Plánujete digitalizovat? Pomůže vám projekt pro digitalizaci EDIH NORTHEAST BOHEMIA

Digitalizace se stává v moderní době nezbytnou součástí podnikání i veřejné správy. V Evropě ji má uspíšit nově budovaná síť tzv. digitálních inovačních hubů, jedna z priorit Evropské komise pro tuto dekádu.

Huby mají podle plánů komise plnit funkci míst, kde se sbíhají digitální znalosti a dovednosti výzkumných a inovačních center i univerzit a jsou zpřístupněny klientům z řad malých a středních firem včetně veřejné správy.

Ilustrační fotografie

Letos v únoru uspěl v evropské konkurenci i Liberecký kraj, který svůj projekt podal společně s partnery z Královéhradeckého kraje pod názvem EDIH Northern and Eastern Bohemia (NEB). Ten se stal plnohodnotnou součástí provázané evropské sítě těchto center, společně s dalšími pěti podobnými centry v Praze, Brně a Ostravě.

EDIH NEB podporuje malé a střední firmy i veřejnou správu v zavádění digitálních technologií a zvyšuje tak firmám a veřejné správě efektivitu i budoucí konkurenceschopnost. Projekt cílí na vybudování evropského digitálního inovačního hubu v Libereckém a Královéhradeckém kraji.

„Digitalizace patří mezi nosné a průřezové téma naší regionální inovační strategie (RIS3) a já považuji za velký úspěch, že se díky dlouhodobé spolupráci podařilo dvěma středně velkým krajům stát se součástí Evropského digitálního inovačního hubu (EDIH). Je to další a velmi důležitý krok, který významně zvýší inovační potenciál obou našich regionů a napomůže novým přístupům digitalizace, a to díky evropské digitalizační síti. Společný projekt konsorcia našeho a Libereckého kraje je efektivním uzlem mezi všemi subjekty a zároveň kontaktním místem pro firmy a organizace veřejné správy v přístup k nejmodernějším technologiím v oblasti digitálních inovací a služeb,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Leader projektu Agentura regionálního rozvoje spolupracuje v rámci konsorcia s Univerzitou Hradec Králové, AEC, Technickou univerzitou v Liberci, Výzkumným ústavem textilních strojů, Centrem investic, rozvoje a inovací a Národní klastrovou asociací.

Po úspěchu ve výzvě Evropské komise konsorcium čeká jen na schválení národní výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu.

Evropský digitální inovační hub | Královéhradecký kraj

Projekt EDIH NEB se zaměří na poskytování celé škály odborných služeb od prověření digitální zralosti subjektu, přes detailní seznámení s konkrétními technologiemi až po vzdělávání nebo poradenství v oblasti financování digitalizačních projektů. Věcně jsou služby zaměřeny například na umělou inteligenci, internet věcí a průmyslový internet věcí, rozšířenou realitu, strojové vidění, robotiku, 3D tisk a 3D skenování, kybernetickou bezpečnost a jiné.

„Přínos projektu spočívá především ve zpřístupnění moderních digitálních technologií a asistenci jejich aplikace do běžné praxe. Zájemci tak mohou získat potřebné informace a dovednosti, které jim usnadní být úspěšnými v digitální ekonomice a které vytvoří co nejlepší předpoklady pro jejich dlouhodobý úspěch – zvýšením jejich konkurenceschopnosti, akceschopnosti a efektivity v produktech, procesech nebo službách,“ upřesnil Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

„Královéhradecký kraj prostřednictvím své rozvojové agentury Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI), která je členem konsorcia, pořádá vzdělávací akce, propojuje zapojené zájemce a obecně šíří osvětu v oblasti digitalizace a zlepšení procesů, produktů a služeb včetně poradenství v získávání dotací. Hlavním přínosem pro náš region je zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení fungování firem a veřejné správy. Zájemci, kteří se na digitální inovační hub obrátí, ušetří finance, čas a zvýší se kvalita jejich produktů a služeb,“ doplnil první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Pavel Bulíček, zodpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.

EDIH Ostrava podporuje inovace firem a veřejné správy

Služby se opírají o dlouhodobé zkušenosti a technologie výzkumných a univerzitních partnerů projektu. Ale ani samotné instituce Libereckého nebo Královéhradeckého kraje nezačínají tzv. na zelené louce. Podpora digitalizace zapadá do stávající mozaiky služeb a dále ji rozvíjí a doplňuje.

„V Libereckém kraji navazujeme například na aktivity podnikatelského inkubátoru Lipo.ink, který se primárně zaměřuje na podporu a rozvoj byznysových dovedností. A mezi jeho klienty patří i firmy, které se digitalizaci věnují. Například inkubovaná společnost Sofli CZ s.r.o. vloni implementovala software na automatizovaný sběr informací o průběhu výroby v reálném čase včetně reportingu kvality v jedné firmě v Novinách pod Ralskem. Díky tomu může tato firma okamžitě reagovat na případné problémy ve výrobě, zkrátit prostoje a zajistit zkvalitnění celého procesu výroby. Projekt EDIH NEB nám pomůže služby rozvinout o další, jinak obtížně dostupné technologie,“ dodal radní Jiří Ulvr.

Liberecká Agentura regionálního rozvoje kromě podnikatelského inkubátoru Lipo.ink provozuje řadu dalších projektů a činností. Podporuje například rozvoj regionálních výrobců prostřednictvím projektu Liberecký kraj sobě, propaguje region na základě světově unikátních sklářských provozů pod názvem Crystal Valley (Křišťálové údolí) a má na starost Smart akcelerátor – projekt propojující vědu a výzkum s firemním prostředím. Cílem je další provazování a vytváření inovačního ekosystému v regionu. Nový projekt EDIH NEB je výraznou posilou těchto snah evropského významu.

Jaké služby projekt v oblasti digitalizace nabízí? 

Test before invest 

Kompletní servis ve všech fázích digitalizace od nápadu až po výsledky. Identifikace možnosti, návrh řešení, testování.  

  • Pro firmy a organizace veřejné správy, které chtějí řešit aktuální výzvy pomocí zavádění digitálních technologií. Bez ohledu na jejich pokročilost v oblasti digitalizace. 

Digitální akademie 

Vzdělávací akce tematicky zaměřené na digitální dovednosti od těch základních až po ty pokročilé.  

  • Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště. 
Ilustrační fotografie

Rozvoj inovací 

Propojení firem a organizací veřejné správy, které potřebují nová technologická řešení na straně jedné, se společnostmi, které mají na straně druhé moderní řešení připravená pro aplikaci v praxi.  

  • Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště. 

Dotační management 

Pomoc s vyhledáváním a zpracováním dotačních výzev na digitalizaci firem a organizací z regionálních, národních a evropských zdrojů.

  • Pro firmy a organizace veřejné správy, které jsou rozhodnuty digitalizovat, mají nápady nebo konkrétní plány a nyní hledají možnosti, jak pokrýt část nákladů z veřejných zdrojů.

Využijte služeb digitální ambulance a sjednejte si bezplatnou schůzku dle vašich časových možností s odborníky na vámi zvolené téma.

Detailní info k projektu a nabízeným službám naleznete na webu EDIH Northeast.

Redakčně upravená tisková zpráva Univerzity Hradec Králové doplněná o tiskovou zprávu Královéhradeckého kraje

Doporučujeme