Největší podnikatelská delegace z ČR za posledních 5 let míří na Tchaj-wan

Podnikatelská delegace, která ve dnech 21. až 30. března 2023 doprovodí předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markétu Pekarovou Adamovou na Tchaj-wan a do Koreje, bude složena z více než 100 členů.

Delegaci vedou prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a předseda Česko-tchajwanské obchodní komory Pavel Diviš. Jsou v ní zástupci akademické obce, regionální zastupitelé, startupy, podnikatelé, malé, střední i velké firmy. Tematicky se podnikatelská část delegace zaměřuje na oblasti nanotechnologií, semicon, inovací ve zdravotnictví, umělé inteligence, cirkulární ekonomiky, smart cities, ICT a energetice, ale i z dalších oborů s vyšší přidanou hodnotou.

Tchaj-pej

Největší podnikatelská delegace z České republiky za posledních 5 let čítá přes 100 firem, velký zájem o účast projevila také města, regiony, univerzity a muzea. Česká republika je dlouhodobě nejbližším spojencem Tchaj-wanu v Evropě, Jižní Korea a Tchaj-wan jsou zároveň jedněmi z největších investorů u nás. Tito důležití ekonomičtí partneři sdílejí stejné hodnoty a přispívají ke stabilitě v indo-pacifickém regionu. Je pozitivní zprávou, že všechny druhy spolupráce s Českou republikou jsou na nyní vzestupu. Připravovaná delegace tomu má dále napomoci.

Zástupci jednotlivých oblastí podnikatelské delegace

Akademickou obec zastupují univerzity Technologická v Brně, Masarykova, Karlova, Západočeská, ČVUT, Vysoká škola NEWTON, Technologická agentura České republiky (TA ČR), Cyber Security Hub. Aerospace budou zastupovat firmy GROUNDCOM.SPACE, Huld, One3D, SpaceKnow, Výzkumný a zkušební letecký ústav a Asociace leteckého a kosmického průmyslu. Oblast AI, umělé inteligence, představují firmy Binex, IBM Czech Republic, Qore Technologies a firma Taktik. Automotive zastoupí Sulco Automotive Group.

V oblasti Semicon jsou Statutární město Brno, Tropic Square a Drážní revize. Smart City oblast zastoupí IBG Česko, Nebesys, Nullspaces, StemCon, Strojírenský zkušební ústav, FoxCom. Smart Machinery jsou firmy AWEC Aluminium Products, RAVEO, TGS nástroje – stroje – technologické služby, Wikov Industry. Za turismus se zúčastní společnosti ASIANA Group a Enjoy Europe. Obrovský zájem regionů potvrzují účastníci Liberecký kraj, Magistrát města Brna, Olomouc Region, statutární město Brno a Statutární město Hradec Králové.

Mezi startupy jsou Ackee, Tolgee, Unirmi, Servantes, FlyinDiamonds, Dronetag, Promethist.ai. Cestu jim zajišťuje CzechInvest ve spolupráci s Tchaj-wania Capital.

Delegace se účastní také subjekty, které se zajímají o možnosti investiční spolupráce s tchajwanskými partnery. Jsou to advokát JUDr. Marek Hrubeš, KPMG Česká republika & KPMG Legal, advokátní kancelář, Prague Investments Corporation, Process Solutions, Rada & Partner advokátní kancelář, Regionální hospodářská komora Brno, Sparring, advokátní kancelář, Tchaj-wania Capital, Technologický Park Brno.

„Každý účastník byznysové delegace odpovídal definicí svého podnikání oborům podle našeho třídění, ale každý má svůj specifický požadavek, co na Tchaj-wanu hledá. Může to být odbytiště pro výrobky, dodavatele komponentů, spolupráci na výzkumu, nebo partnerství pro vstup na asijský trh. Kouzlo je, že ani paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová ani my jako Komora žádné zakázky nezařizujeme, ani zařídit nemůžeme. Komora nesupluje obchodní oddělení pro sto firem. To, co se nám podařilo, je najít v tchajwanském a českém byznysovém prostředí dostatek zajímavých příležitostí, díky nimž firmy jedou s námi. Snažíme se jim podle jejich požadavků vytipovat a zajistit partnery k jednání i následující návštěvy ve firmách. Dál už je to na nich!” uvádí Pavel Diviš, spoluzakladatel a předseda Česko-tchajwanské obchodní komory z. s.

„Vážíme si možnosti připojit se k politické misi, protože nám to významně pomáhá vzbudit zájem o Česko a české firmy. Je velice pozitivní, že čím dál tím více českých firem má ambici i schopnosti vstoupit do vzdálenějšího, drsného a v případě Tchaj-wanu velmi konkurenčního podnikatelského prostředí a prosadit se tam. Dříve firmy jezdily na delegace, aby prodaly svůj produkt nebo služby. Současné mise nabízí hlavně možnost posunout se ve své oblasti podnikání, inspirovat se, navázat obchodní vztahy a obohatit svou firmu či produkt o vyšší přidanou hodnotu, posunout se v subdodavatelském řetězci na vyšší příčku. Zároveň jako Komora nabízíme českým firmám podporu ve formě nového českého hubu a také možnost za minimální náklady s námi poslat svůj produkt a představit jej v našem PopUp Store v Tchaj-pej,” doplňuje Diviš.

Otevření Czech Hub pro český byznys na Tchaj-wanu

Český byznys bude mít v Tchaj-pei také svou platformu pro firmy, podnikatele, akademiky, startupy, neziskový sektor či kulturní subjekty, které chtějí vstoupit do místního prostředí. Předsedkyně PSP Pekarová Adamová, náměstek ministerstva zahraničí Tchaj-wanu Lee, předseda Česko-tchajwanské obchodní komory Pavel Diviš a ředitel Bezpečnostního centra Evropské hodnoty Jakub Janda společně otevřou dne 28. března český hub, který zaštítí Česko-tchajwanská obchodní komora ve spolupráci s Bezpečnostním centrem Evropské hodnoty. Bude sloužit jako podpora a vstupní brána, jež nabídne fyzický prostor, know-how, lokální network i pomoc s PR.

„Czech Hub bude místem, které bude hostit české podnikatele, státní a nevládní experty či novináře, kteří v následujících letech budou navštěvovat Tchaj-wan. Naším cílem je poskytovat českým návštěvníkům základní orientaci v místním prostředí, odpovídající kontakty na jejich protějšky a fyzický prostor, odkud mohou po dobu několika týdnů či měsíců působit. Měřítkem našeho úspěchu bude, kolika Čechům a Češkám v následujících letech pomůžeme navázat vztahy s tchajwanskými protějšky, aby naše mezilidské vztahy s tímto demokratickým státem byly tak intenzivní, že to podpoří smysluplnou spolupráci na mezistátní úrovni,” doplňuje Jakub Janda.

Členové delegace chtějí navázat na výsledky z mise v roce 2020

Předchozí cesta předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila v roce 2020 přinesla řadu výsledků. Firma TGS např. dojednala úspěšný projekt DELTA, který přinesl možnost spolupráce na experimentálním vývoji mezi průmyslovou a akademickou sférou české a tchajwanské strany. Cílem je experimentálně ověřený dokončený vývoj systému s prvky strojového učení, pro dosažení maximálního možného využití parametrů stroje a životnosti nástrojů. Unikátním je pak uzavřený proces transferu praktických zkušeností konečného uživatele z výroby zpět k výrobci a integrace do řídícího systému stroje. Téma projektu je v souladu s vysoce aktuálním konceptem chytrého stroje a reaguje na požadavky vyšší efektivity, snižování nákladů, automatizace a lepšího plánování procesů.

Na české straně projektu stojí TA ČR ve spolupráci s TGS nástroje-stroje-technologické služby spol. s r.o. a ČVUT v Praze, Fakulty strojní, Ústavem výrobních systémů a zařízení (RCMT). Smyslem projektu je výzkum a vývoj zaměřený na vývoj systému pro inprocesní monitorování zatížení nástroje při obrábění a online predikci životnosti nástroje. Výstupem projektu je řešení, jež umožní předcházet buď neekonomické předčasné výměně nástrojů, nebo zhoršené kvalitě výsledků obrábění. Cílem cesty firmy TGS je finalizovat technický vývoj a připravit produkt ke komercializaci.

Záměry byznysové delegace na Tchaj-wanu

Cybersecurity Hub jakožto zapsaný ústav založený třemi významnými českými univerzitami se zaměřením na bezpečnost rozvíjí na Tchaj-wanu spolupráci v oblasti polovodičové techniky a kyberbezpečnosti, a to zejména s příslušnými vědecko-výzkumnými organizacemi a odpovědnými ministerstvy. Díky spolupráci s Tchaj-wanem bude možné lépe implementovat evropský Chips Act a rozvinout dále odvětví polovodičového výzkumu, vývoje a průmyslových kapacit ve spolupráci s firmami v České republice, jakož i posílit odolnost ČR.

IBG Česko s.r.o. je česká technologická společnost s obratem přesahujícím miliardu korun s pobočkami na Slovensku a v Maďarsku. Jako významný výrobce a integrátor bateriových úložišť elektrické energie spustil velký rozvojový projekt výroby bateriových úložišť využívajících baterie z elektromobilů, které dosloužily svému primárnímu účelu (tzv. 2nd-life bateriové úložiště). Ve spojení s druhotným využitím baterií z elektromobilů také IBG Česko navazuje na myšlenku udržitelného rozvoje výzkumným programem na recyklaci lithiových baterií prostřednictvím projektu vývoje a následné výstavby recyklační linky.

V rámci akcelerace celého projektu probíhají v těchto dnech také ve spojení s návštěvou Tchaj-peje intenzivní diskuse o možnosti spolupráce na recyklaci lithiových baterií s Tchajwanskou společností SMS InfoComm (Czech) s.r.o. (součást Wistron Group). V rámci této spolupráce by mohlo vzniknout centrum recyklace lithiových baterií zapadající do celého ekosystému cirkulární ekonomiky, to znamená recyklace až na úroveň zájmových kovů. Množství recyklovaných lithiových baterií by se mělo pohybovat okolo 35 000 tun ročně.

Firma Enjoy Europe jako česko-tchajwanský autobusový dopravce zajišťuje v rámci celé Evropy dopravní služby pro klienty z Asie, především z Tchaj-wanu. Smyslem cesty je prezentovat služby i dalším partnerům z oblasti cestovního ruchu a rozšířit síť tchajwanských zákazníků. Cílem jednání je navázat spolupráci s China airlines vzhledem k otevření linky Tchaj-pej-Praha – zajištění autobusových dopravních služeb v Praze. A také najít autobusového partnera, popř. partnera z řad místních samospráv, kdy by tchajwanská pobočka společnosti navázala spolupráci a zajišťovala místní autobusovou linku jako projekt česko-tchajwanského partnerství.

Exportmag.cz: Malý velký Tchaj-wan je mistrem na kola, čipy i údržbu dálnic

Společnost Groundcom Space v ČR vyvíjí a vyrábí pozemních stanice, jež jsou využívány firmami v USA nebo Izraeli. V rámci delegace chce ověřit zájem Tchaj-wanu na pořízení stovek pozemních stanic pro satelitní komunikaci.

Cílem účasti KPMG Česká republika, s.r.o. a KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář je poskytnout potenciálním korejským a tchajwanským investorům informace o podnikatelském prostředí v ČR a nabídnout podporu při vstupu na český trh. Současně může KPMG ve spolupráci se svou tchajwanskou a korejskou kanceláří poskytnout podporu českým podnikatelům při uzavírání kontraktů a zřizování poboček v obou těchto zemích. KPMG má mnohaleté zkušenosti s prací pro jihokorejské i tchajwanské společnosti. V České republice např. zřídila tzv. Korea desk – oddělení, ve kterém pracují korejští zaměstnanci poskytující podporu korejským společnostem působícím na našem trhu.

Firma One3D s.r.o. se chystá propojit s firmami z Aerospace a Defense průmyslu a navázat s těmito firmami spolupráci. Sama chce a může nabídnout mix unikátních technologií aditivní výroby, který má ověřen se zákazníky ze jmenovaných oblastí Aerospace a Defense z ČR, ale i se zahraničními partnery. Kromě technologií nabízí také špičkové odborníky, kteří se podílí na projektech s vysokou přidanou hodnotou a jejich výsledky z výzkumu umí rychle aplikovat do běžného použití u zákazníků. Budoucí očekávání v číslech jsou v následujících letech kontrakty v objemu cca 1 mil EUR a více ale také získání know-how pro zajímavé aplikace do space průmyslu.

Záměrem účasti firmy Probinex na podnikatelské misi na Tchaj-wan je zejména představení projektu Probinex, jehož cílem je propojení světů tradičních financí, fintechu a kryptoměn, stejně jako vývoj komplexního ekosystému produktů v této oblasti podnikání. Firma chce také osobně poznat podnikatelské prostředí a zájem o nové technologie a vývoj produktů v této zemi, získat kontakty v oblasti inovativních technologií, navázat důležité obchodní styky, zhodnotit a projednat možnosti dlouhodobé spolupráce s místními podnikateli a investory a reprezentovat vývoj v oboru nových technologií a blockchainu v ČR.

Process Solutions, s.r.o. hodlá posílit vztahy s tchajwanskými účetními kancelářemi, využít dobrých vztahů pro vzájemné reference na tchajwanské firmy vstupující na český trh a naopak české firmy vstupující na trh tchajwanský. Tchajwanským firmám vstupujícím na náš trh chce poskytnout profesionální poradenství a infrastrukturu v oblasti daní, účetnictví a mezd.

Qore Technologies má jedinečnou IT platformu bez kódu/nízkého kódu, která propojuje umělou inteligenci a datovou vědu s podnikovými daty a pohání velkoobjemovou automatizaci podnikových procesů, dostupnou v cloudu, on-prem nebo v hybridních nasazeních, která aktuálně zpracovává data pro více než 52 milionů koncových zákazníků, zpracovávající více než jednu miliardu transakcí měsíčně a pokrývající více než 11 miliard EUR ročních příjmů zákazníků ve více než 1000 kriticky důležitých automatizačních řešeních. Cílem na Tchaj-wanu je najít technologické a servisní partnery i zákazníky, aby firma rozšířila svou přítomnost v Asii a upevnila další spolupráci mezi Evropou a Asií, kde obchodní spojení poslouží také k posílení vazeb založených na sdílených hodnotách obou zemí.

Ilustrační fotografie

Spaceknow Inc., odštěpný závod jede na Tchaj-wan především nabídnout své řešení (platfomu) pro plně automatický monitoring pomocí satelitních dat. Jedná se o produkt, který tchajwanské straně umožní plně automaticky sledovat jak celé své autonomní území včetně výsostných vod, tak například i veškeré čínské vojenské základny, sledovat aktivitu v oblasti a okamžitě upozornit na případné vniknutí do výsostných vod, nebo kumulaci vojenské techniky v bezprostřední blízkosti Tchaj-wanského autonomního území. Jedná se o přelomový produkt, který používají armády a zpravodajské služby (včetně zemí NATO).

Produkt SpaceKnow Guardian byl letos na veletrhu IDEX v UAE vybrán mezi nejvíce inovativní produkty (na veletrhu vystavovalo na 1400 firem z celého světa). Produkt lze dodat v řádu týdnů a Tchaj-wanu v podstatě okamžitě otevře přístup do virtuální satelitní konstelace čítající přes 200 satelitů. Společnost SpaceKnow již na Tchaj-wanu navázala kontakt s některými vhodnými partnery a identifikovala, že pro Tchaj-wanskou vládu je monitoring pomocí satelitů a bezpilotních prostředků aktuálně jednou ze strategických schopností.

Druhým krokem, který chce SpaceKnow na Tchaj-wanu nabízet, je přizpůsobení platformy SpaceKnow Guardian rovněž na data z bezpilotních prostředků. Ve výsledku by se tak mělo jednat o Tchaj-wanskou schopnost monitoringu, která zahrnuje virtuální konstelaci, vlastní satelity (které lze snadno do systému napojit) a bezpilotní prostředky, kdy data ze všech těchto prvků budou integrována a automaticky vyhodnocována platformou SpaceKnow Guardian.

Startup Kitchen se snaží posunout rostoucí businessové pouto mezi Českou republikou a Tchaj-wanem do startupového prostředí. Startup Kitchen sjednocuje komunitu 1st time founders, kterým pomáhá s přípravami na první investici v Česku, Polsku, Maďarsku i na Slovensku. Proto společně s partnery v Taipei organizují Dumplings Hack – první soutěž mezi českými a tchaj-wanskými startupy. Výsledky pak odprezentují porotě složené z významných politiků, podnikatelů a investorů. Tchaj-wan je ideální startovací území pro škálování do APAC regionu. Malý český startup se ale z veřejných zdrojů nedostane k informacím o incentivách a výhodách, které mu Tchaj-wan nabízí. Opačně pak pro tchajwanské projekty může být Česko vstupní branou do CEE regionu, potažmo celé Evropy.

Cílem akce Dumplings Hack je tyto dva ekosystémy nenuceně propojit, protřepat a zamíchat pomocí společné soutěže. Výsledkem budou mezinárodní spolupráce ve startupovém prostředí a vstup na nové trhy. Startup Kitchen může být tedy ideálním prostředníkem mezi investory v Jihovýchodní Asii a České republice.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) nabízí pro firmy z Tchaj-wanu vysoce odborné služby zkoušení, inspekce a certifikace v širokém spektru technických oborů. Jako podnik s tradicí delší než 100 let nabízí znalost technických a legislativních předpisů na jednotném trhu EU a dlouholeté technické zkušenosti v oborech, pro které má potřebné kompetence. S využitím služeb SZÚ mohou v výrobci a/nebo dovozci zajistit nezbytné požadované certifikáty pro své výrobky ke vstupu na jednotný trh EU.

V rámci obchodní mise na Tchaj-wan chce SZÚ rozšířit dosavadní portfolio zákazníků a tím i navýšit výnosy z tohoto regionu, které v současnosti představují cca 0,5 M Kč/rok. Věří, že obchodní potenciál firem z Tchaj-wanu dosahuje minimálně obdobné výše jako Jihokorejských firem tj. cca 3 M Kč/rok. Dalším cílem jsou jednání se SZÚ Tchaj-wan, dosavadním partnerem pro Tchaj-wan, které by měly vést k vyhodnocení dosavadní spolupráce a dohodě na formě a rozsahu budoucí spolupráce.

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. vede jednání s řadou tchajwanských společností v oblasti dlouhodobé spolupráce při vývoji družic (Small Satellites) a bezpilotních létajících prostředků (UAV) pro potřeby tchajwanské vlády. Velikost kontraktu prozatím nelze přesně odhadnout (může dosáhnout až nízkých miliard CZK). V rámci návštěvy paní předsedkyně na Tchaj-wanu by v této věci mělo dojít k podpisu Memorandum of Understanding mezi VZLU a tchajwanskou společností Air Asia.

Výzkumný a zkušební letecký ústav otevřel centrum pro aplikovaný výzkum kosmických technologií

Regionální hospodářská komora Brno realizuje díky finanční podpoře statutárního města Brna projekt „Centrum mezinárodního obchodu“, který má za cíl zvyšovat exportní kapacitu především malých a středních podniků (MSP) i univerzit se sídlem či pobočkou v Jihomoravském kraji. Místním zájemcům nabízí odborné služby informačního, asistenčního, vzdělávacího, konzultačního a prezentačního charakteru na posílení exportního potenciálu, aby obstáli jak v rámci EU, tak v globální konkurenci.

Záměrem projektu je rozvíjet s úzkou vazbou na spolupracující subjekty (organizace veřejné správy, diplomatické úřady, podnikatelská sdružení a asociace, specializované instituce či agentury apod.) středisko na podporu internacionalizace zdejších podniků a výzkumných institucí, které jim pomůže zprostředkovat nové příležitosti pro navazování přeshraničních kontaktů (zejména podpořit obory s vysokou přidanou hodnotou jako vesmírný průmysl, živé vědy, digitalizace, kyberbezpečnost či technologie pro chytrá města) a představit rovněž ekonomický, inovační a technologický potenciál města Brna v zahraničí v rámci odchozích podnikatelských misí.

Komora doprovodí na Tchaj-wan 9 subjektů z jihomoravského regionu: Binex s.r.o. , CyberSecurity Hub, z. ú., Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (CERIT), GROUNDCOM.SPACE s.r.o., Icontio Ltd., organizační složka, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Technologický Park Brno, a.s. a Premeva Services s.r.o., kteří v Korejské republice a na Tchaj-wanu hledají nové potenciální partnery pro spolupráci. Komora se chystá také jednat s relevantními protějšky mj. se spolupracujícími partnery ze sítě Enterprise Europe Network (např. TAITRA, Delta Tech Korea atd.) ohledně budoucích společných akcí a projektů.

Firma Drážní revize patří mezi přední firmy v ČR v oblasti schvalování a testování zařízení pro použití v kolejové dopravě. Mezi produkty patří i chytrý modulární senzorický systém pro železnice, který umožňuje prediktivní diagnostiku tratě a vozidel (tj., dokáže měřit problémy na kolech vlaku, možné vady vlastní tratě, rychlost soupravy, posuvy tratě díky pohybu podloží např. zemětřesení). Cílem je tedy oslovit tchajwanské partnery pro využití na jejich tratích.

Cílem mise Univerzity Karlovy, jakožto největší instituce poskytující vysokoškolské vzdělávání a realizující excelentní výzkum v ČR, je prohloubit stávající partnerství s tchajwanskými univerzitami a navázat partnerství nová, jak na úrovni studijní (studentská mobilita, společné mezinárodní studijní programy), tak v oblasti výzkumné. Jedním z významných výstupů by měl být popis „Memoranda of Cooperation“ definující rozvoj konkrétní vědeckovýzkumné spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a National Chengchi University, Tchaj-wan.

Tchaj-wan se opět otevírá, spolupráce s českými vědci těží ze smluv z doby covidu

Liberecký kraj je regionem s dlouhou a bohatou průmyslovou tradicí, kterou dále v aktuálních podmínkách rozvíjí. Kraj se snaží o to, aby neustálý vývoj v těchto hospodářských odvětvích odpovídal soudobému trendu nebo jej sám udával. Vedení kraje je otevřeno novému způsobu výroby nastavenému trendem Průmysl 4.0, stejně tak jako podporuje filozofii Chytrého regionu, kdy lépe a efektivněji hospodaří s vodou a energiemi. Liberecký kraj také vítá zapojení zahraničních investorů, kteří by podpořili regionální firmy, jejichž podnikání bude i díky partnerské podpoře v souladu s rozvojem, který kraj nastavuje. Zástupci Libereckého kraje jsou připraveni na Tchaj-wanu jednat o možných způsobech budoucí spolupráce, které by byly prospěšné pro obě zúčastněné strany.

Cílem cesty pro Statutární město Hradec Králové jsou především aktivity spojené s principy Smart City / Net Zero City. Cesta je vedená potřebou inspirace u technologických lídrů v souvisejících oborech. Jde také o „propojení“ s tchajwanskými“ municipalitami a případné nalezení partnerů na úrovni komunální politiky. V rámci komunální agendy by zastupitelé rádi v Hradci Králové přivítali potenciální investory především díky ambicím města být lídrem v oblasti inovací a obecně chytrých řešení a technologií s vyšší přidanou hodnotou. Této ambici nahrává skutečnost, že je Hradec Králové univerzitním městem a má k dispozici rozsáhlé rozvojové zóny s dobrou infrastrukturou.

Další program delegace na Tchaj-Wanu

Česko-tchajwanská obchodní komora pořádá v rámci delegace PopUp Store, který se 26. března otevře v jedné z nejnavštěvovanějších nákupních čtvrtí hlavního města Tchaj-wanu. Pro české výrobce je tato příležitost nejlevnější cestou jak si otestovat potenciál místního trhu navíc s velkou mediální podporou. Je určená pro sektory jako zdravý životní styl, stravování, designové oblečení, hračky, kosmetika a mnoho dalších.

V rámci návštěvy Tchaj-wanu proběhne v Tchaj-peji 18. zasedání Česko-Tchajwanské podnikatelské rady pro ekonomickou spolupráci. Součástí programu bude také veletrh Smart City Summit & Expo, který proběhne ve dnech 28. až 31. března 2023, a zaměří se na oblast chytrého zdravotnictví, umělou inteligenci, chytrého vzdělávání či zelené energie a cirkulární ekonomiky.

Účastníci podnikatelské mise budou mít možnost využít příležitosti aktivní prezentace na tomto veletrhu v rámci společného českého stánku, který slavnostně otevře Markéta Pekarová Adamová. Smart City Summit & Expo je nejvýznamnější akcí svého druhu v ICT oblasti v asijsko-pacifickém regionu. Tento veletrh každým rokem navštíví více než 100 000 návštěvníků a přes 450 vystavovatelů z celého světa. Pro české firmy se naskýtá možnost zúčastnit se výstavy a zároveň řady akcí organizovaných v průběhu Smart City Summit & Expo veletržní správou.

Ve dnech 24. – 26. března pořádá Komora také první český ideathon v Asii: Dumplings Hack 1.0.1., do kterého se zapojí české a tchajwanské startupy. “Tchaj-wan je startupové nebe, a proto jsme rádi, že můžeme být první, kdo do něj přiváží české startupy,” řekl Tomáš Cironis z platformy Startup Kitchen.

• Teritorium: Asie | Tchaj-wan | Zahraničí

Doporučujeme