OP TAK: Navýšení alokace výzvy I aktivity Marketing

Malé a střední podniky mohou žádat o finance na marketingovou podporu pro vstup na nové trhy mimo ČR. Výzvu vyhlásilo 29. května 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době eviduje žádosti o podporu podané do výzvy I aktivity Marketing za více než 350 mil. Kč, objem dosud podaných žádostí tedy překročil výši plánované alokace Výzvy 250 mil. Kč. Z důvodu velkého zájmu žadatelů se ŘO OP TAK rozhodl navýšit alokaci výzvy.

Ilustrační foto | Burhan Ay Photography / Shutterstock.com

Nová výše alokace Výzvy bude oznámena po ukončení příjmu žádostí o podporu. Příjem Žádostí o podporu bude zastaven při dosažení dvojnásobku původní požadované dotace v přijatých žádostech o podporu tj. 500 mil. Kč, nejpozději však 30. 10. 2023.

Více o programu Marketing a o Výzvě I na webu agentury API

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma. 

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Marketing, média a PR

Doporučujeme