OP PIK: Vyhlášena Výzva XI programu Technologie

V pondělí 17. února 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu XI programu podpory Technologie zaměřenou na začínající podniky.

Cílem Výzvy je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Kdo může žádat (příjemci podpory):

FAQ:

Termíny:

  • Zahájení příjmu 9. 3. 2020
  • Ukončení příjmu 25. 5. 2020

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme