Navzdory sankcím se Írán dál otevírá světu

Spojené státy americké odstoupily 8. května od jaderné dohody s Íránem (JCPOA), přičemž 6. srpna zavedly první kolo sankcí a od 4. listopadu kolo druhé. Stávající signatáři JCPOA se snaží udržet součásti této dohody v chodu.Zbývající signatářské mocnosti, tedy Čína, Francie, Německo, Rusko a Velká Británie, vymýšlejí, jak udržet platební styk s Íránem a jak po praktické stránce realizovat obchod s tamní ropou a plynem. Jedním z takových počinů je proklamované založení „účelové entity“, která by měla mandát a úkol zpracovávat barterový obchod mezi Íránem, EU a Velkou Británií.

Ani Peršané nezůstávají pozadu. Íránský prezident a parlament schválili konkrétní pobídku pro zahraniční investory. Takový cizí investor, který proinvestuje více než 250 000 USD, bude mít nárok na získání dlouhodobého pětiletého víza. Zároveň se Írán zavázal následovat pravidla Finančního akčního výboru (FATF). Tyto kroky vedou k vyšší transparentnosti a zjednodušení vstupu na íránský trh.

Cíl těchto legislativních změn je jasný. Írán seznal, že vzhledem k sankcím přestává být atraktivní destinací pro nadnárodní koncerny, a tak se snaží přilákat nové dodavatele a investory, o které se dříve tolik nezajímal. Vzniklé vakuum na trhu představuje šanci pro malé a střední podniky, které nemají obchodní vztahy v USA.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: připravili pracovníci zahraničních kanceláří agentury CzechTrade (kcexport@businessinfo.cz).

• Teritorium: Asie | Írán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme