Zemědělství 4.0 přináší větší kontrolu nad náklady a možnost lépe plánovat

Zemědělstvím aktuálně hýbou vlivy digitálních nástrojů a technologických inovací, nejaktuálnější trendy v zemědělství se pohybují kolem tzv. precizního zemědělství.

Zemědělství 4.0 používá nejinovativnější technologie, má schopnost řídit množství dat a informací přicházejících z terénu a používat je pro zemědělce užitečným způsobem. Přináší tak úspory i vyšší efektivitu.

Ilustrační fotografie

Zemědělství 4.0 – sběr a analýza dat

Nejaktuálnější trendy v zemědělství se pohybují kolem tzv. precizního zemědělství (Precision Farming) a využívají všechny činnosti, které jsou prováděny v zemědělství na základě přesné analýzy dat a informací shromážděných a přenášených prostřednictvím pokročilých nástrojů a technologií. To se týká nástrojů a strategií, které umožňují synergické využití řady digitálních technologií 4.0 umožňujících automatický sběr a analýzu dat shromážděných v terénu, ze senzorů nebo z jiných zdrojů třetích stran.

„Cílem těchto technologií je nabídnout co nejrozsáhlejší a nejpřesnější podporu zemědělcům v rozhodovacím procesu souvisejícím s jejich činností a vztahem k ostatním stranám v dodavatelském řetězci,“ říká Viktor Zálešák ze společnosti Agromex. „Zemědělství 4.0 odkazuje na využití internetu věcí (IoT), Big Data, umělé inteligence a robotiky k rozšíření, zrychlení a zvýšení efektivity činností, které ovlivňují celý výrobní řetězec,“ dodává.

Jaké jsou používané technologie?

Nejdůležitějšími nástroji zemědělství 4.0 jsou drony, Internet věcí (IoT), Big data a umělá inteligence (AI). Drony umějí monitorovat stav plodiny v reálném čase a také přenášet obrázky a užitečné informace. Používají se hlavně pro mapování, ale nejpokročilejší verze využívají infračervené senzory a zobrazovací systémy k detekci problémů, které nelze najít pouhým okem. Environmentální senzory jsou na druhé straně schopny zaznamenávat klimatické údaje o počasí a informace o požadavcích na vlhkost půdy.

Bez zpracování dat se čeští zemědělci neobejdou, říká Lukáš Musil z Agdata

Umělá inteligence instruuje stroje, aby vyhodnocovaly konkrétní situace a dělaly správná rozhodnutí v reálném čase. Schopnost zpracovávat a interpretovat velké množství dat je pak pro ně hlavním vstupem. Existují dvě nejdůležitější oblasti použití AI – stroje, které automatizují určité úkoly a software pro správu, který snižuje časovou náročnost zejména na opakujících se úkolech práce zaměstnanců.

„V zemědělské komunitě roste obliba používání technologií umělé inteligence, protože tyto systémy jsou stále více integrovány do současných zemědělských strojů. Při současném vývoji je monitorování zemědělství pomocí IoT nejrychleji rostoucím segmentem zemědělských technologií,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro.

Ilustrační fotografie

Internet věcí (IoT) umožňuje vzájemné propojení různých nástrojů a následnou komunikaci za účelem výměny informací a také dat užitečných pro zlepšení podmínek vývoje plodin. Mezi oblasti, kde se nejvíce prosazuje IoT patří sledování vlhkosti půdy, teploty či vlhkosti vzduchu, osvětlení a dalších faktorů ovlivňujících růst rostlin. Tyto kategorie sledují senzory, které jsou propojeny s počítačem nebo chytrým zařízením a umožňují zemědělcům sledovat stav svých polí v reálném čase a optimalizovat péči o úrodu.

Drony, sklizňové stroje, počítačové senzory. Vinaři řeší nedostatek lidí technikou

Big Data analýza se pak týká všech informací a dat generovaných nejrůznějšími technologiemi, které pomohou při efektivnějším rozhodování během výrobního procesu. V důsledku toho jsou tyto datové soubory velmi odlišné, protože pocházejí z různých zdrojů a musí být zpracovány umělou inteligencí, aby poskytla praktické odpovědi na určité problémy.

Výhody technologického řešení

„Pokročilá forma zemědělství 4.0 přináší zemědělcům možnost předcházet zbytečnému plýtvání výpočtem přesných požadavků na závlahu pro plodiny nebo detekcí propuknutí určitých chorob rostlin či napadení škůdci v předstihu,“ dodává Viktor Zálešák ze společnosti Agromex.

Mezi další výhody patří větší kontrola nad náklady a možnost plánovat všechny fáze kultivace, setí a sklizně s velkou přesností, což šetří čas i peníze a také zlepšení sledovatelnosti dodavatelského řetězce. Technologie a automatizace jsou v zemědělství využívány stále více. To umožňuje zemědělcům zvyšovat výnosy a snižovat náklady na produkci.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a byznys
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme