Paušální daň nově: Překročení limitu o pár stovek vám může zvýšit odvody o 100 tisíc

Nedávno přijatá novela zákona o daních z příjmů počítá se zvýšením limitu příjmů OSVČ pro zapojení do režimu paušální daně. Kromě toho zavádí pásmový systém, podle kterého budou podnikatelé platit různou výši paušální daně v závislosti na svých příjmech.

Podle Ministerstva financí ČR by měla nová legislativa zvýšit atraktivitu paušální daně a mělo by ji využívat daleko více OSVČ.

Ilustrační foto

S tím souhlasí i odborníci, mnozí nicméně poukazují na to, že nový systém je příliš složitý a řadu potenciálních plátců odradí. Pro OSVČ bude důležitější než dříve mít své příjmy pod neustálou kontrolou.

Využití režimu paušální daně OSVČ zatím zůstává za očekáváním ministerstva financí. „Jedná se o relativně nový institut, do něhož lze navíc vstoupit ve velice náročných termínech – do 10. ledna daného roku. Navíc v realitě, kdy OSVČ standardně řeší zdanění daného roku až o rok a čtvrt později, při přípravě daňového přiznání,“ vyjmenovává důvody současného stavu daňový manažer z poradenské skupiny Moore Czech Republic Martin Pech.

Plátců paušální daně je v současnosti zhruba 79 tisíc. Celkový počet OSVČ v Česku přitom přesahuje 1 milion. „Zvýšení limitu pro zapojení se do platby paušální daně je bezesporu krok správným směrem. Zamýšlené navýšení adresátů i pro OSVČ s příjmy od 1 do 2 milionů samozřejmě znamená nutnost zavedení několika pásem paušální daně, tak aby její výše co nejlépe odrážela výši příjmů plátce. To je pochopitelné, nicméně navrhované hranice a
podmínky mohou být pro spoustu lidí velmi komplikované,“ vysvětluje Martin Pech.

Do jakého pásma patříte? Složité počty

Pro stanovení výše paušální daně musí podle novely sám podnikatel určit, do kterého ze tří pásem spadá. To záleží na celkové výši jeho příjmů ze samostatné výdělečné činnosti a dále také na výši příjmů dle uplatnitelného výdajového paušálu.

„OSVČ budou muset složitě počítat, zda je u 75 % jejich příjmů uplatnitelný 60 či 80procentní výdajový paušál. Pokud tedy podnikatel vykonává různé činnosti, bude pro něj obtížné stanovit, do kterého pásma spadá,“ upozorňuje Martin Pech s doporučením, aby si podnikatel vždy ke konci roku provedl kontrolní kalkulaci daně a odvodů sociálního a zdravotního pojištění (s využitím a bez využití paušální daně) a vybral si pro něj výhodnější cestu.

Více informací k jednotlivým pásmům najdete v článku Komu se v roce 2023 vyplatí paušální daň? Přihlásit se k ní můžete od října do ledna na BusinessInfo.cz

To musí finančnímu úřadu oznámit vždy do 10. ledna daného roku. „Rozdíly mohou přesahovat 100 tisíc korun na ročních
odvodech, proto se určitě nevyplatí tato posouzení odkládat a v případě nejasností se poradit s daňovým poradcem,“ dodává.

Migrace mezi pásmy

Pokud se sníží příjmy podnikatele tak, že začne spadat do nižšího pásma, má nárok na přechod mezi pásmy a také na vrácení přeplatku na dani. Při zvýšení příjmů je přechod do vyššího pásma nevyhnutelný.

„Pokud budou příjmy OSVČ vyšší než jaké stanovuje jejich stávající pásmo, bude muset doplatit paušální daň a následně přejít do vyššího pásma, anebo ze systému zcela vystoupit. V rámci přechodu do vyššího pásma v něm bude OSVČ muset minimálně rok zůstat, přestože by další rok
splňovala podmínky pro pásmo nižší. V tomto případě může být pro OSVČ úplný výstup ze systému paušální daně výhodnější,“ říká Martin Pech.

Poradce na závěr poukazuje na úskalí systému: „Překročení limitu příjmů o tisíc korun může znamenat navýšení odvodů až o sto dvacet tisíc korun.“

Redakčně upravená tisková zpráva Moore CR

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme