Paušální daň letos využije asi 80 tisíc živnostníků

Ke 12. lednu 2022 obdrželo Ministerstvo financí, respektive Finanční správa zhruba 22 300 nových oznámení ke vstupu do paušálního režimu daně. Podle kvalifikovaného odhadu ministerstva využije letos paušální daň přes 80 tisíc živnostníků.

Loni to bylo asi 65 tisíc OSVČ. Podle odhadů správce daně má tuto možnost potenciálně až 120 tisíc Čechů.

Ilustrační fotografie

Desítky tisíc živnostníků tak letos nebudou řešit žádná daňová přiznání a přehledy k zákonnému pojistnému. Nebudou muset komunikovat se třemi úřady najednou ani platit za účetní služby. Jednoduše v internetovém bankovnictví nastaví trvalou měsíční platbu ve výši 5 994 korun (minimální zálohy na pojistné plus 100 korun daň z příjmu) a mají vystaráno.

Od ledna loňského roku bylo na finanční úřady doručeno celkem 102 802 oznámení. Mnoho žádostí o paušální režim však bylo zamítnuto z důvodu nesplnění podmínek (odkaz), ukončení živnosti nebo rozhodnutí OSVČ v paušální dani nepokračovat. Vyřazena byla také řada duplicitních podání.

Konečné číslo se bude pohybovat kolem zmíněných 80 tisíc, známo bude nicméně až poté, co Finanční správa prověří všechna nová oznámení ke vstupu a zaeviduje všechna vystoupení z paušálního režimu. Řada přihlášek k paušální dani navíc ještě stále v těchto dnech může dorazit se zpožděním poštou. V loňském roce platilo daně a odvody pojistného paušálně kolem 65 tisíc živnostníků.

Podrobnosti k výhodám či nevýhodám paušální daně

Čísla se v průběhu roku měnila v návaznosti na nové podnikatele, kteří mají při zakládání své živnosti možnost vstoupit do paušálního režimu daně kdykoliv během roku, a také s ohledem na odcházející paušalisty například v důsledku překročení hranice pro osvobození od DPH či zrušení živnosti v průběhu roku.

Zvýšení limitu ročních příjmů od roku 2023?

Očekávaný nárůst aktivních paušalistů na počet přesahující 80 tisíc považuji za potvrzení funkčnosti tohoto modelu, který má za sebou pilotní rok provozu. Samozřejmě je třeba vnímat, že jsme v ekonomicky složité a nejisté době přetrvávající pandemie, v níž může u drobných podnikatelů stále převládat větší konzervativnost. Jsem nicméně přesvědčen, že budoucnost paušální daně je především v jejím rozšíření pro podnikatele s ročními příjmy až do dvou milionů korun,“ popisuje ministr financí Zbyněk Stanjura.

Pokud se nám tato výjimka v oblasti plátcovství DPH povede na evropské půdě dojednat včas tak, aby mohl dvojnásobný příjmový limit platit pro registraci k DPH i pro paušální daň už od příštího roku, věřím, že to bude pozitivní impuls pro další desítky tisíc nových uživatelů paušální daně,“ doplňuje Stanjura.

Podle Ministerstva financí by se případné zvýšení hranice obratu pro osvobození od DPH na dva miliony korun týkalo zhruba 105 tisíc podnikatelů. Kolik lidí z této skupiny by se poté při stejném zvýšení roční příjmové podmínky pro vstup do zmíněného režimu zapojilo do paušální daně bude záviset na parametrech záloh pro tuto příjmovou skupinu a na charakteru jejich podnikání.

V současnosti vyřizuje Evropská komise žádost českého rezortu financí o zvýšení hranice obratu pro osvobození od DPH na 85 000 EUR. Komise má nyní až osmiměsíční časovou lhůtu pro vyjádření pro Radu EU a ta má další až tři měsíce čas na své rozhodnutí. MF nicméně věří v kladné vyřízení žádosti ještě v prvním kvartálu letošního roku, aby byl následně dostatek času na novelizaci české legislativy.

V dopise Komisi MF argumentují Češi zejména neaktuálností stávajícího limitu pro plátcovství DPH, který vychází z částky vyjednané při vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004. Limit se nezměnil už 17 let navzdory relativně vysoké inflaci.

Evropská unie navíc zvýšení limitu pro plátcovství DPH na roční příjmy do 85 000 eur podporuje a v minulém roce to stvrdila novelou evropské směrnice o DPH s účinností od 1. ledna 2025.

Paušální zálohy letos činí 5 994 Kč

Pro letošní rok se k paušální dani mohli do 10. ledna 2022 přihlásit podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH, mají roční příjmy z podnikání do milionu korun a současně nemají příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou). Učinit tak bylo možné stejně jako v loňském roce přes datovou schránku, poštou, nebo na podatelně příslušného finančního úřadu.

Pokud některou z podmínek ke vstupu poplatník nesplní, úřad ho o tom vyrozumí. V opačném případě je oznámení přijato a stáváte se účastníkem paušálního režimu. Loňští paušalisté pokračují ve své účasti v paušálním režimu automaticky, tedy nemuseli nic ohlašovat ani žádat o prodloužení paušálního režimu. Musí si pouze do 20. ledna 2022 přenastavit trvalé platby paušálních záloh, které se upravují vždy jednou za rok v návaznosti na vývoj průměrné hrubé mzdy prostřednictvím minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Pro letošní rok činí paušální zálohy 5 994 Kč měsíčně, tedy zhruba o 500 korun více než vloni (5 469 Kč). V této částce je stejně jako dosud zahrnuto minimální zdravotní pojištění (2 627 Kč), minimální sociální pojištění navýšené o 15 % (3 267 Kč) a daň z příjmů ve výši rovných 100 korun. Zálohy jsou splatné vždy k 20. dni daného měsíce a lze je platit pravidelně každý měsíc, ale i předplatit na několik měsíců dopředu či dokonce jednorázově na celý rok.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme