OP PIK: Zahájen příjem žádostí do programu Inovační vouchery – COVID-19

Dotace až 85 % je určena na nákup služeb od výzkumných organizací a akreditovaných laboratoří souvisejících s bojem proti koronaviru.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahajuje 17. dubna 2020 příjem žádostí do výzvy V programu Inovační vouchery. Výzvu vyhlásilo 16. dubna 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK.

Příjem žádostí potrvá do 31. prosince 2020.

Účelem výzvy je zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků v souvislosti s bojem proti koronavirové infekci a podpora vzniku nových preventivních opatření na zmírnění dopadů šíření nemoci bezprostředně uplatnitelných na trhu.

  • Způsobilé jsou výdaje na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb zaměřených na: měření, diagnostiku, testování, zkoušky a certifikování inovovaných výrobků a služeb; návrhy unikátních konstrukčních řešení a nových typů zařízení; modelování a simulaci procesů, dějů, systémů a provozů apod.
  • Míra podpory je 50 % pro způsobilé výdaje od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč a celých 85 % ze způsobilých výdajů pro projekty se způsobilými výdaji od 58 824 do 498 823 Kč.
  • Výše podpory je 250 000 – 999 999 při 50 % režimu, 50 000 – 424 000 Kč pro menší projekty s 85 % mírou podpory.
  • Výzva je určena pro malé a střední podniky. Místo realizace musí být v České republice, mimo území Hlavního města Prahy.
  • Plánovaná minimální alokace na tuto výzvu je 50 milionů korun.

„Reagujeme na aktuální potřebu zavádění nových opatření pro boj s COVID-19. Výzva Inovační vouchery má navíc výrazně zjednodušený proces podání i hodnocení žádosti tak, abychom inovativní podniky reagující na aktuální potřeby společnosti nezatížili zbytečnou administrativou navíc.“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Informace a konzultace

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme