Německé zemské agentury na podporu investic a obchodu – přehled a shrnutí hlavních služeb

Zemské agentury na podporu investic a obchodu, které zřizují zemské vlády jednotlivých spolkových zemí (příp. dalšími podílníky bývají hospodářské komory, zemské investiční banky či další agentury), nabízejí řadu služeb (ve většině případů zdarma), které usnadní českým investorům a podnikům vstup na německý trh.

Jedná se zejména o poradenství v případě zřizování pobočky či akvizice (administrativní postup a kontakty na instituce a právní kanceláře, nemovitosti, financování a daně, pracovní síla, dotační a pobídkové programy aj.) či zprostředkování informací o trhu a obchodních partnerech. Zemské agentury jsou zpravidla zapojeny do lokálních průmyslových klastrů a spolupracují s významnými výzkumnými institucemi.

Například berlínská agentura Berlin Partner GmbH nabízí balíček pro příchozí firmy, který zahrnuje kancelář, byt a souhrnné poradenství, a to za 4 500 € (brutto) na 3 měsíce.

Zahraniční pobočky českých firem mohou využít dotované služby zemských agentur např. i v rámci podpory exportu či spolupráce ve VaVaI. Využití služeb zemských agentur na podporu investic a obchodu českým subjektům zastupitelský úřad doporučuje. V případě zájmu zprostředkují zastupitelský úřad nebo konzulát českým firmám přímé kontakty do jednotlivých zemských agentur a příp. i iniciují a podpoří jednání s jejími zástupci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme