Nová pravidla pro lepší přeshraniční přístup k investičním fondům

Tento týden vstoupila v platnost nová pravidla, která odstraní překážky v přeshraničním přístupu k investičním fondům a zajistí, že investoři budou mít rychlejší, jednodušší a levnější přístup k zahraničním investičním fondům.Nová pravidla zároveň zajistí vysokou ochranu investorů a jsou součástí strategie Komise k vytvoření unie kapitálových trhů.

Doporučujeme