Nástupnictví ve firmách: Kdy má kormidlo převzít někdo cizí?

Máte chuť cestovat, užívat si rodinu. Potřebujete podnikání na chvíli pustit z hlavy, vypnout a mít klid. Jak to ale vyřešit a komu firmu předat?

„Najít někoho zvenku je velice riskantní záležitost. Lidé ve firmě jsou zvyklí respektovat vás coby lídra. Toho není tak lehké nahradit. Pokud máte rodinou firmu s léty vybudovanými silnými vztahy, určitě do ní jako CEO nemůžete najmout eso z korporátu,“ shrnuje Jiří Jemelka z poradenské společnosti JPF.

Jiří Jemelka (JPF)

Podle něj končí takové kroky „průšvihem“. Malé a střední firmy se silnou rodinnou základnou totiž jako korporát, v němž se lidé na většině manažerských pozic rychle střídají, nefungují.

„Takový kolotoč se malým firmám nevyplatí. Přináší jim totiž často větší náklady než právě velkým nadnárodním korporacím,“ doplňuje Jemelka.

Hledejte pod podnikovou střechou  

Lepší možností pro nástupnictví je najít někoho, kdo působí uvnitř společnosti. Podle Jemelky se ale otázka nástupnictví nedá vyřešit ze dne na den.

„Je lépe na něj myslet deset let dopředu a na novou roli připravovat nejen kolegu, nýbrž i firemní kolektiv. Osvědčuje se, když poslední rok až dva před odchodem z čela společnosti, se role faktického vedoucího ujímá budoucí výkonný ředitel a o většině zásadních záležitostí rozhodují společně. Přechod je pak velmi plynulý a téměř bezbolestný,“  popisuje poradce.

Výběr v rodinném kruhu

Většina majitelů rodinných firem nicméně touží předat plody své životní práce potomkům, aby mohli pokračovat v rodinných šlépějích a firma pod jejich rukama vzkvétala.

„Může to dopadnout slibně, ale také nemusí. Přestože do dětí vkládáte naděje, možná nejsou uzpůsobeny k tomu, aby se odkazu ujaly a podnik prosperoval. Výsledek je poté dvojí. Buď potomek firmu obratem za 200 milionů prodá, nebo ji dovede ke krachu,“ varuje Jemelka.

Majitelé by tedy měli nejdříve zjistit, jaké mají jejich nástupci pro řízení podniku předpoklady, vlohy a znalosti a postupně jej (od mládí) do chodu firmy zapojovat.

„Budete se divit, ale někdy potomek před svým nástupem do čela v podniku ani nepracuje a firmu nezná. A to je recept na fiasko. Bez znalostí, předpokladů, autority u zaměstnanců to ani jinak skončit nemůže,“ doplňuje zástupce JPF.

Pokud chcete firmu předat synovi nebo dceři, pečlivě sledujte jejich osobnostní nastavení. Do podniku je vezměte už ve věku 12 či 13 let, ať začnou nasávat zdejší atmosféru v co nejútlejším věku. Začněte jim ukazovat zdejší prostředí a polehoučku je do něj zapojujte.

S postupujícím věkem dávejte svým potenciálním následovníkům stále náročnější úkoly a sledujte, jak se osvědčí, doporučuje Jemelka. Tak to dělal už legendární Baťa se svým synem Tomášem i spousta dalších úspěšných podnikatelů v historii, připomíná. 

Generační výměna není snadnou záležitostí. Nepřežije ji více než polovina rodinných firem. Předání třetí generaci pak už zvládne jen naprosté minimum podniků. V současné době je to aktuální téma. Řada podnikatelů, kteří začali budovat svůj business v devadesátých letech, totiž řeší právě v tuto chvíli, jak s ním nyní naložit.

Řešením je interim management

Majitelé firem, kteří se právě rozhodují o budoucnosti svého odkazu, se často obracejí na odborníky z oblasti interim managementu, mezi které patří i lidé z JPF.

Interim management dává zástupcům firem šikovnou příležitost, jak vyřešit nástupnictví úspěchem,“ tvrdí Jiří Jemelka.

Co je interim management?

Dočasné nasazení externího manažera do organizace, která chystá zásadní změnu nebo potřebuje pomoc zvenku na zvládnutí výjimečné (krizové) situace. Původně byl využíván hlavně v krizovém řízení organizací, aktuálně například i v případě transformace podniku.

V tomto případě přicházejí v úvahu v zásadě dva druhy spolupráce. První z nich je převzetí řízení firmy.

„Přinášíme s sebou cenné know-how ze stovek spravovaných společností, pohled zvenčí, drive a svěží vítr, takže se nám ve většině případů podaří dovést daný subjekt k ještě lepšímu hospodářskému výsledku. Majitel může z firmy úplně odejít nebo se věnovat jenom oblasti, která ho baví a naplňuje. V každém případě se vymaní ze zátěže a má volnější ruce,“ říká interim manažer.

Druhá možnost je, že interim manažeři firmu připraví na prodej. Stává se, že některé oblasti v podniku, typicky obchod, stojí čistě na majiteli. Ten díky svým kontaktům a schopnostem přináší většinu zakázek, a pokud tak přestane činit, má firma mnohem menší hodnotu.

„Vybudujeme tedy nezávislé obchodní oddělení a nastavíme všechny procesy tak, aby vše fungovalo jako na drátkách. Sama naše přítomnost ve firmě pak značně zlepšuje vyjednávací pozici s případnými kupci,“ uvádí jeden z příkladů Jemelka.

Více o interim managementu si přečtěte v textu Covid zvýšil zájem podniků o interim management. Najímají si pro firmu externí manažery na BusinessInfo.cz.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme