OP PIK: Zahájení příjmu žádostí do Výzvy XII. COVID-19 programu podpory Technologie

Dotace v tomto programu jsou zaměřeny zejména na podporu výroby zdravotnických prostředků a nových technologií souvisejících s přímým bojem proti COVID-19.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahajuje 4. května 2020 příjem žádostí do výzvy v programu Technologie. Výzvu vyhlásilo 15. dubna 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Příjem žádostí potrvá do 5. června 2020.

Cílem Výzvy je podporovat růst a posilovat konkurenceschopnost malých a středních podniků v oblasti produkce zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti koronavirové infekci.

Výzva umožňuje malým a středním podnikům využít dotaci na projekty, jejíž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany a likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce. Dotace na projekt je poskytována v rozmezí od 250 tisíc Kč do 20 milionů Kč. V případě požadované dotace do 2,5 milionu Kč není kladen požadavek na prokázání dvouleté účetní historie žadatele. Za způsobilé jsou považovány výdaje vzniklé od 1. 2. 2020. Plánovaná alokace výzvy je 300 milionů Kč.

 „Podpora je poskytována v souladu s Dočasným rámcem pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené následky epidemie COVID-19. Ten nám umožnil rychle reagovat a umožnit tuzemským podnikům pořízení strojů a technologií pro výrobu prostředků na boj proti infekci a jejímu dalšímu šíření.“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Agentura API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty.

Informace je možné získat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme