Odhad potřeb Ukrajiny na obnovu země je ve výši 349 miliard eur

9. září byl zveřejněn odhad potřeb na obnovu a rekonstrukci Ukrajiny, který dle společného hodnocení ukrajinské vlády, Evropské komise a Světové banky ve spolupráci s partnery činí 349 miliard eur.

Očekává se, že tato částka v následujících měsících s pokračující válkou poroste. Rychlé posouzení škod a potřeb (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA) představuje první komplexní hodnocení dopadů války ve dvaceti různých odvětvích po ruské invazi. Stanovuje také finanční potřeby pro odolnou, inkluzivní a udržitelnou obnovu a rekonstrukci a poskytuje plán pro plánování.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme