Nové firmy láká věda a technika, do vedení podniků stále více pronikají ženy

Podíl žen mezi vlastníky firem vzrostl za dva roky téměř o 10 procent. Více než čtvrtina českých podniků má majitele ve věku těsně pod 50 let. Na jednu zkrachovalou společnost připadalo v prvním pololetí letošního roku téměř 5 nově založených.České ekonomice se daří. Vypovídají o tom čísla o vzniku nových firem. Zároveň se růst obchodních společností zrychluje nejvíce od roku 2009. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

„V prvních šesti měsících letošního roku vzniklo 12 847 obchodních společností a 2 725 jich zaniklo. Na jednu zaniklou obchodní přitom připadlo 4,7 nově založených společností,“ uvedla analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. Vývoj v letošním roce naznačuje, že se růst počtu obchodních společností od roku 2011 opět zrychluje.

Počet obchodních společností se v prvním pololetí letošního roku zvýšil ve všech hlavních odvětvích, avšak ne stejně rychle. Odvětvím, ve kterém byl počet vzniklých obchodních společností připadající na jednu zaniklou nejvyšší, jsou vědecké a technické činnosti. Sem patří například právní a účetní činnosti, daňové poradenství, architektonické činnosti, výzkum a vývoj a reklama. Toto odvětví si udržuje první místo již delší dobu.

OS vzniklé a zaniklé

Nejmenší zájem je o dopravu

S odstupem za ním se umístilo odvětví činností spojených s ubytováním a stravováním. Nejhůře z tohoto hlediska dopadla doprava, kde na jednu zaniklou obchodní společnost připadlo pouze 2,8 nově založených.

Pro start nového byznysu zůstává tradičně nejvyhledávanějším regionem Praha, kde připadá necelých sedm nově založených obchodních společností na jednu zaniklou. S odstupem za ní se dostal Liberecký kraj s 5,3 vzniklými obchodními společnostmi připadajícími na jednu zaniklou. Nejnižší hodnotu vykázal Jihočeský kraj – pouze 1,7 nově založených obchodních společností na jednu zaniklou.

„Ve srovnání s rokem 2013 se počet vzniklých obchodních společností připadající na jednu zaniklou zvýšil v první polovině roku 2014 ve všech krajích, s výjimkou kraje Jihočeského. K největšímu nárůstu došlo v kraji Moravskoslezském, Jihomoravském a Libereckém,“ poukázala Věra Kameníčková. 

Polovina obchodních společností, které zanikly v první polovině letošního roku, fungovala na trhu déle než 15 let, což je stejný podíl jako v roce 2013. Necelá pětina zaniklých společností působila 11 až 15 let a podíl této skupiny se mírně snížil. Podíl nejmladších obchodních společností, které jsou na trhu 0 až 5 let, se však snížil a byl od roku 2011 nejnižší.

Nejoblíbenější právní formou pro podnikání v České republice jsou dlouhodobě společnosti s ručením omezeným, a jejich podíl na podnikatelské základně neustále roste. Prostřednictvím společnosti s ručením omezeným podniká přes půl milionu fyzických osob. Majitelé českých s.r.o. jsou nejčastěji ve věku mezi 40 a 49 let, a mezi vlastníky firem jednoznačně převládají muži. Vyplývá to z analýzy poradenské společnost Bisnode.

stáří OS při zániku

Muži vládnou, ale pomalu vyklízejí pozice

Podnikání v Česku zůstává doménou střední generace a mužů. Majitelé společností s ručením omezeným jsou nejčastěji ve věku mezi 40 a 49 lety (27,6 procent). Následují věkové kategorie 50 – 59 (22,9 procent) a 30 – 39 (21,1 procent). Majitelů společností s ručením omezeným po šedesátce je 17,9 procent, zatímco vlastníků do 30 let je jen 6,2 procent.

„Velmi nízké zastoupení mladší generace mezi majiteli společností s ručením omezeným způsobují zejména široké možnosti studia a snadná realizace praxe v zahraničí,“ komentuje výsledky studie analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Mladí lidé před zahájením podnikání podle ní často nejprve sbírají zkušenosti v zavedených firmách, navazují kontakty, ale také shromažďují potřebný kapitál pro zahájení podnikání. „Nejdůležitější je ale mít podnikatelského ducha a nápad, stejně jako odvahu a energii prosadit se ve vysoce konkurenčním prostředí,“ doplnila Petra Štěpánová.

Z více než půl milionu fyzických osob, které Bisnode eviduje jako majitele s.r.o., je 71 procent mužů. „Z dlouhodobějšího pohledu, kdy tyto statistiky sledujeme, je ale patrné, že zastoupení žen mezi majiteli společností s ručením omezeným rychle přibývá. V roce 2012 bylo mezi vlastníky firem jen 15 procent žen, letos je jich 24 procent. Současně platí, že čím nižší věk, tím větší zastoupení žen,“ dodává analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Dalibor Dostál

• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme