Od začátku roku získali podnikatelé od ČMZRB více než 21 mld. Kč

Malí a střední podnikatelé získali od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) za prvních pět měsíců letošního roku podporu v objemu přes 21 mld. Kč, což představuje více než dvojnásobný meziroční nárůst. Banka tak firmám poskytla téměř takový objem podpory jako v roce 2019, který byl doposud historicky nejúspěšnější. Celkově od začátku roku do 31. května 2020 pomohla podnikatelům profinancovat přes 4 100 projektů převážně provozního charakteru.

Přestože se ČMZRB od konce března letošního roku primárně zaměřuje na vyřizování žádostí o podporu z programů COVID, podnikatelé poptávají i běžné programy, které jim usnadňují jejich další rozvoj. Za prvních pět měsíců letošního roku ČMZRB v rámci těchto programů (tj. vyjma programů COVID) poskytla malým a středním podnikatelům podporu v objemu 8,5 mld. Kč a pomohla tak profinancovat dalších bezmála 2 000 projektů jak provozního, tak investičního charakteru.

V rámci programů COVID pak k 31. květnu 2020 schválila podporu pro více než 2 100 živnostníků, malých a středních podniků v objemu 12,8 mld. Kč. „Podnikatelé tak od začátku letošního roku od naší banky získali zvýhodněné financování v objemu 21,2 mld. Kč. To znamená, že už teď jsme jim poskytli téměř takový objem záruk a zvýhodněných úvěrů (92 %) jako za celý loňský rok, který byl historicky nejúspěšnější,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB a dodává: „Jedná se o podporu ve formě námi napřímo poskytnutých nebo zaručovaných úvěrů.“

Podporu ve formě záruk a úvěrů nejčastěji čerpají malé podniky. Tři ze čtyř podpořených projektů realizují firmy s méně než 50 zaměstnanci, zbývající čtvrtinu pak středně velcí podnikatelé. „Zvýhodněné financování od naší banky směřuje napříč jednotlivými obory podnikání. Nejčastěji ho čerpají firmy působící v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, průmyslu a stavebnictví. V případě programů COVID pak na třetím místě s 11% podílem dominuje oblast stravovacích a ubytovacích služeb. Vzhledem k tomu, že v rámci standardních programů v tomto segmentu v období prvních pěti měsíců letošního bylo podpořeno 3 % projektů z celku, je zřejmé, že do tohoto segmentu v rámci programů COVID směřuje daleko větší objem podpory, než je běžné,“ upozorňuje Jiří Jirásek.

Zvýhodněné financování od ČMZRB směřuje i napříč jednotlivými regiony. Nejčastěji ho podnikatelé využívají k profinancování projektů v Jihomoravském, Moravskoslezském kraji a hlavním městě Praha.

Počet podpořených projektů dle oborů podnikání (leden až květen 2020)

 Podpora celkemStandardní programyCOVID programy
Maloobchod a velkoobchod41,3 %48 %35 %
Průmysl25,0 %23 %27 %
Stavebnictví10,6 %15 %7 %
Doprava a skladování4,8 %4 %6 %
Ubytovací a stravovací služby7,3 %3 %11 %
Profesní, vědecké a technické činnosti2,6 %2 %3 %
Administrativní a podpůrné činnosti2,0 %1 %3 %
Další obory6,4 %4 %8 %
Zdroj: ČMZRB

Počet podpořených projektů dle krajů (leden až květen 2020)

 Podpora celkemStandardní programyCOVID programy
Hl. město Praha12,5 %16 %10 %
Jihočeský kraj6,0 %5 %7 %
Jihomoravský kraj14,2 %15 %13 %
Karlovarský kraj1,9 %1 %3 %
Královéhradecký kraj6,2 %5 %7 %
Liberecký kraj3,9 %4 %4 %
Moravskoslezský kraj13,8 %15 %12 %
Olomoucký kraj6,4 %7 %6 %
Pardubický kraj6,4 %6 %7 %
Plzeňský kraj5,7 %4 %7 %
Středočeský kraj8,8 %8 %9 %
Ústecký kraj3,7 %4 %4 %
Vysočina kraj4,0 %4 %4 %
Zlínský kraj6,5 %6 %7 %
Zdroj: ČMZRB

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme