Nový kambodžský zákon o investicích v praxi

Koncem roku 2021 byl v Kambodži schválen nový zákon o investicích, kterým země vysílá signál, že jde o atraktivní místo otevřené pro podnikání.

Cílem zákona je urychlit průmyslovou diverzifikaci, více napojit zemi na regionální a globální výrobní řetězce a posílit rozvoj moderních technologií a průmyslu založeného na znalostech. Po půl roce se dostavují první výsledky.

Ilustrační fotografie

Růst kambodžské ekonomiky v posledních více než deseti letech byl do značné míry tažen velkým přílivem zahraničních investic, a to převážně do infrastruktury, výroby a cestovního ruchu. Celkový užitek byl však často sporný a dokonce v některých oblastech i poškozoval image země.

Například intenzivní čínské investice do nemovitostí ve významném přístavním městě Sihanoukville, kde byly v letech 2018 až 2019 schváleny projekty v hodnotě více než 1 mld. USD, způsobily prudký nárůst cen pozemků a překotný neřízený vývoj. V nekontrolovaně rostoucím hazardním průmyslu pak v roce 2020 dokonce muselo dojít k zákazu online hazardních her. V dlouhodobém zájmu Kambodže rovněž není ani další rozšiřování výstavby uhelných elektráren.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Načasování a podstata změn

S vypuknutím pandemie koronaviru se investice dramaticky přibrzdily, řada realitních projektů byla zastavena uprostřed výstavby. Za této situace se vláda rozhodla změnit dosavadní proces schvalování investic, včetně domácích žádostí o nové projekty nebo expanzi, a konečně přistoupila k dlouho zvažovanému kroku v podobě nahrazení starého investičního zákona z roku 1994 novou legislativou, více odpovídající aktuálním potřebám ekonomiky.

Nový investiční zákon, přijatý v říjnu 2021, obsahuje silné pobídky, zejména daňové prázdniny a následné odstupňované období pro přiznání daně. Dále vybízí podniky, aby investovaly do zlepšení životních a pracovních podmínek kambodžských zaměstnanců, investoři mají nárok na kompenzace vynaložených nákladů na jídelny, školky, opatření ke zlepšení dopravy a podobně. Další kompenzace jsou určeny pro rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím odborného vzdělávání.

Došlo k rozšíření podporovaných sektorů o oblasti, které jsou důležité pro budoucí růst, jako jsou high-tech průmysl, výzkum a vývoj, digitalizace a zelená energie. Důležitým aspektem nové úpravy je i skutečnost, že se podpora vztahuje také na malé a střední podniky.

Ze srovnání s okolními zeměmi sdružení ASEAN, které investorům rovněž nabízí atraktivní pobídky, vychází situace v Kambodži příznivě. Přínosem jsou nejen daňové záruky, ale i ochrana zahraničních investorů před znárodněním, vyvlastněním či proti cenové regulaci, ochrana duševního vlastnictví či žádné omezení devizové kontroly a repatriace zisku. Zásadní výhodou, kterou Kambodža má oproti jiným jurisdikcím, pak je, že kambodžské společnosti mohou být 100% vlastněny zahraničními osobami.

Nelze pominout, že přijetí a postupnou aplikaci zákona provázely i různé výtky, zejména že se odpovědné úřady zaměřují pouze na poskytování pobídek, když by měly nejprve vybudovat v Kambodži kvalitní podnikatelské prostředí, sestávající z kvalifikované pracovní síly, zavedených dodavatelských řetězců, kvalitního připojení k internetu, stabilních dodávek elektřiny a další technické a finanční podpory, které by automaticky přitahovalo investory.

Na druhou stranu je třeba kambodžským orgánům přiznat, že z hlediska investorů zásadní otázky, jako jsou infrastruktura, produktivita a nákladová efektivita výroby, se snaží seriózně řešit minimálně od posledního desetiletí.

Ilustrační fotografie

Nová pravidla fungují

Po půl roce od zavedení nových pravidel lze konstatovat zvýšenou investiční aktivitu v zemi, byť svou roli nepochybně sehrává i postupné uvolňování proticovidových opatření. Dle údajů Rady pro rozvoj Kambodže (CDC) bylo v roce 2021 schváleno 107 investičních projektů, z toho 88 žádostí zahrnovalo investice do průmyslového sektoru, zatímco nejnákladnějšími bylo 5 energetických projektů v hodnotě přes 500 mil. USD.

Celková hodnota investic ve výši 1,7 mld. USD se však meziročně snížila, a to o 74 % oproti roku 2020 a o 80 % oproti roku 2019. Naproti tomu již během prvního čtvrtletí roku 2022 bylo CDC schváleno 37 investičních projektů v celkové výši 2,4 mld. USD. Nejvýznamnějším je víceúčelový přístav společnosti Kampot Logistics a Port Co. Ltd. v hodnotě 1,3 mld. USD.

Ovoce začínají nést i další související iniciativy, jako je zřízení speciálních ekonomických zón a zavedení nového formátu klastrových výrobních zařízení malých a středních podniků. Jedním z prvních úspěšných příkladů je klastr vybudovaný společností WorldBridge Industrial Developments Co. Ltd. v blízkosti hlavního města v oblasti Takhmao v provincii Kandal, známý jako i4.0 SME Cluster.

Pro začátek zde sídlí 10 místních malých a středních podniků zapojených do sedmi odvětví, jako jsou zemědělství, recyklace odpadu, či zdravotní péče. Daný průkopnický model má plnou vládní podporu s tím, že by se měl rychle stát normou na cestě dalšího ekonomického rozvoje i v dalších provinciích. A právě tento nový koncept by mohl být zajímavým prostředkem ke vstupu na místní trh i pro řadu progresivních českých firem a investorů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Phnompenhu (Kambodža). Autor: Roman Seidl, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Asie | Kambodža | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice | Investiční celky

Doporučujeme