Nové ekodotace i speciální platba pro malé zemědělce. Jsou schváleny sazby hlavních zemědělských dotací roku 2023

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) podepsal letošní sazby pro hlavní zemědělské dotace – přímé platby. Zemědělci jejich prostřednictvím dostanou více než 20 miliard korun.

Letošní novinkou je speciální platba pro malé zemědělce, platba redistributivní a také celofaremní ekoplatba za dodržování postupů prospěšných životnímu prostředí.

Ilustrační fotografie

Ministr zemědělství Marek Výborný schválil letošní sazby pro přímé platby, které jsou součástí Strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023–2027. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím těchto podpor poskytne zemědělcům za letošní rok více než 20 miliard korun. Přímé platby plynou do zemědělství zcela ze zdrojů Evropské unie.

„V letošním roce mají přímé platby několik významných novinek. Poprvé dostanou speciální dotaci malí zemědělci, kteří hospodaří na výměře do 10 hektarů. Další novou přímou platbou je platba redistributivní, kterou získají všichni žadatelé na prvních 150 hektarů svých zemědělských pozemků. Novinkou je také Celofaremní ekoplatba, jejímž cílem je podpora postupů prospěšných pro životní prostředí a klima a také důraz na udržitelnost hospodaření. Tato platba má dvě úrovně, a to základní a prémiovou s odlišnou výší sazby,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Zemědělství 4.0 přináší větší kontrolu nad náklady a možnost lépe plánovat

Platba pro malé zemědělce s hospodářstvím o velikosti do 10 hektarů se vyplácí na 4 hektary. Tato dotace nahrazuje všechny ostatní přímé platby, nelze o ni tedy žádat společně s jinou platbou. Zemědělec si může sám vybrat, co je pro něj výhodnější, zda platba pro malé zemědělce nebo zda raději zvolí jinou podporu.

V rámci přímých plateb bude kromě základní podpory příjmu pro udržitelnost zemědělského hospodaření (BISS) poskytována redistributivní platba (CRISS), která činí 23 procent z celkové finanční obálky přímých plateb. Také bude vyplácena Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce do 40 let (CIS-YF) a Podpory příjmu vázané na produkci (CIS, dříve VCS). Stejně jako v minulých letech zemědělci získají příspěvky na takzvané citlivé komodity, které čelí určitým obtížím a jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. V ČR jde například o chov dojnic nebo pěstování některých druhů ovoce a zeleniny.

IntervenceSazba (Kč/ha či ks)
Základní podpory příjmu pro udržitelnost (BISS)1 760,44
Platba pro malé zemědělce6 845,34
Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost (CRISS)3 536,47
Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce (CIS-YF)2 255,01
Celofaremní ekoplatba – základní1 743,16
Celofaremní ekoplatba – prémiová9 638,24
Podpory příjmu vázané na produkci (CIS)
CIS Chmel15 776,05
CIS Cukrová řepa6 937,35
CIS Ovoce vysoká pracnost10 815,76
CIS Ovoce velmi vysoká pracnost16 812,16
CIS Zelenina vysoká pracnost5 236,78
CIS Zelenina velmi vysoká pracnost14 773,04
CIS Škrobové brambory14 412,58
CIS Bílkovinné plodiny1 651,40
CIS Bahnice a kozy583,16
CIS Dojnice3 501,65
CIS Masná telata3 597,30
Výše jednotlivých podpor přímých plateb jsou přepočteny dle směnného kurzu Evropské centrální banky stanovenému ke dni 29. září 2023, tj. 24,339 CZK/EUR.

V roce 2023 s ohledem na náročný přechod na novou Společnou zemědělskou politiku nebudou vypláceny zálohy na Základní podporu příjmu pro udržitelnost (BISS). Dotace bude žadatelům poskytnuta jako jediná platba a vyplácena Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) od 1. prosince 2023.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme