Zdroj: CzechTrade

Nové Design Centrum agentury CzechTrade pomůže firmám i designerům

V rámci podpory inovací, konkurenceschopnosti a exportu českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu obnovilo činnost Design Centra, zrušeného v roce 2007.

„Nastavujeme tak strategický přístup k rozvoji průmyslového designu jako významné součásti kulturních a kreativních průmyslů a nástroje pro zvyšování konkurenceschopnosti firem. Propojení designu s tradičním průmyslem a obchodem se vytváří nová dynamická odvětví, která významně přispívají k růstu HDP, tvorbě produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou a vzniku nových pracovních míst,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Centrum ve správě agentury CzechTrade bude koordinovat aktivity na podporu rozvoje průmyslového designu, propojovat domácí výrobce s předními designéry, a tak zvyšovat inovační potenciál a šanci na úspěch českých výrobků na světových trzích.

„Průmyslový design má vysokou prioritu v řadě vyspělých exportně orientovaných zemích, neboť produkty s inovativním designem jsou exportně úspěšné a pomáhají vytvářet image a značku země. Proto je velmi důležité, aby Design Centrum účinně propojovalo firmy s designéry a pomáhalo tak s internacionalizací,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Designblok 2020: Ve znamení vášně pro kvalitní řemeslo (video)

„Podpora průmyslového designu se nyní koordinuje pouze částečně, chybí nám systematický, strategický přístup k rozvoji průmyslového designu jako nástroje pro zvyšování konkurenceschopnosti firem. Proto jsme 11. prosince 2020 schválili projekt obnovení činnosti Design Centra jako jeden z nových nástrojů připravované Exportní strategie 2020+,“ vysvětluje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Design Centrum zajistí informační, poradenský a dotační servis. Bude poskytovat služby jak inovativním firmám, tak designérům. Působit bude zejména v následujících oblastech:

 1. Zvyšování poptávky po produktech a službách designérů ze strany průmyslu
 2. Systémová podpora a financování využívání designu
 3. Podpora exportu designu kontinuální prezentací českých firem a designérů prostřednictvím národních expozic na mezinárodních designových výstavách a festivalech
 4. Spolupráce s globálními autoritami v oblasti spotřebitelských a designových trendů, a tak umožnit českým designérům na trendy reagovat a nové trendy určovat
 5. Propagace designérů v zahraničí prostřednictvím online databáze Adresář designérů a dalšími nově vytvářenými prostředky prezentace
 6. Národní cena za design – obnovení ocenění, jehož záměrem je pravidelně mapovat úroveň designu v české průmyslové produkci s cílem zviditelnit české inovativní firmy s exportním potenciálem
 7. Vybudování Design Library jako součást excelentního Design Centra k získávání designérských prototypů
 8. Schvalování a certifikace dokumentů týkajících se problematiky průmyslového a produktového designu
 9. Zajištění zahraničních mentorů a stáží pro české inovativní firmy a mladé designéry
 10. Edukace českých podnikatelských subjektů – prostřednictvím seminářů, konferencí, poradenských zón a workshopů informovat o efektech designu a jeho správném využívání pro byznys
 11. Zvýšení dostupnosti informací a usnadnění orientace podnikatelských subjektů, odborné veřejnosti a médií v oblastech průmyslového a produktového designu

Původní Design Centrum České republiky bylo v roce 2007 zrušeno. Poté část jeho činnosti začala vykonávat agentura CzechTrade. Pod vedením ředitele odboru fondů EU a kreativních průmyslů Petra Kraselovského už nyní agentura nabízí balíček služeb Design pro export, pod který spadá i aktuální projekt Design pro konkurenceschopnost. Českým firmám tak poskytuje zvýhodněné služby designérů a zajišťuje propagaci průmyslového designu v zahraničí. CzechTrade v rámci služeb Design pro export také spravuje databázi průmyslových a produktových designérů: www.designers-database.eu a zajišťuje odborné vzdělávání v oblasti design managementu.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Konkurenceschopnost
• Oblasti podnikání: Design

Doporučujeme