Obíhat úřady musí data, ne podnikatelé. HK ČR chválí jednotné měsíční hlášení

Hospodářská komora i firmy oceňují přístup ministerstva práce a sociálních věcí a resortu financí k digitalizaci podnikatelské agendy. Oba rezorty spolu s partnery příští rok postupně spustí pilotní provoz projektu Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů.

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů by mělo zajistit, aby státním institucím neposílali zaměstnavatelé stejné údaje vícekrát.

Ilustrační fotografie

Jednoznačný benefit pro firmy

„Pro firmy to bude jednoznačný benefit. Projekt sjednocuje hlášení pro Českou správu sociálního zabezpečení, Úřad práce, Finanční správu nebo Český statistický úřad. Obíhat tak budou data v systému, nikoliv podnikatelé po úřadech. Celý systém má fungovat na bázi jednotného měsíčního hlášení, které si úřady předají mezi sebou,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Oba rezorty je podle něho třeba brát jako dobré příklady pro další státní úřady, aby co nejrychleji a efektivně usnadnily život podnikatelům i běžným občanům.

HK ČR: Nová exportní strategie má potenciál posílit českou ekonomiku

„Podnikatelé jsou i v dnešní digitální době bohužel stále zavaleni zbytečnou administrativní zátěží. A to i přesto, že se blíží účinnost zákona o právu na digitální služby v únoru 2025,“ dodává Zajíček.

Zákon o právu na digitální služby č. 12/2020 Sb., označovaný také jako digitální ústava, stanoví, na jaké digitální služby mají občané ČR (i firmy) právo ve vztahu k orgánům veřejné moci. Zákon má garantovat právo požadovat od státu veškerou komunikaci elektronicky a usnadnit tak občanům i firmám komunikaci s úřady. Stejně tak má zajistit, aby nemuseli stejná data posílat státním úřadům vícekrát.

Novela zákona přináší Čechům i další benefity. Stanovuje například aplikaci eDoklady jako plnohodnotnou alternativu k občanskému průkazu pro vnitrostátní použití. Prakticky to znamená, že občané budou mít možnost využívat digitální verzi občanek k prokázání totožnosti nebo dalších požadovaných údajů. K jejímu využití budou potřebovat digitální identitu občana, do které se přihlásí např. skrze mobilní klíč eGovernmentu či další.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme