Filipíny

MZV: Mapa globálních oborových příležitostí

Velvyslanectví ČR v Manile

e-mail: Commerce_Manila@mzv.cz 

www.mzv.cz/manila

Filipínám se po covidových propadech povedlo obnovit pověst jedné z nejrychleji rostoucích rozvojových ekonomik, když loni zaznamenaly 7,6% růst HDP a umístily se na 15. místě v žebříčku největších ekonomik Asie. 

V budoucnu se rovněž očekává solidní tempo růstu, které by se mělo pohybovat v rozmezí 4,8 až 6,3 %. Pokračující urbanizace, rostoucí střední třída a velká populace s průměrným věkem 25 let dávají předpoklady pro vzrůstající kupní sílu obyvatelstva. Plánované rozsáhlé vládní investice do infrastruktury společně s nezanedbatelným množstvím remitencí přicházejících od Filipínců ze zahraničí jsou také výrazným zdrojem růstu HDP. Filipínská vláda si proto mohla vytyčit cíl zařadit se do klubu zemí s vyšším středním příjmem a překonání hranice 4256 USD hrubého národního důchodu per capita se jeví jako realistické. 

Na druhou stranu se země nadále potýká s rostoucím zadlužením, které po pandemii překonalo 60 % HDP, a vláda nepředstavila žádné konkrétní reformy zaměřené na snižování veřejného dluhu. Filipíny i nadále zůstávají závislé na dovozu, což se projevuje v podobě záporného salda obchodní bilance i negativní bilance běžného účtu. Zejména z důvodu globálního růstu cen energií a dalších vstupů vzrostla inflace nad 5 % a centrální banka reagovala zvýšením základních úrokových sazeb na 6,25 %, což by mělo přispět k poklesu míry inflace k třem procentům v příštím roce.

Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025
Růst HDP (%) 5,5 7,6 4,8 6,3 5,5
Veřejný dluh (% HDP) 60,5 61,0 63,0 63,9 64,2
Míra inflace (%) 4,4 5,8 5,7 3,3 3,3
Populace (mil.) 113,9 115,6 117,3 119,1 120,9
Nezaměstnanost (%) 8,0 5,5 5,8 5,6 5,7
HDP/obyv. (USD, PPP) 8 876,7 10 040,0 10 750,0 11 450,0 12 130,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) -6,0 -16,0 -12,8 -20,0 -20,0
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -6,0 -16,0 -12,8 -20,0 -20,0
Průmyslová produkce (% změna) 52,6 15,2 7,6 4,9 2,8
Exportní riziko OECD 3/7 3/7 3/7 3/7
Predikce EIU Zdroj: EIU, OECD, IMF

Zdroj: EIU, IMF

Zdroj: EIU

Top 5 import dle zemí (%)
Čína 22,7
Japonsko 9,5
Korejská republika 7,7
Indonésie 7,3
Spojené státy americké 6,7
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zboží (mld. USD)
Celkem 124,4
Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly 17,4
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 9,3
Díly ap. ke strojům kancel. a automat. zpracování dat 4,5
Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 3,2
Uhlí, případně mleté, ne však aglomerované 2,9
Zdroj: EIU

Obranný a bezpečnostní sektor

Rostoucí napětí v regionu bude vyžadovat pokračování modernizačních programů všech složek filipínských ozbrojených sil. Ministerstvo národní obrany v roce 2023 zahájilo třetí fázi modernizačního programu, tzv. Horizon III. V  letech 2023 – 2028 by výdaje na Horizon III měly přesáhnout 130 mld. Kč.  Příležitosti pro české firmy existují v oblasti dodávek palných zbraní a munice, balistické ochrany, různých vojenských vozidel, letadel i radarové techniky.

Přesný seznam vybavení, které má být pořízeno v rámci Horizon III je pořád předmětem jednání a podléhá klasifikovanému režimu. Dle veřejně dostupných informací by se však Horizon III měl zaměřit zejména na modernizaci a navýšení kapacit vzdušných sil. V plánu je pořízení cvičných i bojových proudových letadel, letadel pro přepravu personálu i nákladu, útočných i nákladních vrtulníků, a také dronů. Vzdušné síly budou také poptávat letecké simulátory, radarové systémy, hangáry a související vybavení.

Významná část rozpočtu je vyhrazena i pro akvizice námořnictva, které by mělo   získat nové fregaty, lodě pro námořní přepravu a obojživelné operace, aby se zvýšila obranyschopnost země v Západofilipínském/Jihočínském moři. Národní vláda také přidělila finanční prostředky na pořízení víceúčelových a hlídkovacích letadel.

Pro pozemní síly je v plánu pořízení transportérů, nákladních vozů na přepravu vody a paliva, pistolí a odstřelovacích pušek s dlouhým dosahem. V plánu je rovněž i pořízení velkého počtu prostředků osobní balistické ochrany (zejména přileb). Již delší dobu je připravován projekt akvizice lehkých taktických vozidel, nicméně původně ohlášená technická specifikace se změnila, respektive její nové parametry nebyly dosud oznámené.

Ministerstvo obrany rovněž plánuje investice do vybudování vojenských základen. Námořní pěchota by měla získat nové národní ústředí v provincii Bataan za téměř 3 mld. Kč. Rovněž i 33 hektarový areál sídla vzdušných sil ve Fort Bonifacio by se měl dočkat modernizace.  Na modernizaci dalších 21 vojenských objektů by mělo být letos vyčleněno víc než 600 mil. Kč.

Civilní letectví, vesmír

Země rozprostírající se na 7 tisících ostrovech, z nichž 2000 je obydlených, bude vždy odkázána na využívání letecké dopravy. Vláda má ambiciózní plány pro investice do sektoru, které vytvoří exportní příležitosti pro české výrobce hangárů, modulárních letišť, radarů a systémů řízení letového provozu či malých dopravních letadel. Atraktivní přírodní podmínky nabízí příležitosti i pro rekreační a sportovní létání a ultralighty.

Rozvoj letecké dopravy je součástí filipínského modernizačního plánu „Build, Better, More“. Největší projekt představuje výstavba nového mezinárodního letiště v Bulacanu pro metropolitní oblast Manily, který formou PPP realizuje filipínský konglomerát San Miguel Corporation. Projekt s rozpočtem zhruba 285 mld. Kč má za cíl odlehčit dosavadní hlavní mezinárodní letiště Ninoy Aquino International Airport vybudováním nového letiště zhruba 35 kilometrů severně on Manily s roční kapacitou až 100 mil. cestujících. Projekt zahrnuje výstavbu budov terminálu, čtyř ranvejí, silnic a související infrastruktury. Aktuálně probíhají výkopové práce, přičemž letiště by mělo být uvedeno do provozu na konci roku 2027. San Miguel Corporation je zodpovědná za financování, projektování, stavbu, dodávky, provoz a údržbu letiště v rámci koncese na 50 let.

Vládní socioekonomický plánovací úřad (NEDA) schválil dalších sedm projektů modernizace letišť formou PPP. Mezi nejvýznamnější patří rozšíření kapacit letiště Iloilo za 305 mil. Kč nebo pořízení meteorologických a komunikačních systémů pro letiště Bicel za více než 250 mil. Kč. NEDA odsouhlasil taky PPP projekty modernizace letiště Davao, San Vicente, Bacolod-Silay, Tacloban a Laoag.

Aviation Infrastructure Program ministerstva dopravy má plánovaný rozpočet až 64 mld. Kč, v rámci kterého vyhlašuje veřejné tendry  pro dodávky různého zařízení či služeb v rámci modernizace a údržby letišť napříč zemí.

Filipínská vláda vybízí zahraniční investory k investicím na místním leteckém trhu s cílem, aby se Filipíny staly centrem letecké výroby a údržby v Asii a Tichomoří. Od roku 2017 vláda míří na dodavatele leteckých dílů s certifikací AS9100, aby zakládaly výrobní kapacity v zemi. Cílem filipínské vlády je posílit schopnosti země ve výrobě leteckých dílů i v oblasti údržby, generálních oprav a revizí (MRO). Filipíny v roce 2022 taky rozvolnily přísná pravidla pro zahraniční investice a nyní umožňují až 100 % podíl zahraničního kapitálu v oblasti civilního letectví. 

Zemědělství a potravinářství

I přesto, že zemědělství zaměstnává na 20 % pracovních sil, je produkce nedostatečná a země je závislá na dovozu potravin. Kromě agrárního exportu tak pro české firmy existují příležitosti spojené s programy mechanizace a modernizace zemědělství, transfery technologií a know-how. Citelná je i rostoucí obliba českého piva a vín, trh tvořený střední a vyšší třídou není zdaleka saturován.

Modernizace zemědělského sektoru je jednou z klíčových priorit současné administrativy, kterou dokládá i fakt, že prezident Marcos se rozhodl zastávat i post ministra zemědělství.

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zemědělské reformy mají v roce 2023 kombinovaný rozpočet ve výši 28 mld. Kč, z něhož značná část je alokována na implementaci různých programů ke zlepšení místního zemědělského sektoru. V letošním roce je jednou z priorit ministerstev obstarat zemědělské stroje, vybavení a podpůrné služby pro místní farmáře. Mezi tyto stroje a zařízení patří tažná vozidla, kombajny, ruční traktory, traktory s pohonem všech kol a solární systémy hnojení, které jsou důležité pro pěstitele rýže a dalších plodin v centrálním Luzonu a dalších regionech jako například Western Visayas, Cagayan Valley nebo Ilocos. Přidružené agentury a regionální kanceláře ministerstev také obstarávají stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat a výrobu produktů ekologického zemědělství.

Kromě mechanizace ministerstvo investuje do výstavby skladovacích zařízení a zemědělské infrastruktury pro usnadnění cesty produktů z farem ke spotřebitelům. Příkladem je výstavba agroprůmyslových obchodních koridorů (ABC), které budou kombinovat technologický park, akvakulturní park, skladovací zařízení a další. Kromě toho mohou tyto ABC pomoci propojit výrobce se spotřebiteli, protože se plánuje v rámci nich vybudovat i obchodní/tržní komplexy. Výstavba ABC v provincii Pampanga již probíhá a další ABC by se měly vybudovat ve 12 ekonomických zónách po celé zemi.

I přes sliby vlády o dosažení zemědělské soběstačnosti země stále dováží mnoho produktů ze zahraničí. V roce 2022 země dovezla zemědělské produkty v hodnotě téměř 7 mld. Kč. Mezi nejvíce dovážené položky patřila živá zvířata, obiloviny a obilné přípravky, mléčné výrobky a kukuřice. K této praxi přispívá mnoho důvodů, jako jsou například omezené možnosti zemědělských sektorů, propuknutí zvířecích onemocnění či škody způsobené přírodními katastrofami.

Filipíny v loňském roce stále dovážely většinu mléčných výrobků, aby uspokojily rostoucí místní poptávku. V minulých letech bylo hlavním dováženým výrobkem v mlékárenském sektoru sušené odstředěné mléko, následované tekutým mlékem, sušenou syrovátkou, podmáslím nebo sušeným podmáslím. Nedostatečnou produkci mléka má pomoci odstranit vládní program Herd Build-Up, který se snaží podpořit růst stád dovozem dojnic a plemenného materiálu, zaváděním šlechtitelských programů a zvýšenou starostlivostí o zvířata.

Energetika

S pokračujícím rozvojem země stoupá i spotřeba energie, kterou Filipíny z více než 80 % získávají z fosilních zdrojů. Globální důraz na přechod k zeleným energiím silně rezonuje i na Filipínách, které už nyní získávají 20 % energie z obnovitelných zdrojů (OZE). Ministerstvo energetiky plánuje zvýšení podílu OZE až na 50 % v následujících dekádách. S rozvolněním pravidel pro zahraniční investice mají nyní i české firmy příležitosti k přímému zapojení do výstavby solárních, větrných a vodních elektráren.

Ministerstvo energetiky usiluje o dosažení úplné elektrifikace zbývajících přibližně 5–6 % neobsluhovaných a nedostatečně obsluhovaných oblastí na Filipínách. Na realizaci Projektu úplné elektrifikace bylo v letošním roce vyčleněno téměř 200 mil. Kč, které mají zajistit přístup k elektřině pro deset tisíc domácností. Příležitosti zahrnují výstavbu dálkových rozvodů, elektroinstalace v domácnostech či solární elektrifikaci škol a vládních budov ve venkovských oblastech.

Filipínská vláda si klade za cíl zvýšit objem elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na 15,304 GW do roku 2030 v rámci národního programu obnovitelné energie. V souladu s tím ministerstvo zveřejnilo Philippine Renewable Energy Atlas, který obsahuje potenciální lokality pro využití obnovitelných zdrojů zahrnujících biomasu, větrnou, solární, geotermální a vodní energii. Filipínská vláda spojila své síly se Světovou bankou a zkoumá i možnosti využití potenciálu 170 GW větrné energie na moři (offshore větrné elektrárny).

Na poli obnovitelné energie jsou aktivní i soukromé subjekty, které nabízejí účast na projektech výstavby vodních, větrných i geotermálních elektráren formou výměny aktiv za akcie. V souladu s novými pravidly pro zahraniční investice Filipíny od roku 2022 umožňují až 100 % podíl zahraničního kapitálu v OZE.

Ani tradiční zdroje energie nejsou zcela opomíjeny, sedimentární pánve v Agusanu, Cotabatu a Suluském moři mají několik nevyužitých nalezišť zemního plynu, které čekají na prozkoumání. Ministerstvo energetiky plánuje v příštích dvaceti letech investovat více než 200 mld. Kč do vytěžení až 4,0 bil. kubických stop plynu. Připravuje se také terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG) v jižní části Luzonu, který usnadní dovoz a opětovné zplyňování LNG.

Philippine Conventional Energy Contracting Program (PCECP) chce přilákat investory k prozkoumání a rozvoji těžby uhlí, ropy a zemního plynu. Investoři se mohou přihlásit prostřednictvím otevřeného výběrového řízení na získání koncese pro určité oblasti. V současné době má ministerstvo v rámci PCECP vytipováno 14 oblastí pro možný průzkum a těžbu ropy.

Voda a životní prostředí

Přístup k pitné vodě, odpovídající sanitační technologie a odpadové hospodářství stále patří mezi výzvy, se kterými se Filipíny plně nevypořádaly. V souladu s plánem na hromadné uzavírání povrchových skládek odpadu plánuje vláda umístění zařízení na využití materiálu (MRF) do všech více než 40 tis. nejmenších správních jednotek v zemi. Některé obce plánují po uzavření povrchových skládek vybudování zařízení určených pro přeměnu odpadu na energii prostřednictvím projektů PPP. Z důvodu častých povodní a klimatických změn jsou nezbytné i investice do protipovodňových systémů a vodního managementu v krajině.

Budování MRF k posílení místního systému nakládání s pevným odpadem a řešení krize v oblasti odpadu v zemi patří mezi priority Ministerstva životního prostředí a přírodních zdrojů (DENR). Odpovědnost za správu MRF, konkrétně třídění, segregaci, kompostování a recyklaci pevných odpadů, náleží barangayům. Vzhledem k jejich vysokému počtu potřebují Filipíny pro realizaci tohoto plánu získat četná zařízení, jako jsou pyrolýzní stroje a podobně.

Využitím odpadu pro výrobu energie (WTE¨) se zabývají PPP projekty ve městech Dagupan (s rozpočtem 213 mil. Kč) a Puerto Princesa (v hodnotě až 800 mil. Kč). Mezi další subjekty, které mají zájem o rozvoj svých WTE zařízení, patří provinční vlády Zamboanga, Sibugay a městská vláda Cebu. S ohledem na ne zcela jasné podmínky provozu WTE zařízení (respektive obecný zákaz spalování odpadu), projednává filipínský parlament návrh zákona, který má detailně upravit podmínky WTE zařízení.

Nakládání s vodními zdroji patří mezi priority nové vlády a prezident proto navrhl i vznik nového ministerstva pro vodní zdroje, které bude odpovědné za implementaci národního vodohospodářského plánu (IWMP). IWMP zahrnuje problematiku odpadních vod, pitné vody, zavlažovacích i protipovodňových systémů. Vlajkovým PPP projektem vodního hospodářství má být Manila Waterfront City Development za 13 mld. Kč. Vícero lokálních subjektů rozvíjí projekty nakládání s odpadními vodami v rámci projektů PPP. Patří mezi ně výstavba kanalizací, čističek odpadních vod nebo jiných sanitačních zařízení na ostrově Palawan a ve městech San Pablo, Bislig, Ormoc a Tugegarao.

Aby se předešlo nepříznivým účinkům tajfunů, podporuje DENR také vodohospodářské projekty v oblastech ohrožených záplavami a povodněmi. Zaměřují se na drenážní práce, posílení průtoků řek, výstavbu regulačních hrází, stabilizaci břehů a svahů proti sesuvy půdy a podobně.

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Filipíny si uvědomují důležitost výzkumu, vývoje a inovací pro udržitelný a inkluzivní ekonomický růst a pamatuje na to i rozpočet příslušného Ministerstva vědy a technologií, které bude letos hospodařit s 9 mld. Kč. Největší část rozpočtu, přes 2,7 mld. Kč, budou směřovat na granty a stipendia pro více než 55 tis. studentů a začínajících vědců z tzv. oborů STEM. Další 1,35 mld. Kč má být alokováno jako grantová podpora pro 197 klíčových projektů z přírodních věd a technologií. 

V souvislosti s přehodnocením filipínské pozice k jaderné energetice se čeští výzkumníci a odborníci mohou podílet na přípravě místního regulatorního rámce, sdílení know-how z provozu a jaderné bezpečnosti, či vědecká a výzkumná spolupráce v oblasti jaderných technologií a jejich použití v energetice a medicíně, o které má zájem University of the Philippines Diliman.

Perspektivně se jeví i spolupráce v oblasti výzkumu vesmíru a vesmírných technologií. Filipínské výzkumné instituce v této oblasti spolupracují zejména s partnery z Japonska a USA, ale otevřené jsou i spolupráci se státy EU. Svědčí o tom i účast Filipínské vesmírné agentury na Copernicus Capacity Support Action Programme for the Philippines (CopPhil), který i díky financování z EU bude mít rozpočet 235 mil. Kč.

Tato nová iniciativa, první program EU pro vesmírnou spolupráci v regionu, pomůže filipínským orgánům vyvinout vnitrostátní systémy, které budou využívat údaje z družic EU pro zmírňování katastrof, přizpůsobení se změně klimatu a strategie pro zajišťování potravin.

Na Filipínách již satelitní snímky programu Copernicus slouží úřadům pro monitorování situace v odlehlých komunitách v důsledku tajfunů, nebo nehod, jako jsou úniky ropy, a pomáhají s připraveností na katastrofy. České výzkumné instituce se do spolupráce mohou zapojit nejen v rámci platformy Copernicus, ale i na bilaterální úrovni, protože na využití satelitních technologií mají zájem i další filipínské univerzity a instituce.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí

Doporučujeme