Aktualizováno Video

OP TAK: Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na marketing pro vstup na nové trhy 

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila 19. června příjem žádostí o dotace ve výzvě Marketing.

Malé a střední podniky mohou žádat o finance na marketingovou podporu pro vstup na nové trhy mimo ČR. Výzvu vyhlásilo 29. května 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 30. října 2023.  

Ilustrační foto | Eugenio Marongiu / Shutterstock.com

Cílem výzvy je posílit růst malých a středních podniků, jejich schopnost a marketingovou připravenost nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich.

Navýšení alokace výzvy I aktivity Marketing

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době eviduje žádosti o podporu podané do výzvy I aktivity Marketing za více než 350 mil. Kč, objem dosud podaných žádostí tedy překročil výši plánované alokace Výzvy 250 mil. Kč. Z důvodu velkého zájmu žadatelů se ŘO OP TAK rozhodl navýšit alokaci výzvy.

2. navýšení alokace výzvy I aktivity Marketing

27. 2. 2024: Řídící orgán OP TAK rozhodl o navýšení alokace ve výzvě I aktivity Marketing z původních 250 mil. Kč na 473 mil. Kč, tedy o 223 mil. Kč.

„Žadatelé mohou podporu využít na účast na zahraničních výstavách a veletrzích. A to například na pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků, na dopravu exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty či video,“ uvádí Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. 

Firmy mohou v této výzvě získat až 50 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 2 450 000 korun na jeden projekt.

Podrobné informace o aktuální výzvě z  OP TAK na webu API 

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.  

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma. 

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Marketing, média a PR

Doporučujeme