Nová výzva z OP TAK: Evropské dotace podpoří vstup podnikatelů na zahraniční trhy

Cílem výzvy I programu Marketing je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. Alokace pro výzvu je stanovena na 250 mil. Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo novou výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Žádosti mohou podnikatelé podávat od 19. června do 30. října 2023.

Ilustrační foto | Adriano Castelli / Shutterstock.com

„Chceme firmám pomoci prosadit se na zahraničních trzích a pomoci jim tak zde zvýšit jejich konkurenceschopnost. Podpoříme tedy jejich účast na zahraničních výstavách a veletrzích a s tím související služby jako je například pronájem výstavní plochy, doprava, nebo marketingové propagační materiály,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. „Míra podpory je stanovena na maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů, přičemž minimální výše dotace na projekt činí 200 000 Kč, maximální pak 2 450 000 Kč,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Podrobnější informace k výzvě jsou k dispozici na stránkách API nebo na webu MPO.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

A) Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích:

  • Pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků.

B) Služby usnadňující vstup na zahraniční trhy:

  • Doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět.
  • Marketingové a propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa a další propagační materiály.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky

Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí hodnocení a výběr projektů. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň také provozuje tzv. Zelenou linku 800 800 777, kam se mohou zájemci se svými dotazy obracet.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Marketing, média a PR

Doporučujeme