROPEA). V jeho rámci poskytuje akreditovaný mexický partner ve spolupráci s českou ambasádou služby podporující vstup českých firem na místní trh. Služby jsou ze 70 % dotované Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

V loňském roce Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR zahájilo činnost projektu PROPEA. V letošním roce je opět možné  se do projektu přihlásit i v Mexiku. V jeho rámci poskytují akreditované expertní subjekty, působící v zahraničí, s podporou velvyslanectví ČR, dotované služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují. PROPEA je v roce 2021 v Mexiku realizována advokátní kanceláří JBV abogados, se kterou Velvyslanectví ČR v Mexiku dlouhodobě spolupracuje a která má bohaté zkušenosti s českými firmami na místním trhu.

Služby poskytované v rámci PROPEA jsou doplňkem k individuálním službám, které českým firmám dle katalogu služeb Klientského centra pro export poskytuje obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Mexiku (zejména B2G služby, tedy podpora při jednání se státními a veřejnými institucemi, při účasti českých firem ve veřejných tendrech atd.) a zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Mexiku (především B2B služby, tedy podpora při vyhledávání a navazování firemních kontaktů a oslovování firemních a soukromých klientů).

Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem. Upozorňujeme, že je stanoven celkový maximální rozpočet (dotované části) projektu PROPEA pro Mexiko, služby je možno tedy využívat pouze do vyčerpání rozpočtu.

Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Tyto služby byly nejvíce žádané v roce 2020. V následujícím článku si můžete přečíst, jak PROPEA 2020 pomohla pěti českým firmám.

Kompletní přehled služeb, které mohou české firmy v rámci projektu PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA)

Pro více informací ohledně nástroje PROPEA můžete kontaktovat obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Mexiku, nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy commerce_mexico@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko).

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme