Neuhrazené faktury brání českým firmám v investicích, vyplynulo z průzkumu

Pětina všech plateb v České republice není uhrazená včas. Některé účty dokonce nezaplacené zůstanou. Vyplývá to z výsledků celoevropského průzkumu platební morálky pro společnost EOS Group. V Česku byly osloveny dvě stovky firem.V důsledku problémů s platbami se české podniky podle průzkumu více než loni potýkají s poklesem zisků (to uvedlo 40 procent respondentů), investic (20 procent respondentů) a naopak se zvyšováním cen (17 procent respondentů).

Desetina majitelů dokonce připouští kvůli problémům s inkasem peněz ohrožení vlastního podniku.

Zaplať, ať můžu zaplatit

Dvěma třetinám společností pomáhají s navrácením prostředků externí služby specializované na inkaso pohledávek. Zpět získané peníze využívají dvě třetiny majitelů k úhradě vlastních dluhů. Výrazně je ale investují také do výzkumu.

„Českým společnostem se ve srovnání s evropským průměrem daří stále o něco lépe. Domnívám se, že je to způsobeno vyspělostí české ekonomiky, která se v mnoha aspektech přibližuje ekonomikám západním. V Evropě o přežití kvůli nesplaceným pohledávkám bojuje více jak každá sedmá společnost, v Chorvatsku dokonce každá čtvrtá. Opožděné platby nejvíce ohrožují podnikání ve východních zemích, kde se situace oproti loňskému roku zhoršila“, říká Vladimír Vachel, jednatel inkasní agentury EOS KSI.

Rychle uhradit dluhy, než přijde recese

České společnosti se proti neuhrazeným fakturám brání především včasnou fakturací (79 procent), nebo správným nastavením upomínkového procesu ve vymáhání (60 procent).

Vymožené finanční prostředky využívají majitelé především k úhradě vlastních dluhů, a to dokonce více než ve zbytku celé Evropy. Podle Vachela je hlavním motivem snaha se připravit na recesi. Dále firmy peníze investují také do vytváření nových pracovních míst nebo na výzkum a vývoj. „Investice do výzkumu a vývoje mohou firmám přinést konkurenční výhodu po stránce úspor, v inovativních produktech, nebo i v zachycení trendu a rozvoji nových technologií. Společně se snížením dluhové zátěže se tyto investice mohou značně vyplatit v případě krize, a to za předpokladu, že je firmy směřují do správných oblastí,“ uzavírá Vachel.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti EOS

• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme