Nouzový stav se prodloužuje do 30. dubna

Vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 9. dubna v kontextu s vývojem pandemie koronaviru rozhodla, že se nouzový stav v České republice prodlouží do 30. dubna 2020. Na prvním místě totiž musí být ochrana zdraví. Ministři také schválili finanční podporu kulturních institucí a umělců, novelu zákona o spotřebních daních, omezený provoz úřadů do 19. dubna 2020 a zmírnění některých hygienických opatření. Rovněž se obnoví národní ekonomická rada vlády, tedy tzv. NERV tvořený z renomovaných ekonomických expertů.  

Nouzový stav měl původně platit do 11. dubna, prodloužit by se ale měl do konce měsíce. Důvodem je situace s pandemií koronaviru a nutné pokračování mimořádných opatření proto, aby se chránilo zdraví občanů. V souvislosti s bezpečností v zemi dojde k personálnímu posílení Policie ČR a příslušníků Celní správy o vojáky v činné službě, pomohou při ochraně hranic a dalších úkolech.

Schválena byla také finanční pomoc kulturním institucím a umělcům, kteří kvůli vládním karanténním opatřením přišli o zdroj obživy. Z vládní rozpočtové rezervy se uvolní 770 milionů korun na podporu nestátních uměleckých subjektů a až 300 milionů korun na sanování dopadů na příspěvkové organizace Ministerstva kultury v závislosti na tom, zda omezení přijatá vládou budou trvat i po 31. květnu. Peníze se využijí například na zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních technologií, podporu regionální kultury a další nezávislé umělecké subjekty. Podrobnosti na webu MK ČR.

Vláda také schválila novelu zákona o spotřebních daních. Má o měsíc prodloužit lhůtu pro skladování jednotkových balení cigaret, které jsou určeny k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou, jež odpovídá sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně. Dále se připravuje hromadné prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku u zboží či služeb, které se bezúplatně dodávají poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky a zařízením sociálních služeb. Rovněž by se měl prominout správní poplatek spojený s vydáním potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.

Roušky nově nebudou muset mít v autě kromě řidiče i spolucestující rodinní příslušníci žijící ve společné domácnosti, řidiči MHD v uzavřených kabinách a nosit je nemusí ani osoby se závažnými poruchami autistického spektra. Zrušil se také dosavadní zákaz pro lékaře a zdravotníky vybírat si po dobu nouzového stavu dovolené.

Rovněž se na základě návrhu ministerstva novelizovala nařízení o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Nově do ní spadají i klíčoví výrobci léčivých přípravků s výrobním závodem na území České republiky.

Dojde také k obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády (NERV), vláda jmenovala její členy. Jde o renomované experti z oblasti bankovnictví, hospodářské politiky, ekonomie i zástupci velkých firem, například Škody Auto, ČEZ či Coca-Coly.

Kompletní výsledky jednání vlády ze de 9. dubna 2020.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus

Doporučujeme