Obchodujete s Brity po brexitu? Ušetřete čas i peníze, nabízí Komora

Hospodářská komora začala v lednu vydávat dokumenty pro mezinárodní obchod s Velkou Británií a celní dokumenty pro dočasný vývoz a dovoz zboží. Snahou je ušetřit podnikatelům čas a náklady spojené se celním odbavením v Británii po jejím odchodu z EU.

Největší zájem podnikatelů je o takzvané karnety ATA. Při dočasném vývozu a dovozu pod karnetem ATA není nutné skládat v zemi dočasného dovozu celní jistotu.

„V klientském centru Hospodářské komory jsme první letošní karnet ATA do Velké Británie vystavili na kamerovou techniku. Například Hospodářská komora v Ústí nad Labem v těchto dnech vystavila karnety na nářadí pro montáž průmyslové linky,“ říká ředitel Odboru usnadňování obchodu Hospodářské komory Tomáš Zelený.

Co je karnet? Celní propustka

Karnety jsou souborem celních propustek, které umožňují dočasně vyvézt zboží, aniž by se musela platit cla a daně. Kryjí dočasný dovoz nebo vývoz výstavního a veletržního materiálu, obchodních vzorků či materiálu pro výkon povolání.

Jde například o zařízení pro televizní vysílání a filmovou produkci, měřicí, kontrolní nebo zkušební přístroje, nářadí pro montáže nebo pro sportovní vybavení.

Více informací najdete ve speciálu Brexit očima exportérů

Karnet ATA ovšem nelze použít na zboží vyvážené k opracování, opravám, na spotřební zboží a zboží k prodeji. Cena vystavení karnetu se určuje podle hodnoty zboží. Stojí od 5 tisíc korun v případě zboží v hodnotě do 150 tisíc až do 27 tisíc u produktů v hodnotě do osmi milionů.

Pomohou i certifikáty o původu zboží

Hospodářská komora začala vydávat také první certifikáty o původu zboží. Službu využívají podnikatelé, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění či preference.

V této souvislosti Komora potvrzuje obchodní a dopravní faktury, inspekční certifikáty, dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu.

HK ČR vystavuje také osvědčení o „skutečnostech důležitých v právních vztazích“, které vznikají v mezinárodním obchodě. Tato osvědčení mají povahu veřejných listin.

Podnikatelé nejčastěji žádají o vystavení osvědčení o zápisu společnosti v obchodním rejstříku, členství v HK ČR, o tom, kdo je oprávněn za společnost jednat, o předmětu její činnosti. Často potřebují dokázat také to, že není podnik v konkurzu, v úpadku ani v likvidaci, zda dosahuje určitého obratu či zisku nebo zda má povolení vyvážet určité zboží.

V posledním roce také výrazně stoupl zájem podnikatelů o vystavení osvědčení o zásahu vyšší moci na majetku společnosti – například když firma nemohla splnit své smluvní závazky kvůli okolnostem, jejichž vznik nemohla ovlivnit ani je odvrátit. Příkladem jsou živelné události, stávky nebo pandemie covid-19.

Změny jsou zásadní

Po podepsané dohodě mezi EU a Velkou Británií došlo k výrazným změnám v oblasti cel, daní, označování výrobků nebo uznávaní odborných kvalifikací.

Komora proto své členy intenzivně připravovala na nová pravidla obchodování s Velkou Británií od 1. ledna 2021. Ve spolupráci s Generální ředitelstvím cel a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví se zaměřila se hlavně na malé a střední firmy, které nemají zdroje a dostatečný přístup k informacím tohoto typu.

Podnikatelské organizace v posledních dnech zaznamenávají zvýšenou poptávku po praktických informacích k vzájemnému obchodování v roce 2021. Problematika brexitu byla navíc zastíněna problémy souvisejícími se současnými krizovými opatřeními.

Informace HK ČR k obchodování s Velkou Británii

• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme