OP PIK: Příjem žádostí ve Výzvě V – ÚSPORY ENERGIE byl ukončen

Agentura API 30. června ukončila příjem žádostí o dotace ve Výzvě V ÚSPORY ENERGIE, jejímž cílem je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Program podporuje řadu opatření, která přispívají k úspoře konečné spotřeby energie.

„Ve výzvě firmy vyčerpaly požadovanými dotacemi téměř šest miliard korun – tedy téměř celou plánovanou alokaci výzvy. Zpracovali jsme celkem přes tisíc projektů s průměrnou výší dotace pět milionů korun na jeden projekt,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Firmy na projekty, které povedou k úsporám energie vynaložily celkem přes 14 miliard korun způsobilých výdajů. Podporu mohly využít například na modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla nebo stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, zavádění a modernizaci systémů měření a regulace, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy), instalaci akumulace elektrické energie a řadu dalších opatření.

Rozdělení firem podle velikosti

Mikropodniky78
Malé podniky478
Střední podniky255
Velké podniky238
zdroj: API

Počet firem v jednotlivých krajích, které program na úsporu energie využily

Jihočeský kraj84
Jihomoravský kraj116
Karlovarský kraj33
Kraj Vysočina86
Královehradecký kraj61
Liberecký kraj52
Moravskoslezský kraj123
Olomoucký kraj97
Pardubický kraj64
Plzeňský kraj57
Středočeský kraj117
Ústecký kraj88
Zlínský kraj105
zdroj: API

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme