Nová cestovní aplikace umí naplánovat ideální kombinaci způsobů dopravy

Cestování v tuzemsku bude efektivnější a jednodušší. Postará se o to tzv. multimodální plánovač tras. Služba bude k dispozici městům, samosprávám a operátorům veřejné dopravy pro zajištění pohodlného pohybu obyvatel.

Společný projekt Univerzitního centra energeticky efektivních budov při ČVUT a společnosti CEDA Maps a.s. zajistí cílovým uživatelům možnost plánovat trasy každodenní mobility s možností kombinace různých způsobů dopravy, s využitím i lokálně sdílených prostředků dopravy. Na rozdíl od obdobných služeb na trhu nový plánovač zohledňuje i cestující s různými druhy pohybových omezení nebo těžkými zavazadly.

CEDA Maps

„V současnosti jsou sice k dispozici různé plánovače tras, ale žádný z nich není zaměřený přímo na česká města. Nezohledňují možnosti lokálně sdílených prostředků, jako jsou například kola či koloběžky. S nevhodně zvolenými trasami se potýkají především pohybově znevýhodnění lidé.  Autoři Plánovače se těmto nedostatkům chtějí vyhnout. Jejich řešení je nejen unikátní, ale doposud na trhu i nedostupné,“ přiblížil podstatu projektu Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR), která řešitele podpořila částkou 3,1 miliónů korun z Programu ZÉTA.

Inovativní plánovač byl vyvíjen tak, že do všech fází procesu byli zapojeni skuteční uživatelé z předem vybraných cílových skupin. Experti použili různé výzkumné metody, například hloubkové rozhovory, interaktivní workshopy a testování prototypů. Díky tomu mohli vývojáři lépe určit potřeby a preference cestujících. Výsledkem je plánovač tras, který je pro uživatele přívětivější a srozumitelnější. U toho ale zapojení uživatelů neskončilo. Systém bude dále intenzivně vylepšován a zpětná vazba uživatelů je toho nedílnou součástí.

„Preference v mobilitě každého z nás se mohou měnit podle cíle, jako je cesta do práce či na úřad, podle kontextu situace, tím může být třeba špatné počasí, a našich omezení například v podobě použití kočárku či invalidního vozíku. Plánovač byl navržen tak, aby byl jednoduše přizpůsobitelný těmto situacím. Samotné naplánování efektivní trasy na základě těchto vstupů je možné hlavně díky detailním mapovým podkladům, online datům o stavu veškeré dopravy a nabídce mobilitních služeb v kombinaci s pokročilými algoritmy,“ uvedl Radovan Prokeš, předseda představenstva společnosti CEDA Maps a.s.

Robotické BringAuto dokáže rozvážet materiál v továrně, chystá se i na doručování balíčků

Plánovač tras je součástí moderního konceptu udržitelného způsobu mobility, známého pod názvem „Mobilita jako služba”. Jeho součástí, kromě efektivního plánování tras, je nutná spolupráce operátorů veřejné dopravy, měst a samospráv společně s privátními poskytovateli dopravních služeb (např. taxi, sdílená kola a auta) tak, aby koncový uživatel získal tu nejvhodnější možnou variantu pro svoji konkrétní situaci a měl motivaci služby využívat. Jeden z hlavních benefitů je především jednoduché placení za všechny rozdílné služby najednou (jízdenka na vlak, lístek na MHD, parkování) a dále například výhodné balíčky služeb, které mohou sloužit jako zajímavá finanční motivace.

„Multimodální plánovač, který staví na komplexní znalosti prostředí českých měst, všech dostupných informací o dopravě a kladoucí důraz na individuální potřeby cestujících, je unikátní i v evropském měřítku. S řadou měst a krajů nyní pracujeme na projektech, které by do plánovače napojily dostupné informace o parkování, veřejné dopravě a dalších službách. Zároveň vyvíjíme nové metody pro kvalitativní mapování měst nebo predikční algoritmy, které nám pomohou odhadovat vývoj mobilitní nabídky i poptávky. Naším cílem je, aby se tento plánovač stal běžnou součástí nabídky operátorů veřejné dopravy ve městech a krajích,“ vysvětlil Radovan Prokeš.

Plánovač tras má nyní před sebou pilotní provoz ve více vytipovaných lokalitách, jedna z nich je město Brno a jeho okolí. Cílem bude umožnit cestujícím pohodlnější dojíždění do města a městu může ulevit od většího množství dojíždějících aut do centra města.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme