Filipíny: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Manile (Filipíny)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Civilní letecký průmysl

Přes 5% místní populace používá letadlo jako dopravní prostředek, což představuje stabilní a dlouhodobý růst pro celý sektor. V zemi dochází k rozsáhlé modernizaci civilních i vojenských letišť, přičemž vládní modernizační programy aktuálně pokrývají prakticky každý významnější ostrov. Vzhledem k vysoké úrovni českého průmyslu v oblasti letištního vybavení a již dosaženým obchodním úspěchům např. při prodeji pasivních sledovacích prostředků nebo námořních SD radarů do zemí v regionu, se nabízí možnost spolupráce i v této oblasti. Do roku 2035 se očekává, že celkový počet cestujících se zvýší na 140 milionů, přičemž bude vytvořeno 3,4 milionu pracovních míst v hodnotě 23 miliard dolarů. Vláda i nadále pokračuje v iniciativě navýšení absorpčních kapacit v rámci civilního letectví mimo region metropole Manily.  Dlouhodobě je avizována nutnost vybudování nového letiště -v Manila-Sangley Point, Cavite nebo Laguna de Bay. Snaha rozvinout regionální letiště formou spolupráce se soukromým sektorem je evidentní i přesto, že avizované tendry na letiště Iloilo, Bacolod, Davao, Laguindingan and Bohol momentálně stagnují. Agentura Civil Aeronautics Board dále plánuje navýšení kapacity letiště Aquino International na 40 událostí za hodinu.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Ministerstvo dopravy plánuje přes  1000km  kolejové infrastruktury do roku 2022-Luzon Moderniizace Philippine National Railways-PNR 1 North,PNR North 2,PNR South Communter,South Long Haul,. Mindanao Raiwalys-2000km. Želízkem v ohni ČR byly po dlouhou dobu dodávky týkající se tramvají na trati MRT3 manilské nadzemní dráhy, kde jsou vozidla české provenience provozována již od 90. let. Do budoucna lze počítat s nově vyhlašovanými tendry týkajícími se jiných tratí městské veřejné dopravy se soukromým financováním anebo mimoměstské železniční infrastruktury, ke které se zjevně začínají Filipíny také přiklánět. Vláda dále připravuje projekt podzemní dráhy (metra) pro Manilu a jsou potřeba opravy tramvajových tratí v Manile. Vláda dále vyhlašuje rozsáhlé infrastrukturní projekty včetně staveb dálnic ať již jako přímé zakázky, tak i jako PPP projekty. Akcentována je především nutnost spolupráce s dominantní strukturou konglomerátů-ovládající zájmy v dceřiných společnostech schopných financovat, budovat, dodávat a provozovat infrastrukturní projekty napříč sektory. Filipínská administrativa se i nadále snaží integrovat do globálních zásobovacích řetězců formou legislativních úprav. Dne 21. července 2015 došlo k novele zákona tzv. Cabotage Law, která umožňuje přepravním lodím využití více přístavů po celé zemi a tím poskytuje přepravcům finančně atraktivní volby v rámci svých import/export aktivit. Administrativa prezidenta Duterteho dále planuje vyčlenit 7 % celkového HDP jako součást socioekonomického plánu navýšení rozpočtu na infrastrukturu v rámci zrychlení implementace projektů PPP.

Energetický průmysl

Energetika je jednou z priorit místní vlády a do sektoru směřují rozsáhlé státní investice. Uhelné elektrárny jsou největším zdrojem energie, který přesahuje 40% celkového energetického mixu. Nicméně podíl uhlí na energetickém mixu se předpokládá až 56% do roku 2020 a v roce 2030 až 80%. Stav jak infrastruktury, tak i výrobních kapacit přitom dosud není dobrý, což nahrává rostoucím cenám na trhu a akcentu místních vlád v rámci státní energetické politiky. Filipíny jsou zemí s jednou z nejvyšších cen elektrické energie a trpí velkou mezerou v oblasti instalace nových zdrojů. Budování nových elektráren více než pokulhává v porovnání s celkovým růstem země a její ekonomiky, stávající zařízení se blíží ke konci životnosti. V zemi přitom také stoupá environmentální povědomí a zájem o zelené zdroje energie. Od roku 2008 platí zákon o obnovitelných zdrojích (Renewable Energy Law), který zvýhodňuje projekty obnovitelné energie formou feed in tarifů, nižší spotřební daně a bezcelního dovozu technologií na stavbu obnovitelné infrastruktury. Data z posledních let naznačují, že obnovitelné zdroje tvoří čtvrtinu celkových dodávek primární energie pro elektřinu, dopravu apod. Obnovitelné zdroje dosáhly v roce 2010 a 2014 téměř 40% podílu z celkového mixu. Filipínská energetika má vysokou závislost na obnovitelných zdrojích jako jsou vodní, geotermální, sluneční a větrná. Filipín se řadí z hlediska energetického kapitálu mezi nejdražší země světa, konkrétně v Asii se jedná o nejdražší elektřinu vedle Japonska a Hongkongu. 

Obranný průmysl

Filipíny v současné době potřebují především modernizovat svou leteckou a námořní kapacitu v jihočínském moři. Dle ministerstva pro správu a rozpočet jsou prostředky na AFP rozděleny do třech hlavních kategorií.  Armáda (pozemní vojsko) obdržela 57,4 miliard PH, 21 miliard PHP bylo alokována filipínskému námořnictvu a 18,9 miliard dostalo letectvo.

Dle nového legislativního rámce bude modernizace AFP probíhat v patnáctiletém období až do roku 2028. Implementační období je rozděleno do takzvaných horizontů, kdy první skoční v roce 2017, druhý bude probíhat od začátku roku 2018 až do roku 2023 a posledním obdobím bude 2024 až 2028.Filipíny za několik málo měsíců vkročí do Horizontu 2, který dle ministra obrany umožní Duterteho vládě výrazně zasáhnout do specifických nákupů pro AFP v příštích několika letech, potažmo až do konce prezidentského mandátu. Dle předběžných informací z rozhovorů AFP se současnou vládou patří nadzvukové letectvo, helikoptéry, fregaty, raketové systémy, radary a modernizace vojenských základen mezi zvažované nákupy. V tomto směru nejsou stále dotaženy projekty vycházející z Horizontu 1, kde se jedná především o letadla určená pro přímou podporu pozemních jednotek, dva hlídkové letouny s dlouhým doletem a munici pro korejské stíhací letouny FA-50PH. Všechny tyto projekty jsou v různých etapách realizace. V tomto případě se jedná o obecnou prioritu teritoriální obrany. Zároveň by mělo dojít k modernizaci osobního vybavení příslušníku AFP v podobě útočných pušek a prostředků osobní ochrany/neprůstřelné vesty. Dále by mělo také dojít k posílení kapacit námořnictva v podobě nákupu moderních ponorek.

Sklářský a keramický průmysl

České firmy ve sklářském průmyslu se těší na Filipínách výtečné pověsti už od 30. let, a dnes se tu velkým českým sklářským firmám daří realizovat velké instalace v boomujícím stavebním sektoru – dobře tucet nejnovějších hotelů, kasin i kancelářských budov se pyšní českým sklem. Sklo ve stavebnictví se těší velké oblibě vzhledem ke svým ekologickým benefitům v rámci minimalizace solárního tepla a vysoké světelné prostupnosti. Mnohé kancelářské komplexy využívají skla v rámci zachovaní moderních standardů. Další uplatnění sklářských produktů je možné v rychle rostoucím farmaceutickém průmyslu společně s dekorativními produkty ze skla, které jsou stále více žádané vzhledem k rostoucí a bohatnoucí střední třídě. V rámci stavebního rozkvětu také roste poptávka po rozměrných sklářských instalacích jak pro soukromé rezidence, tak i nově budované hotely a kasina.

Stavební průmysl

Současná vláda se zavázala alokovat 7% HDP na infrastrukturu a poskytnout ekologická řešení ve filipínských městech, kde především automobilová doprava způsobuje obrovské znečištění Sektor stavebnictví již opustil fázi neznámého vývoje v rámci povolební situace v zemi a dle odhadů je zaznamenán růst ve stavebnictví kolem 7,5 % v roce 2016 a odhadovaných 8,9 % v roce 2017. Dle filipínského statistického úřadu rostlo stavebnictví v minulých letech o 9,4 % (2015) a 7,2 % (2014).. Současná rétorika filipínské vlády je i nadále dodržet již uzavřené smlouvy a zajistit transparentní procesy v rámci veřejných transakcí, které budou podporovat růst tohoto sektoru. Momentální alokace na stavebnictví v roce 2017 činí 890,9 miliard PhP.

Vodohospodářský a odpadní průmysl 

Filipínský vodohospodářský trh očekává stabilní růst 5%ročně dalších 5 let společně se  zvýšenou poptávkou po kvalitnějších sanitačních technologiích. Celkový stav odpadového hospodářství vyžaduje modernizaci a vláda do oboru směřuje značné investice. Se 100 mil. obyvatel rostou nároky v oblasti urbanizace. Filipíny se každoročně potýkají s rozsáhlými záplavami a snaží se omezit jejich ničivost budováním zadržovacích nádrží a regulováním toků. Souvisejícími tématy jsou zdroje pitné voda a čištění odpadních vod. Z minulosti existují na Filipínách funkční projekty české provenience v těchto oblastech. Poptávka po kvalitních vodních zdrojích i nadále stoupá s předpokládanou domácí spotřebou 7,43 miliard PhP krychlových metrů do roku 2025. Probíhající efekty klimatických změn a časté přírodní katastrofy vyžadují zlepšení vodního hospodářství a sofistikovaná protipovodňová opatření.  V současné době trpí Filipíny vysokou závislostí na dovezených technologií především v oblasti čistíren odpadních vod a s tím spojených technologií.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Na Filipínách téměř 100% zdravotnického zařízení pochází z dovozu a místní produkce je limitována pouze náhradní díly a jednorázové produkty (rukavice, jehly, injekce). V zemi pokračuje růst střední třídy a demografický vývoj nahrává stavbě nových nemocnic a vybavování starých). Špička sektoru (velké nemocnice v Manile) je přitom na úrovní zcela srovnatelné s ČR. Zdravotnictví funguje v zásadě na čistě tržní bázi, Filipínci jsou zvyklí platit za své zdraví velmi vysoké částky, povolání lékaře patří k nejlépe placeným.  Na Filipínách je přes 1800 registrovaných nemocnic z toho téměř 60% v soukromém vlastnictví. Filipíny také očekávají strmý růst ve využití informačních technologii a řízení obchodních procesů ve zdravotnictví. Hlavními faktory v tomto ohledu jsou konsolidace mezi plátci a poskytovateli, telemedicína, robotika, automatizace procesů, nové možnosti účtovacích modelů. Stoupající ekonomika a zvyšující se životní standart má za důsledek narůstající poptávku po kvalitní zdravotní péči. Dále pokračují investice největších soukromých filipínských konglomerátů do sektoru zdravotnictví.. Do dvou let má být také hotova první nemocnice investiční skupiny Villar Group. Metro Pacific Investments Corporation a QualiMed Health Network(Ayala Land Inc./ALI Capital and Daniel Mercado Memorial Hospital) nadále rozvíjejí své aktivity prostřednictvím akvizic či výstavby nových nemocničních projektů.

Zemědělský a potravinářský průmysl

I přes značný ekonomický rozvoj Filipín v posledních letech sektor zemědělství do značné míry stagnoval. Faktický nárůst zemědělské produkce v roce 2015 byl 0,1 % a v prvním kvartále roku 2016 došlo k 4,5% poklesu produkce. I přes zaznamenaný růst produkce v sektorech plodin (8,55%) a hospodářských zvířat (4,66%) byl nárůst stále nedostatečný k vyrovnání celkového poklesu výkonnosti zemědělství. V odvětví rybolovu se ve stejném období snížila produkce o 5,1%.  Mezi faktory, které neumožnují navýšení produktivity zemědělského sektoru patří především nedostatečná mechanizace, nízká úroveň zemědělského vzdělání a složitý přístup k financování. Mezi hlavní produkty, které významně přispívají k národnímu hospodářství, patří rýže, kukuřice, cukr, kokos, maniok a káva. Kakao, abaka a ovoce jsou označovány jako plodiny vykazující významný exportní potenciál. Geograficky je z hlediska zemědělské produkce nejvýznamnější oblastí druhý největší ostrov Mindanao. Zavedení preferenčního rámce GSP+  na začátku roku 2015 otevřelo evropský trh filipínským výrobcům, kterým se tak nabídla příležitost k exportu výrobků s vysokou přidanou hodnotou a zárověn GSP+ představuje příležitost výrazně navýšit hodnoty pěstovaných plodin.

Nejvýznamnější vývozní položkou je i nadále syrovátka a další výrobky z mléka, které tvoří přes 55% celkového vývozu. Nicméně existuje značný potenciál klíčových zemědělských a potravinářských produktů a to především mléčných výrobků, nápojů, pekařské a cukrářské výroby, rostlinných produktů a živočišné výroby. Vzhledem k historicky dobré spolupráci se také v současné době nabízí potenciální vývoz české zemědělské techniky a zpracovatelských technologií.

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci

Kategorie vyspělosti země: LMIC

Sektor zemědělství

Zemědělství potřebuje investice, které se vláda snaží podporovat. Potenciál skýtá také agroturistika. K podpoře zemědělství slouží např. Philippine Rural Development Project s rozpočtem více než půl miliardy USD. V jeho rámci Mindanao Rural Development Program (MRDP) Phase II podporuje zemědělství a obecně rozvoj venkovských oblastí v jižních Filipínách – program měl za cíl zvýšit příjem benefitujících domácností o 20 % a povedlo se docílit úctyhodných 36 %. Cílem projektů je zvýšit příjmy venkova, zemědělské a rybářské produktivity a zlepšit přístup na trh v celé zemi. V rámci projektu vznikají nástroje pro informační a komunikační technologie, směrem k modernímu, a vůči klimatu odolnému sektoru zemědělství a rybolovu.

Sektor vodohospodářství

Filipíny pracují na zlepšení distribuce a kvality pitné vody, na jejím čištění a institucionalizaci integrovaného řízení vodních zdrojů. Za poslední dvě dekády prošly Filipíny velkým pokrokem v distribuci vody a rozšířily též kanalizace a čističky odpadních vod. Klesla cena vody, ztráty při distribuci i průjmy způsobené nekvalitní vodou. Na zlepšení zavlažování se podílí Participatory Irrigation Development Project, který podporuje zlepšování 58 závlahových systémů v celé zemi. Od začátku roku 2011 k dnešnímu dni projekt zrenovoval a modernizoval zavlažovací infrastrukturu na 85 000 hektarech půdy sloužící více než 160 000 zemědělcům a jejich rodinám.

Sektor vzdělávání

Vláda se snaží vylepšit primárně základní vzdělání, speciálně pro znevýhodněné děti. K tomu slouží i  Learning, Equity and Accountability Program Support s alokovanou částkou 300 mil. USD. Projekt také podporuje snahy o znovuoživení profesního rozvoje učitelů, a poskytují rozsáhlé školení v oblasti jazyků v raném věku, čtenářské a matematické gramotnosti pro všechny ředitele a alespoň jednoho učitele v každé cílové oblasti. Projekt také pomáhá rozvíjet monitoring výkonu učitelů.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled veletrhů a výstav    

 • Wed, 23 - Thu, 24 May 2018

Solar Show Philippines
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
Power & Energy Solar Energy

 • Fri, 25 - Sun, 27 May 2018

International Food Exhibition Philippines (IFEX Philippines)
World Trade Center Metro Manila, Pasay  3.4 Miles from Manila
International food and drink products expo.
Food & Beverages         

 • Wed, 30 May - Fri, 01 Jun 2018

Philippines International Beauty Show (philbeauty)
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
The Philippines International Beauty Show is the only beauty trade show that is hosted in Philippines and boasts an exclusive collection of products such as cosmetics and toiletries, fragrances, packaging...
Cosmetics Fashion & Beauty

 • Thu, 31 May - Sat, 02 Jun 2018

Graphic Expo
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
Computer & Gadgets Architecture & Designing Education & Training IT & Technology

 • Wed, 13 - Fri, 15 Jun 2018

Sial Manila
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
Sial Manila is a world class event which boasts of its various kinds of wines, spirits, sparkling wine, champagne, and delicatessen, oils & vinegars, beer product, Meat, Poultry, Non-Alcoholic Beverages,Organic...
Food & Beverages

 • Wed, 13 - Fri, 15 Jun 2018

Philippine Semiconductor and Electronics Convention and Exhibition (14th PSECE)
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
The Philippine Semiconductor and Electronics Convention and Exhibition is the biggest annual convention and exhibition of the leading technology companies & holds one of the highest achievements in the...
Electric & Electronics     

 • Wed, 13 - Sun, 17 Jun 2018

Manila Food & Beverage Expo (MAFBEX)
World Trade Center Metro Manila, Pasay  3.4 Miles from Manila
Displaying variety of food supplies and services
Food & Beverages

 • Tue, 26 - Thu, 28 Jun 2018

Corporate Giveaways Buyer Show
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
Corporate Giveaways Buyer Show is a trade show on business gifts, premiums, promotional items and merchandise incentives. It displays bags and wallets, balloon decor, caps and other headgear, CEO gifts,...
Home & Office

 • Wed, 27 - Fri, 29 Jun 2018

Marine Philippines (PHILMARINE)
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
The only specialized shipbuilding and maritime event in Philippines.
Auto & Automotive Railway & Roadways Logistics & Transportation

 • Wed, 27 - Fri, 29 Jun 2018

Wire & Cable Show Philippines
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
We Cordially Invite You & Your Colleagues To Visit Wire & Cable Show Philippines 2018 is scheduled to be held from 27-29th June 2018 at SMX, Manila City, Philippines.Wire & Cable Show Philippines 2018...
Electric & Electronics Power & Energy Cables & Wires  

 • Wed, 27 - Fri, 29 Jun 2018

Infrastructure Congress and Expo Philippines (ICEP)
World Trade Center Metro Manila, Pasay  3.4 Miles from Manila
Infrastructure Congress and Expo Philippines serve an effective platform for business opportunities to build buyer-seller relationships in the areas of Roads, Bridges, Transport, Airports & Seaports, Telecom,...
Business Services           

 • Fri, 13 - Sun, 15 Jul 2018

International Auto Parts Accessories and Service and Repair Equipment Exhibition (PhilAuto)
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
International Auto Parts Accessories and Service and Repair Equipment Exhibition is the biggest business-to-business platform where you can gain new insights, source for new supplies, learn directly from...
Auto & Automotive

 • Wed, 01 - Sat, 04 Aug 2018

World Food Expo
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
International Exposition on Worldwide Food and Beverages, Technologies & Machineries
Food & Beverages

 • Wed, 01 - Sat, 04 Aug 2018

World Food Expo Manila (WOFEX Food Bazaar)
World Trade Center Metro Manila, Pasay  3.4 Miles from Manila
WOFEX Food Bazaar is the biggest and most effective food show in the Philippines today. Simultaneously occupying the two biggest venues in the country. World Food Expo (WOFEX) effectively brings in the...
Food & Beverages Entertainment & Media

 • Thu, 09 - Fri, 10 Aug 2018

National Retail Conference & Stores Asia Expo (NRCE)
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
The biggest and the most important event in the Philippine retail industry
Business Services

 • Thu, 16 - Sat, 18 Aug 2018

Transport & Logistics Philippines
World Trade Center Metro Manila, Pasay  3.4 Miles from Manila
Transport & Logistics Philippines brings to the world the best of services from logistics industry. This event is the meeting place for manufacturers, suppliers, and buyers in transportation and supply...
Logistics & Transportation Cables & Wires

 • Wed, 22 - Sat, 25 Aug 2018

International Manufacturing Philippines (IMFP)
World Trade Center Metro Manila, Pasay  3.4 Miles from Manila
The Philippines manufacturing sector continually faces perpetual market challenges and dynamic technology changes, at a faster pace, than ever before. To stay on top of the market and attain competitive...
Auto & Automotive

 • Thu, 23 - Sun, 26 Aug 2018

Philippine Garment Industry & Fabric Expo
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
As a member of ASEAN with 104 million population domestic market and good export growth potential, the Philippines’ GDP growth is expected to be over 6.4% in 2017. The Philippines is making efforts to...
Apparel & Clothing

 • Tue, 28 - Thu, 30 Aug 2018

Philippines International Chemicals, Agrochemicals, Pharmchem, Dyechem Expo (The Philippines Chem)
World Trade Center Metro Manila, Pasay  3.4 Miles from Manila
Philippines International Chemicals, Agrochemicals, Pharmchem, Dyechem Expo features an exhibit of chemical materials, fine chemicals, pesticide, fertilizer, crop-protection& agricultural biological engineering...
Chemicals & Dyes Industrial Engineering

 • Tue, 04 - Thu, 06 Sep 2018

Energy Expo Philippines
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
International Exhibition on New & Sustainable Energy
Renewable Energy Power & Energy

 • Tue, 04 - Thu, 06 Sep 2018

Medical Philippines Expo
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
Medical & Pharma

 • Thu, 06 - Sun, 09 Sep 2018

Food & Drinks Asia
World Trade Center Metro Manila, Pasay  3.4 Miles from Manila
International Exposition on Specialty Food, Delicatessen, Confectionery, Beverages, Wines & Spirits
Food & Beverages

 • Wed, 12 - Sat, 15 Sep 2018

Asia Food Expo (AFEX)
World Trade Center Metro Manila, Pasay  3.4 Miles from Manila
International Exposition on Food Processing , Packaging and Handling Machinery, Equipment and Technology.
Packing & Packaging Food & Beverages

 • Tue, 18 - Thu, 20 Sep 2018

Mining Philippines
Sofitel Philippine Plaza Manila, Pasay  3.2 Miles from Manila
Sustainable growth in a new era
Minerals, Metals & Ores Industrial Engineering               

 • Wed, 26 - Fri, 28 Sep 2018

ADAS - Asian Defence, Security & Crisis Management Exhibition & Conference
World Trade Center Metro Manila, Pasay  3.4 Miles from Manila
ADAS 2018 scheduled from 26-28 September 2018 is the Philippines' FLAGSHIP Defense, Security and Crisis Management Event. With the very successful launch in 2014, the second edition in the Series, ADAS...
Security & Defense

 • Fri, 05 - Sun, 07 Oct 2018

Sea Expo
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
Sea Expo is a promising event calling for innovations and forging new business opportunities. This event revolves around products like latest boats and watercraft, water sports gear and accessories, the...
Marine & Boat Fashion & Beauty

 • Thu, 18 - Sat, 20 Oct 2018

Manila Fame
World Trade Center Metro Manila, Pasay  3.4 Miles from Manila
Asia's best design destination
Apparel & Clothing Arts & Crafts Furniture

 • Fri, 26 - Sun, 28 Oct 2018

World Travel Expo
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
Ride to the dawn of Travel Revolution
Travel & Tourism Hotel, Restaurant Paid entry

 • Fri, 02 - Sun, 04 Nov 2018

CEITEX MANILA
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
Bringing the Innovation of Tomorrow
Electric & Electronics IT & Technology   

 • Thu, 08 - Sun, 11 Nov 2018

Philconstruct
SMX Convention Center, Pasay  4.7 Miles from Manila
The Building Construction Material, Equipment and Sanitaryware Industry trade fair.
Building & Construction Cables & Wires

 • Wed, 14 - Thu, 15 Nov 2018

ASEAN Solar Energy Storage Congress & Expo (ASESCE2016)
Bellevue Manila, Manila
Power & Energy Solar Energy

 • Wed, 05 - Sat, 08 Dec 2018

World of Consumer Electronics Expo (WOCEE)
World Trade Center Metro Manila, Pasay  3.4 Miles from Manila
Advancing Knowledge, Transforming Lives
Electric & Electronics Telecommunication

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: