Obchod budoucnosti ukazuje své možnosti, naostro otevře letos

Lidé mohou v Praze poprvé vidět, jak bude vypadat prodejna, kde vzniká minimum odpadů. Český projekt MIWA zaujal ve světě a získal prestižní cenu. V tuzemsku bude nápad jako první v reálném provozu testovat řetězec zdravých potravin CountryLife.Foto: MIWAPrvní prodejny, kde si zákazník se zakoupeným zbožím neodnáší zbytečné obaly, vznikly v Praze již před několika lety. Jejich zaměření se však týká spíše uvědomělých zákazníků, kteří přemýšlejí o životním prostředí. Loni na podzim se však lidem v metropoli pod názvem Minimum waste poprvé otevřel prostor, který má pomoci s minimalizací odpadů v širokém, komerčním pojetí maloobchodních prodejen. Zatím ovšem nejde o plnohodnotnou prodejnu, ale spíše centrum seznamující zákazníky s novou technologií.

„Sloužit má zejména k popularizaci odpovědného životního stylu,“ vyvětluje popsal Petr Báča, zakladatel projektu MIWA, zaměření prostorů, které se veřejnosti otevřely na Peterském náměstí. Právě MIWA má za cíl v budoucnu ve spolupráci dalšími, zejména technologickými společnostmi, vybudovat platformu pro podporu prevence vzniku odpadů.

„Je to v podstatě informační a lifestyle platforma pro širokou i odbornou veřejnost. Pořádáme přednášky, workshopy, odborné panely, promítáme filmy, sdílíme informace. Důležitou součástí je prezentace řešení, tedy mimo jiné také technologie MIWA. Testujeme tam jednotlivé součástí systému, například aplikaci, a zároveň je to naše referenční místo, kde si technologii mohou prohlédnout a vyzkoušet všichni zájemci o náš systém, ať už z řad obchodníků, nebo výrobců,“ pokračuje Petr Báča k zaměření otevřených prostor.

Kromě systému MIWA se návštěvníci v centru mohou seznámit i s dalšími progresivními technologiemi z oblasti cirkulární ekonomiky založenými na recyklaci surovin a minimalizaci odpadů.

Vyhráli mezinárodní soutěž

Foto: MIWASpolečnost MIWA se svým projektem zvítězila v prestižní mezinárodní soutěži Innovation prize, kterou pořádá Nadace Ellen MacArthur. Přináší nový systém distribuce a prodeje produktů založený na opakovaně použitelných kapslích a modulárních skladových a prodejních jednotkách v obchodech. Prostřednictvím unikátní technologie a procesního systému MIWA chce zajišťovat bezodpadovou cestu zboží od výrobce do prodejen. A tím umožnit pohodlný a hygienický prodej a nákup zboží bez obalu.

S dosavadním rozběhem platformy Minimium Waste je její autor spokojený. „Roste počet podporovatelů i návštěvníků, uspořádali jsme tam řadu zajímavých akcí s velmi pozitivním ohlasem a i jako showroom technologie funguje skvěle. Z testování jsme získali řadu zajímavých poznatků, které budou užitečné pro náš pilotní projekt a zaznamenáváme rostoucí zájem podnikatelů, tedy našich potenciálních obchodních partnerů o prezentaci a detailní vysvětlení systému,“ popisuje Petr Báča.

První pilotní prodejny propojené s výrobci, kteří se zapojí do systému, chce společnost otevřít na přelomu prvního a druhého čtvrtletí příštího roku. „Prioritou jsou prodejny Country Life, kde bude technologie startovat, a to i z prostého důvodu, že tato společnost je jedním z dodavatelů produktů do systému,“ doplnil Petr Báča.

Vývoj systému přitom stále pokračuje. „Naše technologie je připravena pro vstup na trh, ale zcela otevřeně říkáme, že tím pro nás vývoj nekončí. Objevují se stále nové možnosti jak náš systém využít a také technologický vývoj je neuvěřitelně rychlý ať už jde o oblast materiálů, robotizace, umělé inteligence, internetu věcí, rozšířené reality a další,“ zmiňuje Petr Báča.

Pro kamenné obchody i e-shopy

Foto: MIWAK dalšímu ladění systému pomohlo i otevřené předváděcí centrum. „Reálná ukázka technologie samozřejmě náš projekt v rozvoji obchodních vztahů posunula velmi kupředu. Máme již zajištěné partnery pro pilotní etapu a neustále se objevují nabídky na další zajímavé projekty. Hodně to souvisí s komplexností systému MIWA. Tedy to, že zahrnuje výrobce, distributory, prodejce i samotné spotřebitele nabízí obrovské množství variant jak náš systém využít. Může jít o klasický prodej, e-commerce, skladové a distribuční systémy a jiné,“ vypočítává Petr Báča.

Pro začínající startup není snadné široké možnosti využití zpracovávat. „Musíme teď ke všem těmto novým příležitostem přistupovat velmi pragmaticky s ohledem na naše kapacity a pečlivě volit čemu se věnovat a které možnosti prostě musejí počkat až na fázi následující po úspěšném zavedení pilotního ekosystému,“ zdůraznil Petr Báča.

Před otevřením pilotních prodejen nyní finišují poslední přípravy. MIWA tak pracuje na propojení všech systémů, zavedení technologie do výrobních prostor, vyřešení designu prodejen a dalších desítkách větších či menších úkolů. Pilotní provoz pak ukáže funkčnost celého systému na reálném trhu. „Budeme pečlivě zkoumat a měřit všechny aspekty běhu systému, ekonomické výsledky, environmentální dopad, reakce zákazníků, efektivitu systému. Předpokládáme, že řadu věcí budeme muset doladit, tak jak je většinou u inovací obvyklé,“ plánuje Petr Báča.

Globální ambice

Foto: MIWAAž se podaří technologii vyladit, začne MIWA přibírat další obchody i výrobce. „Postupně by tak měla na území ČR vzniknout poměrně široká síť podnikatelů pracujících se systémem MIWA a nebalené zboží by se mělo stát všeobecně dostupným. Zároveň předpokládáme expanzi systému do zahraničí. Už v tuto chvíli máme řadu poptávek ze států EU i vzdálenějších destinací. Prioritou je pro nás ale nejprve rozběhnout první obchodní ekosystém v tuzemsku,“ navazuje Petr Báča.

Expanzi do zahraničí plánuje na podobném principu, jako rozjezd projektu v tuzemsku. Tedy nejdříve založení vzdělávací platformy Minimum Waste se showroomem MIWA v dané oblasti a následně pak vybudování obchodních vazeb a spuštění obchodní a dodavatelské sítě. „Reálně však business model MIWA pro expanzi může vypadat i odlišně, například pokud systém implementuje některý ze silných hráčů ať už z řad výrobců nebo obchodníků z moderního retailového trhu, kteří si pak rozvoj systému povedou ve vlastní režii pouze s podporou a servisem MIWA. Jednání v tomto duchu také probíhají, takže uvidíme, vše se ukáže v průběhu příštího roku,“ naznačuje Petr Báča.

Ambice MIWA přitom nekončí evropským trhem, ale jsou globální. „Chceme náš systém rozšířit po celém světě. Bude to určitě otázka hezkých pár let. Ale čím více bude MIWA, tím větší bude environmentální dopad systému a o ten nám jde v celém projektu především,“ uzavírá Petr Báča.

Dalibor Dostál

Společnost MIWA v kostce

Projekt MIWA, jehož název je zkratkou spojení MInimum WAste, vznikl v roce 2013. Tento systém minimalizuje vznik obalového a transportního odpadu v celém dodavatelském řetězci vytvořením uceleného obchodního systému, který zajišťuje dopravu zboží v opakovaně použitelných transportních kapslích. Založil jej Petr Báča, který se více než 20 let zabýval vývojem produktových obalů pro velké značky. Když hledal cesty, jak své podnikání posunout k větší odpovědnosti vůči životnímu prostředí, přišel na řešení jménem „precyklace“. Tedy přístup, který sníží či zabrání vzniku odpadu ještě dříve, než má šanci vzniknout.

 

• Oblasti podnikání: Služby | Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme