Zdroj: CzechTrade

Návštěva českých hydroenergetiků v Indii

Čeští výrobci vodních turbín a firmy z oblasti hydroenergetiky se představili v Indii během podnikatelské mise, během které kromě hlavního města Dillí navštívili svazové státy Uttrakhand a Manipur, tedy hornaté regiony s velkým potenciálem pro hydroenergetiku.

Mise, kterou ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravilo Velvyslanectví České republiky v Dillí za pomoci finančního nástroje na podporu ekonomické diplomacie, tzv. PROPEDu, se zúčastnily firmy CINK Hydro-Energy k. s., ČKD Turbo Technics, Mavel, Strojírny Brno a S.V.I.S. Trade.

České hydroenergetické firmy mají v Indii dobré jméno a mnoho existujících hydroelektráren disponuje českými turbínami rozličných výrobců. Po letech stagnace začíná hydroenergetický sektor v Indii ožívat, a to i díky nové Strategii vodní energetiky Indie, která vstoupí v platnost v brzké době, a která naváže na liberalizační opatření Národního plánu hydroenergetiky, který již od jara 2019 stimuluje velká vodní díla (nad 25 MW) pomocí vládních opatření na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Ve správný moment tak využilo nabídku prezentovat své výrobky 5 českých firem, které doprovázel ředitel odboru zahraničně ekonomických politik II Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky JUDr. Richard Hlavatý. Patřily mezi ně CINK Hydro-Energy k.s., ČKD Turbo Technics, MavelStrojírny Brno a valašský S.V.I.S. Trade

Vodní elektrárna Chilla

Během programu byl nejprve navštíven horský stát Uttrakhand, kde oficiální podnikatelská mise navštívila vodní elektrárnu Chilla ležící na řece Ganga. Právě možnost navštívit vodní elektrárnu v místě a přesvědčit se o specifikách hydroenergetiky v podhůří Himaláje byl jedním z hlavních pilířů mise a její přidanou hodnotou.

V hlavním městě Dehradunu pak byli podnikatelé vedení velvyslancem Milanem Hovorkou přijati u nejvyšších představitelů tohoto svazového státu – ministryně energetiky, která zároveň stojí v čele státní implementační agentury pro obnovitelné zdroje energetiky, paní Radhikou Jha či náměstkyní ministra průmyslu Maneshou Pawat. Zajímavá diskuze se rozvinula na další ze schůzek – v developerské firmě UJVNL.

Další den programu byl věnován návštěvě Severovýchodu, tedy oblasti při hranicích s Myanmarem, která čítá 6 svazových států Indie a disponuje vysoce nevyužitým potenciálem. Během návštěvy hlavního města Imphal se čeští podnikatelé měli možnost setkat s náměstkem ministra energetiky Raghumani Singhem, vedením společnosti MANIREDA (Manipur Renewable Energy Development Agency) a kompletním vedením státní distribuční společnosti MSPDCL (Manipur State Power Distribution Company Limited), kdy byly během plodného jednání představeny hlavní atributy energetiky Manipuru, ale došel čas i na diskuzi. I přes odlehlost tohoto regionu byly představitelům státu Manipur známy české výrobky z oblasti hydroenergetiky a některé turbíny pořízené před dekádami zde slouží dodnes. Zástupci státu byl prezentován stěžejní projekt Loktak Downstream stejně jako bariéry bránící dynamičtějšímu rozvoji hydroenergetiky v Manipuru.

Schůzka v Manipuru

Finální den programu se české firmy představily na Konferenci malých a středních podniků v Dillí, kde se Česká republika prezentovala jako partnerská země. Velvyslanectví zajistilo pro účastnící se firmy výstavní stánek, jeho výzdobu a katalog mise. Na zahajovacím ceremoniálu vystoupil ředitel Hlavatý s proslovem a nabitý sál si získal i částí přednesenou plynulou hindštinou. Firmy měly možnost se rovněž prezentovat zaplněnému sálu během samostatnému bloku věnovanému České republice a čas přišel i na mnoho zajímavých B2B schůzek.

 Ministerstvo nových a obnovitelných energií

Delegace ale rovněž realizovala schůzku na Ministerstvu nových a obnovitelných energií Indie s týmem vedeným náměstkem Anand Kumarem. Velmi zajímavá schůzka byla pomyslným završením několikadenního programu, během kterého se účastnící se firmy měly možnost setkat se představiteli indické vlády, vlád svazových států, vedením distribučních a výrobních společností stejně jako s developery a investory.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: Milan Dostál, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme