Obranná spolupráce mezi ČR a Filipínami pokračuje

Česko filipínské vztahy v oblasti obrany dosáhly dalšího milníku v podobě historicky prvního zasedání Společného výboru pro obrannou spolupráci, které se konalo v Praze ve dnech 6. až 9. května 2019. Zasedání Společného výboru proběhlo v rámci Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany.Z české strany zasedání předsedal náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Jakub Landovský společně s náměstkem pro národní obranu Filipín Cordozo M. Lunou. V rámci zasedání byla konzultována především témata bilaterální obranné spolupráce, bezpečností hrozby v evropském kontextu, regionu jihovýchodní Asie a potencionální průmyslové spolupráce.

V rámci úvodní řeči podtrhli předsedající historické vazby mezi oběma zeměmi příkladem českých občanů, kteří bojovali po boku filipínských a amerických vojáků proti japonské okupaci. Dále také známé přátelství národního hrdiny José Rizala a českého učitele z Litoměřic Ferdinanda Blumentritta. Vzhledem k rozsáhlé společné historii a kvalitních bilaterálních vztahů se dle obou předsedů výboru nabízí celá škála česko-filipínské průmyslové spolupráce.  

Obranný průmysl je dlouhodobě jednou z nejdůležitějších agend v návaznosti na Mapu oborových příležitostí a představuje velice potencionální oblast pro český export. V současné době se lze domnívat, že povědomí vládních představitelů Filipín o českém obranném průmyslu je velice kvalitní a to obzvláště v oblasti ručních zbraní a těžké kolové techniky. Samotné ustanovení Společného výboru přichází v době rozsáhlé modernizace filipínských ozbrojených složek.

Dle nového legislativního rámce bude modernizace „Armed Forces of the Philippines“ probíhat v patnáctiletém období až do roku 2028. Implementační období je rozděleno do takzvaných horizontů, kdy první skončil v roce 2017, druhý bude probíhat od začátku roku 2018 až do roku 2023 a posledním obdobím budou léta 2024 až 2028. Filipíny v současné době potřebují především modernizovat svou leteckou a námořní kapacitu v jihočínském moři.

Dle Ministerstva pro správu a rozpočet jsou prostředky na AFP rozděleny do třech hlavních kategorií. Armáda (pozemní vojsko) obdržela 57,4 miliardy PHP, 21 miliardy PHP bylo alokováno filipínskému námořnictvu a 18,9 miliardy PHP obdrželo letectvo. Dle předběžných informací patří nadzvukové letectvo, helikoptéry, fregaty, raketové systémy, radary a modernizace vojenských základen mezi zvažované nákupy.

V návaznosti na tyto priority navštívila delegace výrobní závody špičkových českých firem zabývajících se výrobou těžké bojové techniky, ručních zbraní, obrněných transportérů a logistických systému. Zasedání a rozsah průmyslového programu poukázal na kvalitní pozici České republiky potažmo počátku intenzivní průmyslové spolupráce v návaznosti na modernizační program Filipínských ozbrojených sil.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Benjamin Žiga, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme