Pandemie urychluje digitalizaci a využívání inovací

Rekordně rychle připravená aplikace pro „ošetřovné“ OSVČ, hackathon Hack the Crisis, v němž firmy vyvíjejí nová technologická řešení, nebo chatbot, který pro odpovědi na nejčastější otázky jen za prvních 16 dnů využilo téměř 76 tisíc podnikatelů a živnostníků. a také platforma CoVpoint pro propojování nabídek a poptávek. To jsou některé konkrétní příklady toho, jak se zvládáním celosvětové situace s covid-19 pomáhá digitalizace a využívání inovací.

Patří sem i videokonference a další formy on-line komunikace, kdy je do MS Teams v rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu zapojeno přes 1 400 uživatelů, či digitální karta s informacemi o pandemii koronaviru, kterou má v polovině května nainstalovanou víc než 1,2 milionů občanů. Moderní informační a komunikační technologie se do aktuálního dění v současné době zapojují rychleji než za běžného stavu. A lidé musejí rychleji než dřív reagovat na měnící se svět.

Aplikace pro „ošetřovné“ OSVČ

„V rekordně krátké době 5 dnů se podařilo připravit a spustit aplikaci pro „ošetřovné“ OSVČ,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

„Od 1. do 30. dubna jsme mohli přijmout žádosti o „ošetřovné“ OSVČ od 68 tisíc lidí. Z toho do začátku tohoto týdne 50 tisíc schválit a jen tři tisíce zamítnout. Nejčastěji proto, že žádost přišla víckrát, OSVČ neexistovala nebo šlo o pokus o podvod. Zbývajících 15 tisíc žádostí bylo třeba kvůli chybám vrátit na opravu či doplnění. Aplikace a související informace jsou k dispozici na www.mpo.cz/osetrovneosvc,“ doplňuje ministr.

Informační systém pro vyřizování dotace OSVČ, která je obdobou ošetřovného u zaměstnanců, je provázaný s dalšími aplikacemi Ministerstva průmyslu a obchodu. Postaven je na cloudových technologiích Azure a vyvinutý byl ve spolupráci se společnostmi Microsoft a Unicorn.

Hackněte krizi

Hack the Crisis je koncept, který spojuje stát, kraje, univerzity, firmy a asociace s cílem urychlit realizaci vybraných projektů reflektujících priority České republiky v boji proti koronaviru. Realizuje ho CzechInvest ve spolupráci s MPO a dalšími partnery.  S cílem hledat a podpořit konkrétní řešení pro aktuální potřeby.

„Do hackathonu se lze přihlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách projektu. Určen je pro týmy či firmy, které mají nápad nebo prototyp, jak pomoci v boji proti koronaviru. O délce hackathonu rozhodnou účastníci a případná náročnost nových řešení. Projekty se hodnotí na základě několika kritérií, kterými je inovativnost, realizovatelnost a dopad,“ prozrazuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Podle náměstka je cenou mimo jiné to, že se začnou navrhovaná řešení reálně využívat: „Vybraným projektům bude zajištěno financování z programu Czech Rise Up. A v rámci hackathonu se rovněž rozdělí finanční dar 10 milionů korun, který ČR dostala na pomoc v boji s koronavirem od společnosti Hyundai.“  

Neocenitelný chatbot

Lidé při zjišťování potřebných informací také často využívají chatbota na webu BusinessInfo.cz či na stránkách www.mpo.cz. Ten automatizovaně radí podnikatelům a živnostníkům s tím, jaká jsou aktuální omezení provozu, které obchody musejí být zavřené aj. Od 16. do 31. března webového asistenta využilo téměř 76 tisíc lidí, ve špičce se jednalo o 1 600 uživatelů za hodinu, což znamenalo jednoho uživatele každé dvě vteřiny.

„Lidé se prostřednictvím chatbota nejčastěji zajímali o to, jak jim pomůže stát (47 %), hledali odpovědi na konkrétní otázky (33 %), zjišťovali informace o ochranných pomůckách pro zaměstnance (12 %) či se chytrého navigátora ptali na krizová usnesení vlády (5 %),“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. Právě v gesci agentury CzechTrade je podnikatelský portál Businessinfo.cz, na kterém byl chatbot poprvé spuštěn.

Ti, kteří chatbota využili, si v průměru přečetli 24 odpovědí. Nejčastěji je zajímaly drobné podnikatelské úlevy (48 %), příspěvek na mzdy zaměstnanců (34 %) a program covid II (18 %).  Podnikatelé, které zajímal program Antivirus, nejvíc vyhledávali informace o kompenzacích při nuceném uzavření podniku (55 %) a o podpoře při omezení poptávky na trhu (33 %). Chtěli také vědět víc o pomoci při nedostatku vstupů pro výrobu (5 %) a karanténě (4 %).

CoV Point a Spojujeme Česko

Informační portál CoVpoint propojuje nabídku a poptávku nejen z oblasti osobních ochranných pomůcek. „Spustili jsme službu, po které v této době vznikla logická poptávka. Původně mělo jít hlavně o platformu, kde firmy můžou nabízet státu i dalším zboží a kapacity, zejména ochranné pomůcky, za týden se však Spojujeme Česko rozrostlo i o jiné zajímavé projekty, kde firmy nabízejí například logistiku, IT služby, psychologickou pomoc nebo průmyslovou výrobu a zejména zajímavé technologické projekty, kde podporujeme jejich transfer,“ říká ředitel odboru komunikace MPO Robin Čumpelík.

Portál spravuje MPO, spolupracují na něm agentury CzechInvest a CzechTrade. Dosud ho využily stovky subjektů, v současné době obsahuje na 1 900 nabídek a poptávek. Díky kontaktům CzechInvestu například firma Acam Solution společně s dalšími partnery pomohla zautomatizovat výrobu společnosti Sigma, Sigmu navíc CzechInvest propojil s výzkumným týmem na Českém institutu informatiky a robotiky pražského ČVUT. Pomyslnou nadstavbou portálu je pak platforma Spojujeme Česko.

Microsoft Teams

Jde o platformu pro on-line komunikaci s možností chatu, sdílení a spolupráce na dokumentech v Office 365 v reálném čase, audio hovorů či videokonferencí. Původní stovka aktivních uživatelů datovaná k 15. březnu vzrostla na 890 uživatelů k 31. březnu. Denně platformu pro komunikaci s pracovníky MPO využívá téměř 600 externistů. V rámci ní rovněž vznikl a průběžně se aktualizuje centrální Covid manuál, který obsahuje odpovědi na otázky podnikatelů a živnostníků.

Digitální/interaktivní karta

Jde o průběžně aktualizovanou kartu pro mobilní telefony, kterou si může stáhnout úplně každý. Jedná se o chytré využití funkcionalit smart zařízení. Kartu lze přirovnat k tiskovině – letáku, který je digitální a změny se v něm znázorňují formou notifikací. V kartě se průběžně aktualizují klíčové informace, které s pandemií koronaviru v ČR souvisí – počet testovaných, nemocných, uzdravených či denní nárůst. 

Aktuálně ji využívá víc než 1,2 milionů lidí. Od spuštění nouzového stavu se z ní občanům odeslalo 47 863 263 informací. Pilotní projekt, který ukazuje praktické uplatnění digitálního nástroje v systémové komunikaci s občany, se nyní vyhodnocuje.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a byznys
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme