Filipíny

Rozcestník informací o Filipínách:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Z pohledu ekonomických dopadů pandemie covidu-19 patří Filipíny mezi nejvíce postižené země s následky ve formě zvýšené nezaměstnanosti, poklesu zasílaných remitencí ze zahraničí a výrazného utlumení cestovního ruchu. Otázkou bude schopnost země splácet zahraniční půjčky, zejména ty z Číny. Uzavření země s ohledem na restrikce spojené s covidem-19 pravděpodobně povede k ekonomické recesi v roce 2020 s očekávaným poklesem HDP o 1–3 %. Velkým problémem je rovněž nárůst nezaměstnanosti na ostrově Luzon (tvoří 73 % HDP). Prozatím ztratilo zaměstnání 2,6 milionů pracovníků a nejčernější scénáře hovoří o 10 milionech nezaměstnaných. Pro financování boje proti šíření COVID-19 si Filipíny nadále půjčovaly z domácích a zahraničních zdrojů.

V první polovině roku tvořila ekonomická opatření konzervativních 1,1 % HDP (výhledově by se mělo jednat o 5 až 6 %). Vláda schválila záchranný balíček v hodnotě 1,17 bil. PHP a řadu programů úvěrových záruk pro malé a střední podniky. V důsledku zavedení protikoronavirových opatření také v roce 2020 stoupl schodek státního rozpočtu na 8,1 % oproti očekávanému schodku 5,3 %. Od propuknutí koronavirové krize v polovině března 2020 se Filipíny zaměřily na posilování kapacit zdravotnictví, přesto testy na koronavirus nedostačují a neumožňují široké plošné testování.

Prezident Duterte, kterému parlament udělil mimořádné pravomoci, se spoléhá na udržení pořádku v zemi s pomocí silné ruky policie a posilováním autoritářských tendencí. Pandemie koronaviru nijak zásadně neovlivnila trajektorii dosavadních vztahů, došlo k ještě užšímu potvrzení strategické spolupráce s Čínou. Plán obnovy také zahrnuje drastické snížení daně z příjmu firem na 25 % ze současných 30 % počínaje červencem 2020.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

V rámci protikoronavirové strategie plánuje filipínská vláda vyčlenit 1,49 bil. PHP pro rozličné programy a projekty. Mezi tyto oblasti patří nouzová pomoc pro zranitelné skupiny, prostředky na boj proti COVID-19, fiskální, peněžní pomoc a celkový plán ekonomické obnovy. V první oblasti je to především okamžitá alokace peněžní pomoci do různorodých sektorů a průmyslových oborů. V druhé oblasti se jedná o posílení odolnosti zdravotnického systému v boji proti COVID-19. Částka 843 mld. PHP má sloužit jako rezervní prostředky pro financování možných budoucích plánů obnovy. Konečně, i když plán obnovy nebyl dosud vytvořen, vláda vyjádřila svůj záměr investovat do sociálních a infrastrukturních programů v rámci čtvrtého pilíře.

Stavební průmysl

Současná vláda se zavázala alokovat 7 % HDP na infrastrukturu a poskytnout ekologická řešení ve filipínských městech, kde především automobilová doprava způsobuje obrovské znečištění. V roce 2020 vstoupí filipínský stavební průmysl do období silného růstu s podporou filipínské vlády z programu „Build, Build, Build“. S podílem 16 % na růstu celkového hrubého domácího produktu se dle agentury Fitch Solutions očekává, že se v letošním roce stavební průmysl dále zvýší o 10,9 %. Silný růst je zaznamenáván především v soukromé výstavbě, zejména v nejrychleji rostoucím segmentu rezidenční výstavby, který v roce 2019 představoval 28 % celkové výstavby.

V zájmu další podpory stavebního průmyslu v zemi zahájila vláda v březnu plán stavebního průmyslu 2020–2030, který vytvořilo Ministerstvo obchodu a průmyslu prostřednictvím Úřadu pro stavební průmysl na Filipínách (CIAP) a Federace filipínských dodavatelů (PCA). Na základě tohoto plánu má vláda za 10 let vynaložit 40 až 130 bil.  PHP. Program rozvoje infrastruktury „Build, Build, Build“ bude pokračovat do roku 2025 a bude zvyšovat poptávku pro stavebních materiálech, těžkém vybavení a dalších souvisejících produktech.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Sektor zdravotnictví byl již nabídnut ze strany Ministerstva obchodu a průmyslu Filipín k zařazení v rámci agendy Společného výboru pro ekonomickou spolupráci. Jmenovitě se jedná především o plicní ventilátory, testovací soupravy, ochranné pomůcky a komplexní řešení pro nemocnice. Lze předpokládat navýšení nedostačujících kapacit a celkové posílení zdravotnického sektoru. V souvislosti s tím a s rostoucím výskytem nemocí a nárůstem zdravotnických zařízení roste poptávka po zdravotnických prostředcích, u nichž se na období 2018–2023 předpokládá roční nárůst o 10,3 %. Špička sektoru (velké nemocnice v Manile) je přitom na úrovni srovnatelné s ČR.

Nakládání se zdravotnickým odpadem v důsledku pandemie bude jedno z postkoronavirových témat pro firmy z oboru. Obrovské množství jednorázového zdravotnického materiálu bude nutné v dohledné době ekologicky a efektivně likvidovat s ohledem na zabránění dalšímu šíření koronaviru. Zdravotnický průmysl je v dlouhodobém měřítku považován za rychle rostoucí, nicméně značně závislý na spolupráci státního a soukromého sektoru k adaptaci zdravotnických inovací a digitálních řešení.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Ministerstvo zemědělství se zaměřuje na snížení výrobních nákladů a implementaci čtyř klíčových odvětví. Jmenovitě mechanizace, osiva s vysokým výnosem, školení a zvýšené dostupnosti úvěrů pro zemědělce. Kromě toho musí podle mezinárodních analytiků Filipíny překonat problémy, jako jsou špatné zavlažovací sítě, omezená silniční infrastruktura mezi zemědělskými podniky a nedostatečné poskytování rozšiřovacích služeb, tak aby byly plně konkurenceschopné na mezinárodní úrovni. V polovině dubna 2020 oznámil ministr zemědělství William Dar zavedení nového programu „Plant, Plant, Plant“, který obdrží financování ve výši 31 bil. PHP (615,4 mil. USD), které bude použito k poskytnutí semen a zvýšení produkce v oblasti Luzonu, Visayas a Mindanao. Z toho bude 8,5 mld. PHP (168,8 mil. USD) přiděleno na projekt „Rice Resiliency Project“, který má navýšit produkci rýže z 87 % na 93 %. Nadále pokračuje proces mechanizace, kde mohou čeští výrobci a dodavatelé uspět v rámci dodávek kombajnů, traktorů a technologií na digitalizaci farmářských provozů.

Velvyslanectví ČR v Manile
e-mail: commerce_Manila@mzv.cz
www.mzv.cz/manila

Pravidelné novinky e-mailem