Novela zákona o ochraně spotřebitele se již pozitivně osvědčuje v praxi

K 1. únoru letošního roku vstoupila v platnost novela zákona o ochraně spotřebitele a za necelý půlrok jsou již zcela nepochybné její přínosy pro české spotřebitele. S žádostí o mimosoudní řešení sporů se na Českou obchodní inspekci obrátilo už 1383 spotřebitelů.Jan Mládek Z toho 223 skončilo úspěšně dohodou, 249 skončilo marným uplynutím zákonné lhůty (dohoda nenalezena), ostatní žádosti se řeší nebo byly odmítnuty. „Za velký úspěch považuji, že nového institutu konciliace dosud využilo téměř 1400 spotřebitelů a že téměř polovina dosud uzavřených mimosoudních řešení sporů skončila úspěšnou dohodou. To je výborná zpráva především pro spotřebitele, kterým před novelou zákona o ochraně spotřebitele nezbývalo nic jiného než se obrátit na soud,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Nejčastěji se žádosti o zahájení mimosoudního řešení sporů týkají neuznané reklamace spotřebního zboží, problémů s e-shopy a sporů ze služeb, jako jsou např. smlouvy o dílo, cestovní smlouvy a pojišťovnictví. „Snažíme se překonat problémy v komunikaci a pomoci tam, kde může být pro strany obtížné určit, na čí straně je právo,“ dodal vedoucí oddělení mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce Tomáš Večl.

Další novinka v zákoně o ochraně spotřebitele zakazuje prodejcům žádat peníze z uzavřené kupní smlouvy na předváděcí akci. Mohou peníze peníze nebo jejich část žádat teprve až 7 dní poté. „Česká obchodní inspekce pravomocně uložila společnosti Exen Trade pokutu ve výši 1 200 000 korun za to, že zástupci společnosti bezprostředně po předváděcí akci opakovaně spotřebitele odvezli domů a tam od nich převzali hotovost,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce. „Takové jednání považuji za vědomé porušení a obcházení zákona, který byl přijat se zvláštním důrazem na ochranu spotřebitele a jeho majetku,“ doplnil ministr Jan Mládek.

Jedná se o první milionovou pokutu v souvislosti s porušením této nové zákonné povinnosti platné od 1. února 2016. Česká obchodní inspekce provedla od platnosti novely celkem již 95 kontrol v souvislosti s novou povinností nepožadovat a nepřijímat platby na předváděcích akcích. Pravomocně byly uloženy dvě pokuty společnosti Exen Trade s.r.o. (100 000 korun, následně 1 200 000 korun) a jedna pokuta společnosti BNM-MEDICAL (110 000 korun), ostatní zjištění jsou momentálně řešena ve správním řízení. Celkem Česká obchodní inspekce za 1. pololetí roku 2016 zkontrolovala 217 předváděcích akcí, právní moci pak ve sledovaném období nabyly pokuty za více než 11 milionů korun.

Doporučujeme