Ocenění českých lídrů letos již popáté

Letos již popáté představí projekt Ocenění českých lídrů největší a nejúspěšnější ryze české firmy. Držitele ocenění v každém kraji ČR vybere odborná porota z 1526 společností.


Firmy byly nominovány odborným garantem projektu, jímž je mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Celkem 202 společností se v nominacích objevilo poprvé. Přihlášky do projektu je možné posílat do 23. září 2021. Jména vítězů budou zveřejněna v listopadu.

V předešlém ročníku, který byl již poznamenán situací spojenou s pandemií COVID-19, vyhovělo kritériím soutěže 1516 společností, do finále se jich pak dostalo 92. Více jak 60 % těchto firem působí na trhu již od 90. let, firmy založené po roce 2000 tvořily loni čtvrtinu uchazečů o zisk ocenění. Z analýzy loňských finalistů vyplynulo, že jsou důležitými zaměstnavateli, ve svých regionech patří k těm předním, když celkově zaměstnávají zhruba 15 tisíc lidí a představují obrat ve výši blížící se 10 miliardám korun.

Rok 2020 v projektu Ocenění českých lídrů jasně ukázal, že firmy, které jsou do něj zapojeny, jsou páteří české ekonomiky, a tím i ekonomickou a sociální stabilitou naší země. Letošní ročník se tak opět posouvá do nové roviny.

„Je opravdu důležité zdůraznit význam těchto českých firem, českých podnikatelů a zaměstnavatelů, kteří i přes abnormální podmínky a neuvěřitelné překážky jdou stále dál.  Je nutné ocenit jejich usilovnou píli a nezlomnou vytrvalost a zároveň vyzdvihnout jejich morální, sociální a ekonomický přínos,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu a Podnikatelské platformy Helas.

„Neméně důležitým aspektem je i vzájemné propojení a spojení těchto lídrů v platformě českých firem, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. Členové podnikatelské platformy, kterou Agentura Helas vytváří již od roku 1997, jsou čeští podnikatelé, podnikatelky, manažeři a majitelé firem. Jsou to osobnosti. Zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především: nevzdávají se. Spolu mají vzácnou možnost vytvořit si vlastní společné mikroklima, kde se dobré české firmy vzájemně podrží. Propojí se, najdou nové zdroje, kontakty, příležitosti i inspiraci a úlevu v pocitu, že nejsou sami,“ dodává Kohoutová.

Podle Pavla Fingera, místopředsedy představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s, koronavirové období zatím překvapivě příliš nezamíchalo s výsledky hospodaření firem v různých oblastech podnikání. Například z hlediska poměru mezi nově vzniklými a zaniklými obchodními společnostmi si nejlépe vedly ty firmy, které působí v dopravě a skladování a ve stavebnictví.

Kromě těchto oborů můžeme najít české lídry například rovněž mezi společnostmi z oboru nakládání s nemovitostmi. Například hypoteční trh roste setrvale bez ohledu na pandemii, což právě tomuto odvětví velmi pomáhá. Zajímavostí jistě je, že se počet společností v letošním roce zvýšil dokonce i v oboru poměrně značně zasaženém pandemií, kterým je ubytování, stravování a pohostinství.

Ocenění českých lídrů 2020 zná vítěze, polovina finalistů podniká s rodinou

Naopak nepříznivou relaci mezi počtem vzniklých a zaniklých společností vykázala oblast obchodu, zde však došlo k prohloubení již existující tendence poklesu počtu společností z předchozích let. Totéž platí i pro firmy působící v profesních, vědeckých a technických činnostech, které byly postiženy stagnací počtu společností již i v předchozích obdobích.

„Opravdoví lídři se však snaží najít příležitosti k rozvoji svého podnikání i v krizových obdobích, přičemž dobře vědí, že musí být na správném místě ve správném čase a k tomu vede jediná cesta, kterou je neustálé vyhodnocování dostupných informací a rychlá reakce na vznikající anebo předvídanou poptávku. Se shromažďováním a vyhodnocováním relevantních informací lídrům ve firmách rádi pomůžeme, ale rozhodnutí o směřování jejich dalších podnikatelských kroků už necháme na nich,“ říká Pavel Finger.

Společnosti, které jsou 100% v rukách českých majitelů, dosahují ročního obratu minimálně 200 milionů korun alespoň v jednom hodnoceném roce, zaměstnávají více jak 50 lidí a získali nominaci odborného garanta, se mohou do soutěže registrovat online do 23. září 2021. Vítězové budou představeni v listopadu 2021.

Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychlidru.cz

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme