OP PIK: Vyhlášena Výzva IV programu podpory Vysokorychlostní internet

Ve středu 4. března 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu IV programu podpory Vysokorychlostní internet. Alokace výzvy je stanovena ve výši 1 500 000 000 Kč a jejím cílem je přispět ke vzniku moderní přístupové sítě nové generace.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • rozšiřování (modernizace) stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup
    k internetu
  • zřizování nových sítí

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • podnikatelský subjekt registrovaný u Českého telekomunikačního úřadu (bez ohledu na velikost)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci výzvy je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč
  • dotace je poskytována ve výši do 75 % z prokázaných způsobilých výdajů projektu

FAQ:

Projekty musí být realizovány na území ČR mimo území NUTS 2 Praha

Plný text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace anebo na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme