Novinky v oblasti inovací v Karlovarském kraji

Propojení studentů a absolventů se zaměstnavateli Karlovarského kraje, inovace v tradičním lázeňství nebo podpora kreativity na základních školách a patriotismu v regionu. To je jen malá ochutnávka úspěšných projektů realizovaných v rámci Smart Akcelerátoru 2.0.

Jeho cílem je rozvoj inovačního systému Karlovarského kraje v období od srpna 2019 do prosince 2022. Úspěšné inovace představili pracovníci Karlovarské agentury rozvoje podnikání (KARP), partnera projektu, na odborné konferenci 14. října v Karlových Varech.

Kreativní účení | KARP

„Jsem rád, že v Karlovarském kraji můžeme projekty tohoto typu realizovat. S ohledem na nízký počet výzkumných organizací, vysokých škol a univerzit v regionu jsou to nástroje, které náš region nutně potřebuje a díky kterým se nám daří aktivity a inovace posouvat výraznými kroky kupředu,“ uvedl Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení.

Jedním z úspěšných počinů je portál Pracujmespolu.cz, spuštěný v roce 2021, jenž propojuje studenty a absolventy škol s místními firmami formou nabídek praxí, stáží, zpracování odborných prací či samotného zaměstnání. Představen byl také pilotní nástroj Kreativní učení rozvíjející kreativitu a tvůrčí osobnost žáků a studentů, pomáhající upevnit nezbytné měkké dovednosti jako je prezentace, komunikace nebo spolupráce.

Jako podpůrné nástroje pro inovace byly zmíněny tzv. Asistenční vouchery, které financují přípravu strategických projektů v soukromém i veřejném sektoru, či interaktivní přehled o inovačním prostředí v podobě regionální inovační mapy. Ta obsahuje zajímavé a užitečné informace nejen o inovačních firmách, ale i o obcích, školství a o podpoře inovačního prostředí Karlovarského kraje.

Inovační aktivity v Karlovarském kraji přehledně a interaktivně na jednom místě

Cílem Smart Akcelerátoru 2.0 bylo také navázat na přerušenou tradici balneologického výzkumu, proto se na konferenci prezentoval Institut lázeňství a balneologie (ILAB), jediná veřejná výzkumná instituce v kraji. Hovořilo se i o zapojení Karlovarského kraje (prostřednictvím agentury KARP) do Centra pro digitální inovace DIH-HIVE a o kampani Žijeme regionem zaměřenou na budování hodnot patriotismu a hrdosti na Karlovarský kraj.

„Realizované aktivity výrazně přispěly k rozvoji Karlovarského kraje. Děkujeme všem, kteří se na realizaci projektu podíleli a pomáhají nám tak měnit náš region k lepšímu. Věříme, že společným úsilím brzy doženeme v oblasti inovací rozvinutější regiony, protože náš kraj má silný potenciál,“ řekl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Průběh konference i představené výstupy byly velmi pozitivně hodnoceny ze strany zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kteří se závěrečného setkání účastnili za řídící orgán OP VVV, i ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, které s KARP úzce spolupracuje při naplňování Regionální inovační strategie Karlovarského kraje. V současné době KARP připravuje navazující kolo projektu Smart Akcelerátor 3 na období 2023-2027 pro zajištění dalšího rozvoje inovačního systému Karlovarského kraje.

Redakčně upravená tisková zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme