O ošetřovné mohou OSVČ žádat od 1. dubna přes živnostenské úřady

Na péči o dítě či hendikepovaného člověka dostanou živnostníci příspěvek po celou dobu karantény, kterou zavedla vláda kvůli epidemii koronaviru. Za každý den dostane žadatel 424 korun.

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti s karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů.

Žádost bude možné podávat i přes datové schránky

Dotaci budou moct dostat ty OSVČ, které po uzavření školy nebo jiných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti. „OSVČ, které doma pečují o dítě či zdravotně postiženou osobu, budou moct o podporu žádat na obecním živnostenském úřadě,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 korun za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti.“

Na první fázi půjde 100 milionů korun

Peníze jsou nachystány přímo ve zdrojích rezortu. „Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na program v první etapě vyčleníme 100 milionů korun. OSVČ si budou moc požádat o podporu za březen už od 1. dubna,“ uvádí náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku Silvana Jirotková.

Žádost o poskytnutí podpory bude v brzké době včetně příloh k dispozici na webových stránkách ministerstva průmyslu o obchodu. Po vyplnění ji OSVČ bude moct podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo, a to pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě, doručit osobně. Žádost ministerstvo vyhodnotí a žadateli pošle rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit.

Které OSVČ mají na ošetřovné nárok?

  • O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě nebo děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě nebo děti musejí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.
  • Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
  • Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Co musí splnit žadatel o příspěvek?

  • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost
  • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě
  • musí být malým nebo středním podnikatelem
  • nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně

Všechny čtyři uvedené požadavky prokáže žadatel čestným prohlášením.

Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme