Nové technologie i výrobní areál. Program Expanze pomáhá v rozvoji firem

Program Expanze nabízí malým a středním podnikům Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s komerčními bankami a leasingovými společnosti.

Archiv ČMZRB

Dnes nabízíme tři příklady z praxe, jak program Expanze pomáhá českým firmám růst. Vzhledem k nulovému úroku u úvěru, který poskytuje ČMZRB, a zároveň i díky příspěvku na úhradu úroků u spolufinancujícího komerčního úvěru totiž tento program přináší podnikatelům, kteří shánějí finance na realizaci projektu investičního charakteru, nejvýhodnější nabídku na trhu.

Moravská rodinná firma KOPLAST, která se specializuje na zakázkovou výrobu z deskových termoplastů, před časem došla do bodu, kdy zjistila, že musí svůj technologický park rozšířit o další výrobní stroje a zařízení. Například o další pětiosé frézovací centrum, výkonnou pec pro temperaci a sušení deskových materiálů před jejich dalším zpracováním, ale třeba i manipulační techniku.

Po zvážení různých možností financování se rozhodla pro financování z programu Expanze-úvěry od ČMZRB. „Možnost získat tento zvýhodněný úvěr, a to i díky tomu, že splňujeme podmínku rodinné firmy, vnímám velmi pozitivně. Zvlášť pro malé a střední firmy je to v rámci nutných investic do rozšiřování výrobních technologií velmi zajímavé. Vše se podařilo úspěšně zrealizovat a z naší zkušenosti mohu využití programu Expanze od ČMZRB určitě doporučit,“ popisuje svou zkušenost Martin Kostka, jednatel společnosti.

Výstavba výrobní haly

Společnost MESgroup Czech, která se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků, využila bezúročný program Expanze na největší investiční projekt ve své historii – výstavbu vlastní výrobní haly.

„V první fázi jsme oslovili několik tuzemských bank s požadavkem na financování investičního projektu. Mezi oslovenými bankami byla samozřejmě ČSOB, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Ta iniciovala první jednání s ČMZRB a zajišťovala vzájemnou komunikaci v úvodních jednáních. Výsledkem byla kombinace úvěru od ČSOB a bezúročného úvěru Expanze od ČMZRB v poměru dvě třetiny financované ČSOB a jedna třetina od ČMZRB,“ vzpomíná Miroslav Kadlček, jednatel společnosti.

Čtěte také: Program Expanze umožnil MESgroup Czech největší investiční projekt v historii firmy

 „Podmínky a odklad splátek byly nastaveny tak, abychom byli schopni bez problémů dokončit výstavbu, splácet stávající závazky a zároveň abychom si nezavřeli možnost využívat v budoucnu další úvěrové produkty na pořízení technologií,“ doplňuje David Lukaštík, jednatel společnosti, a dodává:

„Jsme totiž velmi mladá firma a bez pomoci externího financování od bank bychom nemohli pružně reagovat na možnosti růstu. Velmi příjemnou součástí spolupráce s ČMZRB je také podpora v podobě proplacení části úroků z komerčního úvěru na tento projekt.“

Jednoznačným přínosem spolupráce s ČMZRB je podle obou jednatelů dostupnost prostředků a finanční úspora díky bezúročné povaze úvěru a částečnému proplacení úroků z komerčního úvěru.

V roce 2015 pořídila společnost TM Elitex z Lomnice nad Popelkou, která aktivně podniká od roku 1994 v oblasti CNC obrábění a kompletace montážních skupin, špičkové CNC obráběcí centrum s dvanácti paletami. Na jedné paletě může být speciální upínací přípravek i několik let, během nichž se podle potřeby na něm opakovaně obrábí určený sortiment dílů, čímž odpadá jinak neustálé složité přeseřizování. To se velmi osvědčilo, a tak se majitelé firmy rozhodli zakoupit druhé centrum. To se v podstatě liší pouze otevřeným systémem, který umožní v budoucnu připojit stroje další, a vytvořit tak výrobní linku. Dvorním dodavatelem je pro ně řadu let firma DMG Mori, od které koupili už dvacítku strojů.

„Samozřejmě jsme dlouho přemýšleli, jak novou investici zafinancujeme. Zvažovali jsme různé způsoby, ale jako nejvýhodnější jsme vyhodnotili spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, s níž už jsme úspěšně spolupracovali v minulosti.

Archiv ČMZRB

Ta nám v rámci programu Expanze poskytla bezúročný úvěr na koupi obráběcího centra a rekonstrukci výrobní haly, který začneme splácet až za tři roky. Splácet jej budeme zhruba sedm let, a pokud splníme všechny podmínky, přispěje nám ČMZRB také na úroky, které platíme České spořitelně v rámci dalšího úvěru,“ vysvětluje spolumajitel firmy a ekonom Milan Novotný, za jakých podmínek si mohli strojařský bonbonek pořídit.

„Jednání s ČMZRB bylo navíc velmi rychlé. Odsouhlasili jsme si podmínky a do dvou měsíců od oficiálního podání žádosti bylo vše vyřízeno,“ doplňuje ho Josef Saska, spolumajitel společnosti.

V programu Expanze přináší ČMZRB nejvýhodnější financování na trhu

V rámci programu Expanze poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) malým a středním podnikům bezúročný úvěr v rozmezí 1 až 45 mil. Kč.

Tímto úvěrem lze zafinancovat až 45 % způsobilých výdajů projektu, kterým může být například pořízení stroje, zařízení, technologie, licence, softwaru, nemovitosti určené k podnikání, její rekonstrukce apod.

Minimálně pětina způsobilých výdajů projektu pak musí být zafinancována úvěrem od některé spolupracující komerční banky či leasingové společnosti (v současné době je do programu zapojeno 28 bank a leasingových společností). K tomuto úvěru pak ČMZRB poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 2 mil. Kč.

Program Expanze vedle nulové úrokové sazby ještě podnikatelům nabízí až sedmiletou splatnost úvěru (resp. 10letou, pokud převažuje pořízení nemovitých věcí) a možnost odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Firma tak zvýhodněný úvěr od ČMZRB může fakticky začít splácet až v okamžiku, kdy splatí úvěr od komerční banky a realizovaný projekt začne vydělávat. Takovéto efektivní rozložení splátek jistiny v čase pak může mít pozitivní dopad na její cash flow.

Ještě lepší podmínky pro rodinné firmy

Pokud je podnikatel rodinnou firmou, která díky registraci u Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR nese oficiální označení „rodinný podnik“, nebo realizuje projekt, který spadá do tzv. zvláštních podporovaných aktivit – zavedení či rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, těžba či zpracování dřeva poškozeného kůrovcem, podnikatelská centra, materiálové a energetické využití odpadů –, získává zvýhodnění ještě větší.

Bezúročný úvěr je poskytován v rozmezí od 650 tis. Kč do 60 mil. Kč s dobou splatnosti až deset let včetně odkladu splátek jistiny na 4 roky. Finanční příspěvek na úhradu úroků u spolufinancujícího úvěru pak činí až 4 mil. Kč.

Podporu z programu Expanze mohou využít malé a střední podniky, které realizují projekt investičního charakteru na území celé ČR vyjma hlavního města Prahy a působí v oborech, jako např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, doprava a skladování, maloobchod a velkoobchod, ubytování a stravování, cestovní ruch, informační a komunikační činnosti a další služby.

Program Expanze ČMZRB připravila spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prostředky na něj alokované jsou vyčleněny z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Valerie Saara

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme