Obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem vstoupí v planost v létě. Českým i vietnamským vývozcům uspoří až půl miliardy korun

Nová obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem vstoupí v platnost v průběhu léta. Podle ministerstva průmyslu a obchodu uspoří české i vietnamské straně v prvním roce od podpisu smlouvy až 300 milionů korun na clech a netarifních překážkách. Po uplynutí přechodného období to bude více než půl miliardy korun.

Jedná se o nejrozsáhlejší úmluvu mezi zeměmi osmadvacítky a rozvojovou zemí a kromě dohody o volném obchodu obsahuje i ochranu investic. Pakt podpoří především vývoz strojírenských výrobků, automobilů a zemědělských produktů z EU.  České firmy loni vyvezly do Vietnamu zboží za 1,7 miliardy korun a objem dovozu se vyšplhal na 26,6 miliard korun.

České i vietnamské firmy uspoří až půl miliardy na clech

Dohoda o volném obchodu mezi zeměmi EU a Vietnamem, EVFTA, povede nejen ke zrušení cel u 99% obchodovaného zboží, ale měla by také zjednodušit celní procedury a odstranit netarifní překážky vzájemného obchodu. Úspory na těchto položkách by v prvním roce trvání smlouvy mohly podle studie ministerstva průmyslu a obchodu dosáhnout až 300 milionů korun.

Některá odvětví budou ale před evropskými exportéry chráněna. „Například na automobily a autodíly bude clo snižováno ze současných 78% na nulu postupně, a to až do roku 2030. Po odstranění celního zatížení lze očekávat nárůst exportu v tomto odvětví až o 55%.  Obdobně na tom bude pivovarnictví, kde k úplnému odstranění cel dojde v roce 2031. Po přechodném období by se měly úspory vzniklé odstraněním cel a netarifních překážek na obou stranách vyšplhat až na více než půl miliardy korun,“ říká Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, která poskytuje celní služby pro exportéry a dovozce.

Největší nárůst exportu čeká sklářský průmysl

Luděk Procházka očekává největší nárůst českých vývozů do Vietnamu ve sklářském průmyslu, u něhož se může objem vývozu zvýšit až trojnásobně. „Dohoda dále podpoří vývoz strojírenských výrobků, který by po uplynutí přechodného období mohl vzrůst až o třetinu, a také zbraní, munice nebo hraček. Unijní, respektive české zboží, bude ve Vietnamu levnější a tedy i dostupnější, což by mělo probudit vyšší poptávku. Jedním z důvodů nižších cen je odstranění cla na vyvážené zboží.“

Prostor pro české výrobce elektráren

Nová bezcelní dohoda přispěje i k narovnání tržního prostředí. „Napomůže snížit daňové zatížení pro české firmy nejenom dovážející zboží do Vietnamu, ale pomůže i společnostem, které ve Vietnamu aktivně staví například technologické celky. Obecně se české firmy stanou na tomto asijském trhu konkurenceschopnější. Značný potenciál mají vývozci malých vodních nebo větrných elektráren, protože Hanoj plánuje během deseti let ztrojnásobit celkovou výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Příležitosti pro české firmy jsou také v ropném a plynárenském segmentu a šanci nabízí také rozvoj dopravy, například exportujícím výrobcům tramvají, autobusů nebo trolejbusů,“ říká Martin Houska z BDO, expert na mezinárodní daně.

Ochrana českých piv proti padělkům a snadnější přístup ke státním zakázkám

Součástí nové obchodní dohody je také ochrana proti padělkům, například v segmentu pivovarnictví. Ve Vietnamu tak budou chráněna například označení České pivo, Budějovické pivo nebo Žatecký chmel. „Zemědělský dovoz do Vietnamu bude postupně osvobozován od cla, například u českého chmele bude clo eliminováno do čtyř let,“ vysvětluje podmínky nové smlouvy Luděk Procházka ze společnosti Gerlach. Kromě rušení celního zatížení obsahuje dohoda i narovnání podmínek pro přístup ke státním zakázkám pro evropské i vietnamské podniky.

„České firmy tak mohou získat nové obchodní příležitosti v tomto lukrativní sektoru, který kvůli vysokému podílu státních firem zaujímá přes 30% tamní ekonomiky,“ shrnuje výhody pro české exportéry Luděk Procházka.

Zboží bude stále podléhat celnímu odbavení

Společnost Gerlach zdůrazňuje, že navzdory dohodě o bezcelním obchodu zůstane Vietnam pro české podniky tzv. třetí zemí a bude podléhat celnímu odbavení. „Firmy budou i nadále potřebovat k byznysu exportní a importní celní prohlášení, která jim mohou zajistit celní zástupci. O nulové či snížené clo lze požádat pouze po splnění předepsaných podmínek. Musí zkrátka doložit, že zboží splňuje podmínky pro přiznání preferenčního zacházení,“ uzavírá expert na clo Luděk Procházka.

Redakčně upravená tisková zpráva společností BDO a Gerlach

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Vietnam
• Oblasti podnikání: Energetika | Sklo

Doporučujeme