Paušální daň využívá jen deset procent OSVČ. Jaké jsou důvody?

Přestože nedávno zavedenou paušální daň považují živnostníci za správný a vstřícný krok, využívá ji zatím pouze deset procent z nich, o tři procenta více než loni.

Většinou proto, že se paušální daň nevyplatí, myslí si, že není nastavena správně, případně sami podnikatelé nesplňují podmínky, za nichž je možné do tohoto režimu vstoupit.

Ilustrační obrázek

Vyplývá to z ankety, kterou pro Asociaci malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR (AMSP ČR) uskutečnila agentura IPSOS na vzorku 700 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Komu a proč se vyplatí paušální daň a kdo ji může využít?

„Od počátku fungování paušální daně, tedy od roku 2022, využívalo tuto možnost pouze sedm procent OSVČ, letos v lednu se přidala další tři procenta,“ upřesňuje Josef Jaroš, předseda představenstva AMSP ČR.

„Že se jim paušální daň nevyplatí odpovědělo 44 procent dotazovaných, nesplnění podmínek pro vstup do tohoto režimu označilo jako důvod pro to, že ji nevyužívají, 39 procent živnostníků. To je důvod k razantním úpravám chybně a komplikovaně nastavených podmínek ze strany státu,“ doplňuje členka představenstva AMSP ČR a její generální ředitelka Eva Svobodová.

Dalších osm procent účastníků ankety, kteří možnost paušální daně nevyužívají, o ní „nemá dostatek informací“.

Dvě pětiny OSVČ: Paušální daň? Správná myšlenka

Že jde o správnou myšlenku je přesvědčeno 42 % živnostníků, měla ale podle jejich názoru být nastavena se vstřícnějšími parametry, například bez stanovení pásem.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2022

Paušální daň zavedla vláda kvůli tomu, aby ušetřila živnostníkům peníze i administrativu. Živnostníci nemusejí každoročně odevzdávat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny a místo tří odvodů (daně plus povinné zdravotní a sociální pojistné) platí jen jeden.

K dani se mohly do letošního roku přihlásit OSVČ, které neplatí DPH, nejsou v insolvenčním řízení a mají roční příjmy z podnikání do milionu korun. Paušální daň pro rok 2023 se zvýšila na 6208 korun měsíčně a od letoška se také zvyšuje roční příjmový limit pro vstup do zmíněného režimu, a to až na dva miliony korun.

S využitím tiskové zprávy AMSP ČR

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme