Pilířem přechodu JAR k zelené energetice má být vodík

Jihoafrická republika má díky příznivým geografickým i klimatickým podmínkám, solidní (byť chátrající) infrastruktuře a vyspělému průmyslu ambice stát se jednou z velmocí v oblasti takzvaného zeleného vodíku.

Koncem listopadu se v JAR konal historicky první summit zaměřený na rozvoj a komercionalizaci zeleného vodíku a s tím spojených technologií. Vláda představila celkem 20 strategických vodíkových projektů za více než 16 mld. eur.

Ilustrační fotografie

Prezident Cyril Ramaphosa prohlásil, že má JAR do roku 2050 potenciál produkovat 6 až 13 tisíc tun zeleného vodíků ročně, avšak k tomuto bude zapotřebí 140 až 300 GW obnovitelné energie. Jen pro představu: současná generační kapacita JAR činí 58 GW, z níž se více než 85 % generuje z uhlí. Z důvodu chátrající energetické infrastruktury je však reálně v daný moment k dispozici něco málo přes 60 % jihoafrické kapacity.

Toto procento se stále zmenšuje, což má za následek bezprecedentní míru řízených výpadků energie (2 až 12 hodin denně). Takzvaný loadshedding má naprosto katastrofální dopad na růst jihoafrického hospodářství. Jedinou cestu z této krize představuje masivní nárůst výroby z obnovitelných zdrojů.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Jihoafrická vláda představila 20 projektů v oblasti zeleného vodíku o celkové hodnotě převyšující 16 mld. eur. Všechny tyto projekty budou zveřejněny ve sbírce zákonů jakožto „strategické integrované projekty“, na které se vztahuje urychlené administrativně-schvalovací řízení.

Za nejvýznamnější lze považovat Prieska Power Reserve v provincii Severní Kapsko, který by měl produkovat zelený vodík a amoniak již v roce 2025, a to prostřednictvím solární a větrné energie. Tento projekt by měl během své realizace a provozu zaměstnávat více než 10 000 osob, což z něj v zemi s nezaměstnaností převyšující 32 % činí vládní prioritu.

Ocel, amoniak, hnojiva i paliva

Kromě samotné produkce zeleného vodíku považuje JAR za prioritní výrobu oceli z obnovitelných zdrojů, dále pak výrobu elektrolyzérů, palivových článků, amoniaku, hnojiv či leteckých paliv. JAR tak usiluje o vytvoření uceleného ekosystému v oblasti zeleného vodíku, který bude zahrnovat všechny stupně řetězce přidané hodnoty.

Intenzivní spolupráce probíhá v JAR mezi provinciemi Západní a Severní Kapsko. Obě provincie mají zpracované strategie rozvoje zeleného vodíku a nedávno spolu uzavřely memorandum a porozumění, jehož předmětem je intenzivní spolupráce a koordinace rozvojových a obchodních aktivit v oblasti zeleného vodíku.

V Severním Kapsku již probíhají koncepční přípravy speciální ekonomické zóny určené zelenému vodíku. Jde o projekt Boegoebaai, v jehož rámci by měly být do roku 2050 vybudovány elektrolyzéry o kapacitě převyšující 40 GW. Jedná se o stěžejní iniciativu, kterou žene kupředu místní petrochemický gigant SASOL ve spolupráci s provinční vládou Severního Kapska.

Ilustrační fotografie

Projekt Vodíkového údolí

Za zmínku v této souvislosti stojí rovněž aktivity globální těžební společnost s jihoafrickými kořeny AngloAmerican, jejichž cílem je vytvoření takzvaného Vodíkového údolí (Green Hydrogen Valley), které bude spojovat provincii Limpopo, kde probíhá těžba strategických nerostných surovin, s ekonomicky nejvýznamnější provincií Gauteng a dále pak s provincií KwaZulu-Natal, kde se nachází Durban, největší přístav na africkém kontinentu. Jedná se tedy o vytvoření koridoru zahrnujícího různé stupně tvorby a užití zeleného vodíku a s ním spojených derivátů, technologií a produktů.

Za klíčový z hlediska hospodářského růstu a transformace ekonomiky považuje zelený vodík i sousední Namibie. Její zamýšlený vodíkový hub se nachází v těsné blízkosti jihoafrických hranic, jen několik desítek kilometrů od projektu Boegoebaai a obě země tak (zatím neúspěšně) usilují o nalezení společné řeči co se koordinace a vodíkové spolupráce týče.

Ačkoliv bude cesta JAR k vytvoření efektivního vodíkového ekosystému dlouhá, není sporu o tom, že se zelený vodík v zemi těší značné vládní podpoře a zájmu mezinárodních investorů či států, jako je tomu mimo jiné v případě Německa, které se snaží zajistit si zdroj uspokojující jejich budoucí vodíkovou spotřebu.

Příležitosti pro české podniky lze tak v tuto chvíli v JAR spatřovat napříč celým spektrem obnovitelné energie, avšak především v oblasti solární, větrné a také v uskladnění energie. S ohledem na postupný přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům má JAR zájem také o efektivnější a šetrnější technologie kapalných paliv a „čistšího“ uhlí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: David Vaverka, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Energetika | Investice

Doporučujeme